Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kelčický potok – oprava zdí a těžba nánosů-dodatečné st. práce
podlimitní Zadáno 06.06.2014 11.06.2014 00:00
Dodávky technických plynů a pronájem lahví
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2014 16.06.2014 00:00
Dřevnice, Zlín - Slušovice - oprava soustavy stupňů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2014 09.06.2014 00:00
Provozní budova Šumperk - rekonstrukce topného systému
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2014 06.06.2014 00:00
Dodávka nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2014 12.06.2014 00:00
Společná protipovodňová opatření na obou březích Moravy
podlimitní Zadáno 20.05.2014 23.06.2014 00:00
Revitalizace budovy Dřevařská 11 - Klimatizace
podlimitní Zadáno 14.05.2014 05.06.2014 00:00
Žačka dvouosá vč. čelního mulčovače
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2014 21.05.2014 00:00
Třebůvka, Petrůvka - Mezihoří - sanace výtrží, oprava opevnění v ohrazovaném úseku toku
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2014 20.05.2014 00:00
Levobřežní ochranná hráz odlehčovacího ramene Dyje v Břeclavi - předcházení škodám způsobeným zvláště chráněným živočichem (bobr evropský)
podlimitní Zadáno 29.04.2014 11.07.2014 00:00
Dyje, Břeclav-protipovodňová opatření, I.etapa (DSP)
nadlimitní Zadáno 02.04.2014 30.04.2014 00:00
Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta II.etapa (DUR)
nadlimitní Zadáno 02.04.2014 19.05.2014 00:00
Užitkový skříňový vůz - 4 x 4
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2014 10.04.2014 00:00
Bečva, Lipník nad Bečvou - PPO města (DSP)
nadlimitní Zadáno 01.04.2014 25.04.2014 00:00
Merta, poldr Sobotín (DÚR)
nadlimitní Zadáno 01.04.2014 25.04.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016