Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Haná, Malá Haná, Dědice, nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2013 07.03.2013 00:00
Administrativní budova Břeclav – zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2013 04.03.2013 00:00
GP pro vklad VD IV. kat. do katastru nemovitostí ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2013 19.02.2013 00:00
VD Horní Dunajovice - oprava technologie
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2013 20.02.2013 00:00
Technický dozor stavebníka v rámci realizace stavby „Morava, Uherské Hradiště, Staré Město zvýšení kapacity koryta I. etapa“
podlimitní Zadáno 02.01.2013 21.01.2013 00:00
Hráz PB na Kyjovce - Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským
podlimitní Zadáno 21.12.2012 19.11.2013 00:00
Podhradský rybník - revitalizace nádrže a litorálního pásma
podlimitní Zadáno 21.12.2012 19.11.2013 00:00
Znojmo, st. úpravy na kanalizaci ul. Melkusova, Krapkova – dodatečné stavební práce - II
podlimitní Zadáno 17.12.2012 04.01.2013 00:00
Pekárkův jez - oprava jezu
nadlimitní Zadáno 13.12.2012 20.12.2012 00:00
Optimalizace hlásných systémů Povodí Moravy - DSP
nadlimitní Zadáno 04.12.2012 19.12.2012 00:00
Zlepšení jakosti vod a snížení eutrofizace v povodí VD Plumlov
nadlimitní Zadáno 04.12.2012 20.12.2012 00:00
Krupá – přírodě blízká protipovodňová opatření v ř.km 10,605 až 11,500
nadlimitní Zadáno 03.12.2012 19.12.2012 00:00
Dodávka 6 ks repasovaných nákladních vozidel
nadlimitní Zadáno 30.11.2012 22.01.2013 00:00
Systém řízení investičních projektů (staveb a investičních celků)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2012 04.12.2012 00:00
Luhačovický potok, Luhačovice 11,990-12,816, oprava stupňů a odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2012 19.11.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016