Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VN Ludkovice, monitoring a sanace svahu v pravobřežním zavázání“ a „VN Ludkovice, doplnění pozorovacích vrtů a automatizace měření průsaků“ a „VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly“
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2022 13.04.2022 10:00
Bečva, km 41,91 - 42,37 - revitalizace toku, Ústí
podlimitní Zadáno 23.02.2022 25.03.2022 09:30
Jez Bělov, provozní budova – oprava šatny a sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2022 24.02.2022 10:00
VD Bystřička, doplnění návodních uzávěrů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2022 07.02.2022 10:00
Bečva, Osek nad Bečvou II – oprava koryta toku ř. km 22,929 – 24,735
podlimitní Zadáno 24.01.2022 28.02.2022 10:00
Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku ř. km 21,851 – 22,929
podlimitní Zadáno 24.01.2022 24.02.2022 09:00
Desná, Filipová – Loučná nad Desnou, oprava koryta toku ř. km 25,500 – 28,700
podlimitní Zadáno 12.01.2022 10.02.2022 09:30
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA
nadlimitní Zadáno 09.12.2021 04.04.2022 09:30
Merta, Sobotín – oprava koryta toku ř.km 4,220-5,614
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 22.11.2021 10:00
Kyjovka, km 22,313-28,780 - odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves - lokální rozvolnění toku v k.ú. Moravská Nová Ves
podlimitní Zadáno 27.10.2021 13.12.2021 10:00
Úprava Záchytné nádrže nad VD Koryčany
podlimitní Zadáno 27.10.2021 29.11.2021 09:30
Pojištění majetku a odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 18.10.2021 19.11.2021 09:30
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly Ive správě Povodí Moravy, s.p. v letech 2022 – 2025 – II. - IV. kategorie
nadlimitní Zadáno 12.10.2021
1. Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. Kategorie
nadlimitní Zadáno 12.10.2021 12.11.2021 09:30
2. Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie
nadlimitní Zadáno 12.10.2021 12.11.2021 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016