Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Traktor kolový s žacím ramenem a Traktor kolový s lesnickou nástavbou
podlimitní Zadáno 17.06.2011 01.07.2011 00:00
Pobečví – studie odtokových poměrů
podlimitní Zadáno 10.06.2011 27.07.2011 00:00
MVE Ivančice - generální rekonstrukce
podlimitní Zadáno 04.01.2011 21.01.2011 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016