Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné, PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 17.10.2016 09:00
Svitava, Svitavy - zvýšení kapacity koryta, III. etapa - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.09.2016 16.09.2016 09:00
Chylický potok, oprava toku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.08.2016 30.08.2016 09:30
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků
podlimitní Zadáno 06.08.2016 29.08.2016 10:00
VD Vranov – náhradní přístaviště během stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 18.07.2016 09:00
Svratka, VDNM Uherčice, ř. km 7,920-14,040 - dosypání OH
podlimitní Zadáno 06.06.2016 22.06.2016 09:00
Svitava, Svitávka, ř. km 55,720 - 55,850 - oprava opěrných zdí
podlimitní Zadáno 02.06.2016 07.07.2016 09:30
VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2016 13.06.2016 09:30
Dodávky technických plynů a pronájem lahví
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 07.06.2016 09:00
Oslava, Dlouhá Loučka – oprava LB hráze – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2016 31.05.2016 09:00
Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2016 31.05.2016 09:00
VD Brno, dům hrázného - rekonstrukce
podlimitní Zadáno 21.04.2016 05.05.2016 08:30
Dodávka žacích strojů
nadlimitní Zadáno 19.03.2016 04.05.2016 09:00
VN Hvozdná - Ostrata, odstranění nánosů a oprava nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 14.03.2016 10:00
Pásový dozer o hmotnosti do 15 tun
podlimitní Zadáno 17.02.2016 04.03.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016