Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí
podlimitní Zadáno 22.06.2012 12.07.2012 00:00
Třebůvka, ř.km 13,000–36,200 od soutoku s náhonem v Kozově po zaústění Kunčinského p. v Mor. Třebové - přírodě blízká PPO
nadlimitní Zadáno 14.06.2012 29.06.2012 00:00
VD Boskovice – DÚR včetně modelového výzkumu
nadlimitní Zadáno 14.06.2012 29.06.2012 00:00
Okluky, Dolní Němčí - Horní Němčí, oprava koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2012 19.06.2012 00:00
Dodávka 2 ks žaček dvouosých vč. čelního mulčovače
podlimitní Zadáno 06.06.2012 21.06.2012 00:00
Luhačovický potok - návrat k přírodnímu charakteru toku
nadlimitní Zadáno 04.06.2012 19.06.2012 00:00
OR Moravy, Uh. Ostroh, km 8,450 - 8,976, zajištění stability hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2012 14.06.2012 00:00
Salaška, Staré Město, sanace průsaků ochranné hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2012 14.06.2012 00:00
Trnávka, Trnava, opěrné zdi
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2012 14.06.2012 00:00
VD Slušovice, oprava přelivné hrany bezpečnostního přelivu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2012 14.06.2012 00:00
Rusava, Hulín, km 0,000 - 2,800, nátrže
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2012 12.06.2012 00:00
Traktor s les. nástavbou a traktor kolový s žacím ramenem
podlimitní Zadáno 29.05.2012 13.06.2012 00:00
VD Landštejn, rekonstrukce VD vč. elektro
nadlimitní Zadáno 28.05.2012 14.06.2012 00:00
Jevíčka, 0,000-11,400 od soutoku s Třebůvkou po zaústění Úsobrnského potoka -přírodě blízká PPO
nadlimitní Zadáno 23.05.2012 07.06.2012 00:00
Morava, ř. km 235,400-247,400 - přírodě blízká protipovodňová opatření
nadlimitní Zadáno 23.05.2012 07.06.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016