Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jez Eroplán, R. Bečva, km 16,880, Rožnov p. R. + R. Bečva, km 16,840-17,000–odstranění sedimentů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2014 13.11.2014 00:00
Pojištění majetku a pojištění všeobecné odpovědnosti za škodu Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2014 18.11.2014 00:00
Migrační zprůchodnění řeky Moravy a jejich ramen od Hodonína po Litovelské Pomoraví
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2014 10.11.2014 00:00
Zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích Rokytná, Jihlava a Dyje zveřejněná
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2014 07.11.2014 00:00
Dodávka licencí ORACLE
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2014 30.10.2014 00:00
Dodávka licencí SW
podlimitní Zadáno 16.10.2014 31.10.2014 00:00
Hraniční potok - oprava výústního objektu, nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2014 30.10.2014 00:00
VD Vranov - oprava a revize 4 ks šoupátek spodních výpustí
podlimitní Zadáno 15.10.2014 13.11.2014 00:00
Morava km 137,021 - revitalizace VH uzlu Nedakonice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2014 14.10.2014 00:00
Moravanský potok, k. ú. Přízřenice - ooprava toku
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2014 16.10.2014 00:00
Svratka, km 163,000–170,400 - přírodě blízká protipovodňová opatření Herálec
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2014 20.10.2014 00:00
Třebůvka, Linhartice-Mor.Třebová - I. etapa -nánosy, opevnění
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2014 15.10.2014 00:00
Baťův kanál, Huštěnovice - Babice I. etapa, km 37,527-39,150, oprava opevnění
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2014 06.10.2014 00:00
VD Vranov - rekonstrukce regulačních uzávěrů SV
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2014 30.09.2014 00:00
Bezměrovský potok- oprava zdí nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 29.09.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016