Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rusava, Hulín, km 0,000 - 2,800, nátrže
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2012 12.06.2012 00:00
Traktor s les. nástavbou a traktor kolový s žacím ramenem
podlimitní Zadáno 29.05.2012 13.06.2012 00:00
VD Landštejn, rekonstrukce VD vč. elektro
nadlimitní Zadáno 28.05.2012 14.06.2012 00:00
Jevíčka, 0,000-11,400 od soutoku s Třebůvkou po zaústění Úsobrnského potoka -přírodě blízká PPO
nadlimitní Zadáno 23.05.2012 07.06.2012 00:00
Morava, ř. km 235,400-247,400 - přírodě blízká protipovodňová opatření
nadlimitní Zadáno 23.05.2012 07.06.2012 00:00
Znojmo, st. úpravy na kanalizaci ulice Melkusova, Krapkova- dodat. st. práce
podlimitní Zadáno 23.05.2012 29.05.2012 00:00
Úprava toku - PPO Rudíkov
podlimitní Zadáno 18.05.2012 04.06.2012 00:00
VD Luhačovice - sanace sesuvu
podlimitní Zadáno 11.05.2012 17.05.2012 00:00
Spoj. Bečva, km 58,400-61,500, oprava toku, Valašské Meziříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2012 18.05.2012 00:00
Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I.etapa
podlimitní Zadáno 04.05.2012 21.05.2012 00:00
Bečva, Lipník nad Bečvou, km 27,400-27,513, oprava toku
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2012 09.05.2012 00:00
Technologie měřících stanic sítě aut.monitoringu PM
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2012 04.05.2012 00:00
ZKT Kurdějovského potoka–dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 27.04.2012 02.05.2012 00:00
Bystřička, km 14,800-15,800, oprava toku, Valašská Bystřice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2012 09.05.2012 00:00
Rozvoj monitorovací sítě PM
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2012 04.05.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016