Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Desná, Loučná - Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů, stupeň č. 1 ř. km 30,267
podlimitní Zadáno 23.05.2018 08.06.2018 10:00
Jez na Moravě, Řimice - oprava jezu, sanace průsaků
podlimitní Zadáno 23.05.2018 08.06.2018 09:30
Šatava, km 26,824 – 27,176, Prštice, oprava toku
podlimitní Zadáno 11.05.2018 01.06.2018 09:30
ČOV Babice, rekonstrukce na jímku na vyvážení, ČOV Staré Město, rekonstrukce na přečerpávání do kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 15.05.2018 09:20
Prezentace plánu významných stavebních a souvisejících veřejných zakázek
nadlimitní Hodnocení 27.04.2018 22.05.2018 09:00
Antivirový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 02.05.2018 09:30
Vřesůvka, Výšovice – optimalizace toku - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 23.04.2018 09:00
Provádění nepřetržité ostrahy objektů Povodí Moravy, s.p. - část A
podlimitní Hodnocení 10.04.2018 10.05.2018 09:00
Provádění nepřetržité ostrahy objektů Povodí Moravy, s.p. - část B
podlimitní Hodnocení 10.04.2018 10.05.2018 09:00
Provádění nepřetržité ostrahy objektů Povodí Moravy, s.p. - část C
podlimitní Hodnocení 10.04.2018 10.05.2018 09:00
Provádění nepřetržité ostrahy objektů Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Hodnocení 10.04.2018 10.05.2018 09:00
Jez Olomouc – rekonstrukce manipulační lávky (nová)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018 17.04.2018 10:00
Morava, Kostelany, řkm 139,740 - 142,550 oprava nátrží
podlimitní Zadáno 19.03.2018 09.04.2018 10:00
Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města pod jezem (DÚR)
podlimitní Zadáno 19.03.2018 12.04.2018 10:00
Prušánka, Čejkovice – úprava koryta- projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2018 28.03.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016