Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podhradský rybník - revitalizace nádrže a litorálního pásma
podlimitní Zadáno 21.12.2012 19.11.2013 00:00
Znojmo, st. úpravy na kanalizaci ul. Melkusova, Krapkova – dodatečné stavební práce - II
podlimitní Zadáno 17.12.2012 04.01.2013 00:00
Pekárkův jez - oprava jezu
nadlimitní Zadáno 13.12.2012 20.12.2012 00:00
Optimalizace hlásných systémů Povodí Moravy - DSP
nadlimitní Zadáno 04.12.2012 19.12.2012 00:00
Zlepšení jakosti vod a snížení eutrofizace v povodí VD Plumlov
nadlimitní Zadáno 04.12.2012 20.12.2012 00:00
Krupá – přírodě blízká protipovodňová opatření v ř.km 10,605 až 11,500
nadlimitní Zadáno 03.12.2012 19.12.2012 00:00
Dodávka 6 ks repasovaných nákladních vozidel
nadlimitní Zadáno 30.11.2012 22.01.2013 00:00
Systém řízení investičních projektů (staveb a investičních celků)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2012 04.12.2012 00:00
Luhačovický potok, Luhačovice 11,990-12,816, oprava stupňů a odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2012 19.11.2012 00:00
Prušánka, Prušánky - oprava toku
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2012 19.11.2012 00:00
VD Brno, oprava opevnění Rakovec, I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2012 19.11.2012 00:00
Šišemka, Lhota - těžba nánosů, zkapacitnění toku
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2012 08.11.2012 00:00
Troubka, Zářičí - těžba nánosů, zkapacitnění toku
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2012 07.11.2012 00:00
Bečva, Přerov - protipovodňová ochrana nad jezem -1L/08 - nábřežní betonová zídka
nadlimitní Zadáno 25.10.2012 12.11.2012 00:00
Říka, oprava opevnění a stupně
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2012 31.10.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016