Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cholinka, shybka pod Stř. Moravou – Mezice - nánosy I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2013 12.11.2013 00:00
Protipovodňová opatření Města Velké Meziříčí - dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 25.10.2013 31.10.2013 00:00
Dodávka serverů a síťových prvků
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2013 05.11.2013 00:00
Kelčický potok – oprava zdí a těžba nánosů
podlimitní Zadáno 23.10.2013 08.11.2013 00:00
Medlovský potok, Medlov – místní trať – oprava toku, nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2013 04.11.2013 00:00
VD Plumlov - revitalizace konce vzdutí
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2013 04.11.2013 00:00
ZSM Uh. Hradiště - fotovoltaická elektrárna
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2013 04.11.2013 00:00
Revitalizace budovy Dřevařská 11 - 2.etapa Fotovoltaika
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2013 24.10.2013 00:00
PS Bystřice n./P – fotovoltaika
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2013 30.10.2013 00:00
Hráz na Moravě, Háj - Bohuslavice, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2013 29.10.2013 00:00
Nemochovický potok, odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2013 30.10.2013 00:00
Dosypání PB hráze Moravy, Kojetín
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2013 22.10.2013 00:00
Podhradský rybník – sanace hráze I.etapa – zabezpečovací práce
podlimitní Zadáno 10.10.2013 01.11.2013 00:00
Studie zprůchodnění Dyje v úseku Vranov- Znojmo
podlimitní Zadáno 09.10.2013 29.10.2013 00:00
Morava, Uherské Hradiště, Staré Město – zvýšení kapacity koryta I. etapa, dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 07.10.2013 16.10.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016