Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Vír II, sanace betonů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2014 21.07.2014 00:00
Protipovodňová opatření Města Velké Meziříčí - výkon TDS-dodatečné služby II
podlimitní Zadáno 07.07.2014 17.07.2014 00:00
OH na Dyji PB, km 32,500 – 35,000, Ladenský most – Janohrad, zpevnění koruny hráze – I. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2014 24.07.2014 00:00
Jez Radlas - oprava opěrných zdí
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2014 11.07.2014 00:00
Jez Vsetín, oprava propadlých dlažeb pilíře
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2014 09.07.2014 00:00
Nikolčický p., Nikolčice - oprava 2 stupňů včetně koryta toku
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2014 10.07.2014 00:00
VD Brno - oprava dlažeb regulace v podhrází na PB
podlimitní Zadáno 28.06.2014 15.07.2014 00:00
Zerzavice, garáže - oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2014 08.07.2014 00:00
Pilotní ověření prokysličení vodního sloupce mob. zařízením na VN Vranov vč. monitoringu–Frainer Thaya/Vranovská Dyje
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2014 08.07.2014 00:00
Pilotní ověření sběru biomasy mobilním zařízením na VN Vranov včetně monitoringu – Frainer Thaya/Vranovská Dyje
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2014 08.07.2014 00:00
Studie vlivu mrtvého dřeva z národních parků Podyjí a Thayatal na bezpečnost a provozuschopnost VD Znojmo
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2014 08.07.2014 00:00
Protipovodňová opatření Města Velké Meziříčí - dodatečné stavební práce II
podlimitní Zadáno 13.06.2014 19.06.2014 00:00
Hráz Uhřičice - Chrbov, oprava hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2014 17.06.2014 00:00
Kelčický potok – oprava zdí a těžba nánosů-dodatečné st. práce
podlimitní Zadáno 06.06.2014 11.06.2014 00:00
Dodávky technických plynů a pronájem lahví
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2014 16.06.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016