Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SN Černá
podlimitní Zadáno 31.08.2012 14.09.2012 00:00
Dodávka 6 ks repasovaných nákladních vozidel
nadlimitní Zadáno 22.08.2012 15.10.2012 00:00
VD Letovice – studie návrhu opatření k bezpečnému převedení KPV10 000
nadlimitní Zadáno 17.08.2012 04.09.2012 00:00
Stavidlo na odpadu Litovel – oprava opevnění a opěrných zdí pod stavidlem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2012 28.08.2012 00:00
VD Opatovice – rekonstrukce VD
nadlimitní Zadáno 31.07.2012 17.08.2012 00:00
Pick-up 4x4, pětimístný s nástavbou - 5 ks
podlimitní Zadáno 30.07.2012 20.08.2012 00:00
Morava, ř. km 226,400 - 231,800 - přírodě blízká protipovodňová opatření
nadlimitní Zadáno 26.07.2012 10.08.2012 00:00
Nádrž Zlín – oprava bočního přelivu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2012 13.08.2012 00:00
Pojištění majetku a pojištění všeobecné odpovědnosti za škodu Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 23.07.2012 13.08.2012 00:00
Merta, poldr Sobotín - DSP
nadlimitní Zadáno 03.07.2012 23.07.2012 00:00
Protipovodňová opatření v k. ú. Pravlov
podlimitní Zadáno 29.06.2012 17.07.2012 00:00
Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí
podlimitní Zadáno 22.06.2012 12.07.2012 00:00
Třebůvka, ř.km 13,000–36,200 od soutoku s náhonem v Kozově po zaústění Kunčinského p. v Mor. Třebové - přírodě blízká PPO
nadlimitní Zadáno 14.06.2012 29.06.2012 00:00
VD Boskovice – DÚR včetně modelového výzkumu
nadlimitní Zadáno 14.06.2012 29.06.2012 00:00
Okluky, Dolní Němčí - Horní Němčí, oprava koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2012 19.06.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016