Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bobrůvka - Strážek - rekonstrukce dvou stupňů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2014 29.09.2014 00:00
Žací rameno
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2014 10.09.2014 00:00
Morava - Uherský Ostroh, úprava koryta PB (146,880-148,790), I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2014 08.09.2014 00:00
Olšava, Kunovice 1,500 - 2,800, sanace nátrží
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2014 08.09.2014 00:00
VN Ostrov - oprava technologie
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2014 08.09.2014 00:00
Kuřimka – sedimentační nádrž
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2014 05.09.2014 00:00
Oskava, Pňovice - oprava opěrných zdí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2014 02.09.2014 00:00
Bobrůvka (Loučka) - rekonstrukce stupně v ř.km 47,611 k.ú. Radešínská Svratka
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 05.09.2014 00:00
Dálkově řízená svahová sekačka
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 28.08.2014 00:00
Jez Bulhary – oprava segmentu tělesa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 05.09.2014 00:00
LMG profil Hevlín – oprava dlažeb
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 04.09.2014 00:00
Nákup přístroje pro stanovení rtuti v pevné matrici
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 01.09.2014 00:00
VD Karolinka, rekonstrukce elektro
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 04.09.2014 00:00
VD NM dolní nádrž, oprava povrchové ochrany segmentu levého pole
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 01.09.2014 00:00
Kontejnerový nosič do 11 t včetně kontejnerů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2014 03.09.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016