Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Baťův kanál, PK Vnorovy I., přístavní hrana“; „Baťův kanál, PK Vnorovy II, servisní stání obslužného plavidla“; „Baťův kanál, PK Veselí nad Moravou, servisní stání plavidel– projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2017 07.02.2017 09:30
Popický potok v ř. km 0,940 - 3,240, včetně LB přítoku v ř. km 0,000 - 1,150, revitalizace toku
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 07.02.2017 10:30
Udánecký potok, Moravská Třebová – Udánky, nánosy, opevnění
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2017 07.02.2017 10:00
Elektroinstalace a ochrana před bleskem adm. bud. Šumperk (vč. bytu)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2017 02.02.2017 09:00
VD Karolinka, rekonstrukce schodiště
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2017 30.01.2017 09:30
VN Klášov – oprava bezpečnostního přelivu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017 31.01.2017 09:30
VD Slušovice, vztažné body N9, N10 a pozorovací vrty SOI a SOII + VD Slušovice, zatěsnění tlakového vrtu TVII
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2017 26.01.2017 09:00
Oprava včetně zpevnění koruny PB hráze Moravy v linii cyklotrasy ř.km 79,500 – 87,000 (Lanžhot – Tvrdonice) - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.01.2017 12.01.2017 09:00
VD Těšetice – opatření na převedení KPV1000, fyzikální model
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2017 17.01.2017 09:30
Probírka břehového porostu Loučník, Knínice u Boskovic, ř. km 0,340 – 1,820
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 10:00
Probírka břehového porostu VVT Jihlava, Moravské a Nové Bránice, ř. km 31,050 - 31,590
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 09:45
Probírka břehového porostu VVT Rokytná ř. km 14,600 - 19,010, Dobřínský potok ř. km 0,000 - 0,210, Moravský Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 09:15
Probírka břehového porostu VVT Svratka, Komárov, Jundrov, Komín, ř. km 38,836 - 48,767
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 09:30
Probírka břehového porostu VVT Punkva, Blansko, ř. km 0,620 - 1,740
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 09:00
Litávka, Lísky, oprava koryta (1 477 m)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2016 01.12.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016