Veřejná zakázka: Morava, km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14561
Systémové číslo: P20V00001009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.02.2021
Nabídku podat do: 16.04.2021 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Morava, km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména ve vybudování přírodě blízkého protipovodňového opatření, který bude zvyšovat retenční schopnost krajiny, ekologickou stabilitu území a vytvoření přírodní plochy v nivě se zapojením revitalizovaného vodního toku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 110 890 552 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy