Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba kočárovny a modernizace mačkací linky ovsa a ječmene
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Zrušeno 12.06.2018 13.07.2018 09:00
BIOKOMPATIBILNÍ SYSTÉM PRO SEPARACI, PURIFIKACI A CHARAKTERIZACI MOLEKUL A NANOČÁSTIC VYSOKOÚČINNOU KAPALINOVOU CHROMATOGRAFIÍ
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2018 26.06.2018 10:00
Jednoosá žačka vč. mulčovače - 6 ks
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 11.06.2018 13.08.2018 10:00
Výroba reklamního spotu
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 02.07.2018 12:00
Technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekultivace odkaliště Lipina“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 20.06.2018 10:00
Technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Demolice původního provozně stravovacího objektu a souvisejících staveb“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 20.06.2018 08:00
Pertoltický potok, ř.km 0.0 – 5.45, vymezení záplavového území - zaměření
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 20.06.2018 12:00
Dodání a montáž protipožárních dveří a obložek
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2018 15.06.2018 10:00
Zaměření Bilinského potoka (IDVT 10244773) ř.km 0,0 - 25,9
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 22.06.2018 12:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku a zařízení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2018 19.06.2018 09:00
Rekonstrukce plynové kotelny - Mánesova II.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2018 15.06.2018 10:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 11.06.2018 09:00
Dodávky laboratorního spotřebního materiálu 2018 – 2020
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 18.06.2018 09:00
Dodávky základních druhů chemikálií 2018 – 2020
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 19.06.2018 09:00
Dodávka zařízení a vybavení - nádobí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 11.06.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016