Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Kameničky, odstranění nánosů ze zásobního prostoru
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017 31.01.2017 09:00
Jasenná, Jásenná, oprava dlažeb, ř. km 6,600 - 7,580
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 11.01.2017 09.02.2017 09:30
VN Klášov – oprava bezpečnostního přelivu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017 31.01.2017 09:30
Blinka, Libodřice, obnova koryta v ř.km 8,9 - 9,5
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2017 24.01.2017 09:00
Poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora II
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2017 19.01.2017 10:00
Dodávka audiovizuálních a fotografických přístrojů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2017
VD Slušovice, vztažné body N9, N10 a pozorovací vrty SOI a SOII + VD Slušovice, zatěsnění tlakového vrtu TVII
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2017 26.01.2017 09:00
Dodávka jezdeckých oděvů a potřeb na rok 2017
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2017 18.01.2017 09:00
Hnojiště Nový Dvůr
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2017 20.01.2017 10:00
Technika Hřebčinec Písek
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2017 20.01.2017 10:00
Labe, Židovice, Libotenice, revitalizace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2017 12.01.2017 09:00
Kompenzační opatření - DVT, oblast Sopřečské rybníky,odtěžení sedimentů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2017
Unimog U 400, HKO 49-03, oprava
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2017
Oprava včetně zpevnění koruny PB hráze Moravy v linii cyklotrasy ř.km 79,500 – 87,000 (Lanžhot – Tvrdonice) - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.01.2017 12.01.2017 09:00
VD Těšetice – opatření na převedení KPV1000, fyzikální model
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2017 17.01.2017 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016