Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opatření na zlepšení jakosti vod v povodí VD Plumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 25.03.2014 00:00
Podhradský rybník - výměna stavidel
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2014 13.03.2014 00:00
Nákup HPLC/DAD/FLD
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2014 10.02.2014 00:00
Technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly III. a IV. kategorie Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 28.01.2014 13.02.2014 00:00
Protipovodňová opatření Města Velké Meziříčí - výkon TDS-dodatečné služby
nadlimitní Zadáno 21.01.2014 28.01.2014 00:00
Studie zlepšení jakosti vod ve vodním díle Vranov – Frainer ThayaVranovská Dyje
nadlimitní Zadáno 20.12.2013 14.02.2014 00:00
Technická opatření ke snížení dopadu havarijního znečištění vodní nádrže Vranov a úprava části stávajícího náhonu řeky Dyje-Frainer Thaya/Vranovská Dyje
podlimitní Zadáno 29.11.2013 23.12.2013 00:00
Technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly I. a II. kategorie Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 18.11.2013 29.11.2013 00:00
Litenčický potok, oprava koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2013 26.11.2013 00:00
Rusava, Holešov - Všetuly, nátrže
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2013 26.11.2013 00:00
Cholinka, shybka pod Stř. Moravou – Mezice - nánosy I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2013 12.11.2013 00:00
Protipovodňová opatření Města Velké Meziříčí - dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 25.10.2013 31.10.2013 00:00
Dodávka serverů a síťových prvků
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2013 05.11.2013 00:00
Kelčický potok – oprava zdí a těžba nánosů
podlimitní Zadáno 23.10.2013 08.11.2013 00:00
Medlovský potok, Medlov – místní trať – oprava toku, nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2013 04.11.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016