Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Protipovodňová opatření v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou – dokumentace pro provedení stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2015 27.02.2015 00:00
Štěpkovač
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2015 20.02.2015 00:00
Obslužné plavidlo pro Baťův kanál
podlimitní Zadáno 07.02.2015 23.02.2015 00:00
Jez Halenkov – rekonstrukce včetně rybího přechodu - dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 06.02.2015 18.02.2015 00:00
Dyje, Břeclav, LB, ř.km 26,250-26,460 - oprava zdí včetně zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 28.11.2014 00:00
Personální a mzdový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2014 01.12.2014 00:00
Doplnění sítě meteor. a hydr. stanic, Dyje-Frainer Thaya/Vranovská Dyje - provedení souvisejících prací
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2014 13.11.2014 00:00
Dodávka laboratorního nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2014 12.11.2014 00:00
Jez Eroplán, R. Bečva, km 16,880, Rožnov p. R. + R. Bečva, km 16,840-17,000–odstranění sedimentů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2014 13.11.2014 00:00
Pojištění majetku a pojištění všeobecné odpovědnosti za škodu Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2014 18.11.2014 00:00
Migrační zprůchodnění řeky Moravy a jejich ramen od Hodonína po Litovelské Pomoraví
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2014 10.11.2014 00:00
Zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích Rokytná, Jihlava a Dyje zveřejněná
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2014 07.11.2014 00:00
Dodávka licencí ORACLE
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2014 30.10.2014 00:00
Dodávka licencí SW
podlimitní Zadáno 16.10.2014 31.10.2014 00:00
Hraniční potok - oprava výústního objektu, nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2014 30.10.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016