Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Baťův kanál - rekonstrukce elektroinstalace plavebních komor
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2015
Zámecký potok, km 0,000 – 0,823 – oprava koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2015 20.10.2015 09:00
Tandemový přívěs
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2015
Zerzavice, garáže - oprava fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2015
Dodávka osobních ochranných pracovních pomůcek-předběžná tržní konzultace
nadlimitní Vyhodnoceno 07.08.2015 27.08.2015 10:00
Jez Bulhary - oprava tělesa pravého segmentu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2015
Stavidlo Kyjovka a Janohrad - dálkový přenos a ovládání
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2015
Juhyně, oprava toku, km 12,100 - 12,250, Babice u Kelče
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2015
Radniční Morava – odstranění sedimentů a revitalizace toku v úseku Smetanovy sady, objekt SO 03 – Obnova palisád
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2015 30.06.2015 13:00
Rož. Bečva a Hážovka - nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2015
Desná, Filipová, oprava toku
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2015 19.05.2015 09:45
Čerpací stanice Soutok - rekonstrukce střechy a čerpací stanice Strachotín - rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2015 19.05.2015 09:00
VD Boskovice - rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní, projektová dokumentace pro stavební řízení
podlimitní Zadáno 15.04.2015 07.05.2015 00:00
VD Letovice - rekonstrukce, projektová dokumentace pro územní řízení
podlimitní Zadáno 15.04.2015 07.05.2015 00:00
Nákup přístroje pro stanovení rtuti ve vodách
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2015 25.03.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016