Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - část A
podlimitní Hodnocení 05.03.2018 21.03.2018 10:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - část C
podlimitní Hodnocení 05.03.2018 21.03.2018 10:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - část B
podlimitní Hodnocení 05.03.2018 21.03.2018 10:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků
podlimitní Hodnocení 05.03.2018 21.03.2018 10:00
Suchý potok, Suchohrdly, km 6,170-7,300 - oprava koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2018 20.02.2018 10:00
Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
podlimitní Zadáno 06.02.2018 05.03.2018 09:00
Datové a hlasové telekomunikační služby v pevném místě
nadlimitní Zadáno 29.01.2018 26.02.2018 09:00
Sanace škod v adm. budově provozu Valašské Meziříčí vzniklých v souvislosti se škodní událostí
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.01.2018 29.01.2018 10:00
Pořízení 2 ks firewallů pro housing v konfiguraci vysoké dostupnosti
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.12.2017 04.01.2018 09:30
DYJE 2020/THAYA 2020 Dyje, napojení odstavených ramen D9 a D8 a napojení ramene D18
podlimitní Zadáno 28.11.2017 25.01.2018 09:00
VD Výrovice, funkční objekt, svodidla, závlaha
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.11.2017 06.12.2017 09:00
OR Moravy, ř.km 0,565, oprava LB propustku
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2017 03.10.2017 11:00
Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení
nadlimitní Zadáno 06.09.2017 12.10.2017 10:00
Morava, Napajedla, řkm 161,700 - 161,975, oprava LB hráze
podlimitní Hodnocení 24.08.2017 11.09.2017 09:30
VD Bojkovice, oprava schodiště a zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 06.09.2017 09:20
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016