Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zrušeno 02.05.2017 27.06.2017 10:00
Smlouva o zajištění propagace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017
Zařízení pro přípravu nanočástic v malých objemech technikou nano/mikrofluidního směšování
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 09.05.2017 10:00
Baťův kanál, Vnorovy – Veselí n. Mor, km 14,895 – 17,825, opevnění koryta – projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2017 10.05.2017 09:15
LVC, obnova nátěrů svodidel
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 11.05.2017 09:00
Raná, 10185468, Žďárec u Skutče, 0,000-0,342, oprava koryta (PD)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 15.05.2017 09:00
Blahovský potok, 10185440, Vysoké Mýto, 0,200 - 1,300, oprava koryta (PD)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 15.05.2017 09:00
Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 11.05.2017 09:00
VD Letovice – odstranění sedimentů - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 11.05.2017 09:30
Zajištění externí administrace pro prezentace MZe na veletrzích a výstavách v roce 2018
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017 04.05.2017 10:00
Baťův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. - komplexní oprava - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017 10.05.2017 10:30
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2017-2019
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2017 25.05.2017 10:00
Laboratorní přístroj – Hmotnostní spektrometr pro stanovení ultrastopových koncentrací chemických prvků
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV PRAHA
nadlimitní Zadáno 24.04.2017 25.05.2017 13:00
Úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky plynárenského zařízení z důvodu výstavby protipovodňových opatření na akci Labe, Děčín, protipovodňová ochrana - II. etapa
Povodí Labe, státní podnik
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.04.2017
Laboratorní rozbory a zkoušky
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016