Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jez Loket horní - projektová dokumentace
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2018 09.08.2018 10:00
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje)
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 18.07.2018 28.08.2018 10:00
VN Drahotuše
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 17.07.2018 27.08.2018 09:30
Laboratorní přístroje pro ÚSKVBL
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
nadlimitní Zadáno 17.07.2018 29.08.2018 10:00
Provádění úklidových prací v objektu podnikového ředitelství Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 16.07.2018 01.08.2018 10:00
Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Zadáno 13.07.2018 22.08.2018 10:00
Antivirus Symantec - upgrade
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2018 23.07.2018 09:00
Malotraktor s kabinou o výkonu min. 20 kW včetně příslušenství
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2018 25.07.2018 10:00
Výměna 2 ks serverů VMWare farmy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 24.07.2018 09:00
Poskytování komplexních právních služeb
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 03.08.2018 09:00
VD Hubálov, obnova jezu a štěrkové propusti - návrh opatření
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018
Orientační zjištění mocnosti sedimentu před 3D skenováním a následné stanovení kubatur odtěžovaného sedimentu z rybníků a vodních nádrží
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 10.07.2018 10.08.2018 14:00
Nákup mediálního prostoru a tisk
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 09.07.2018 25.07.2018 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 30.06.2018 10.09.2018 10:00
Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice - výstavba rybího přechodu a vodácké propusti
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 29.06.2018 24.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016