Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zprůtočnění koryta na DVT Lubeň v k.ú. Osek nad Bečvou
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 30.06.2017 10:30
„Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756) – autorský dozor
nadlimitní Zadáno 01.06.2017 10.07.2017 10:30
VN Tetětice, oprava nádrže a odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 31.05.2017 09:30
Jez na Dyji, Krhovice, oprava LB zdi
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 25.05.2017 09:00
VN Tršice – odstranění sedimentů – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.05.2017 23.05.2017 10:20
Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení
nadlimitní Zrušeno 02.05.2017 27.06.2017 10:00
Baťův kanál, Vnorovy – Veselí n. Mor, km 14,895 – 17,825, opevnění koryta – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2017 10.05.2017 09:15
VD Letovice – odstranění sedimentů - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 11.05.2017 09:30
Baťův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. - komplexní oprava - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017 10.05.2017 10:30
VN Smolenská – těžba nánosů a oprava VD - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2017 28.03.2017 09:30
Vyhotovení znaleckých posudků za účelem ocenění nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Skalička
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2017 14.03.2017 09:00
VD Karolínka – výměna oken ve věžovém objektu a strojovně SV vč. stavebních úprav
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 06.03.2017 09:00
Šardický potok, Šardice – oprava koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2017 27.02.2017 10:30
Úprava Krupé – Staré Město, ř. km 9,472 – 10,702
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2017 20.02.2017 09:00
Častava, k.ú. Horka nad Moravou - nánosy, oprava toku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.02.2017 23.02.2017 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016