Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD NM ČS - oprava 3 čistících česlicových strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018 04.09.2018 09:30
Dyje, jez Oblekovice - oprava
podlimitní Zadáno 07.08.2018 23.08.2018 09:00
Kuřimka, ř. km 7,809 - 8,551, Kuřim, oprava koryta
podlimitní Zadáno 24.07.2018 10.08.2018 10:00
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje)
nadlimitní Zadáno 18.07.2018 28.08.2018 10:00
VN Drahotuše
podlimitní Zadáno 17.07.2018 27.08.2018 09:30
Provádění úklidových prací v objektu podnikového ředitelství Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00
podlimitní Zadáno 16.07.2018 01.08.2018 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum
nadlimitní Zadáno 30.06.2018 10.09.2018 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, geodetické práce
podlimitní Zadáno 29.06.2018 02.08.2018 10:00
Jednoosá žačka vč. mulčovače - 6 ks
nadlimitní Zadáno 11.06.2018 13.08.2018 10:00
Desná, Loučná - Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů, stupeň č. 1 ř. km 30,267
podlimitní Zadáno 23.05.2018 08.06.2018 10:00
Jez na Moravě, Řimice - oprava jezu, sanace průsaků
podlimitní Zadáno 23.05.2018 08.06.2018 09:30
Šatava, km 26,824 – 27,176, Prštice, oprava toku
podlimitní Zadáno 11.05.2018 01.06.2018 09:30
ČOV Babice, rekonstrukce na jímku na vyvážení, ČOV Staré Město, rekonstrukce na přečerpávání do kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 15.05.2018 09:20
Prezentace plánu významných stavebních a souvisejících veřejných zakázek
nadlimitní Hodnocení 27.04.2018 22.05.2018 09:00
Antivirový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 02.05.2018 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016