Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Potápěčské práce na akci Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, II. etapa 2013-2017
nadlimitní Zadáno 25.03.2013 16.05.2013 00:00
Pročištění Otnického potoka, k. ú. Otnice, km 3,280 - 4,460 - dodatečné stavební práce - II
podlimitní Zadáno 22.03.2013 27.03.2013 00:00
Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. A etapa – dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 19.03.2013 08.04.2013 00:00
Dodávka síranu železitého pro akci Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, II. etapa 2013-2017
nadlimitní Zadáno 08.03.2013 25.04.2013 00:00
Haná, Malá Haná, Dědice, nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2013 07.03.2013 00:00
Administrativní budova Břeclav – zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2013 04.03.2013 00:00
GP pro vklad VD IV. kat. do katastru nemovitostí ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2013 19.02.2013 00:00
VD Horní Dunajovice - oprava technologie
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2013 20.02.2013 00:00
Technický dozor stavebníka v rámci realizace stavby „Morava, Uherské Hradiště, Staré Město zvýšení kapacity koryta I. etapa“
podlimitní Zadáno 02.01.2013 21.01.2013 00:00
Hráz PB na Kyjovce - Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským
podlimitní Zadáno 21.12.2012 19.11.2013 00:00
Podhradský rybník - revitalizace nádrže a litorálního pásma
podlimitní Zadáno 21.12.2012 19.11.2013 00:00
Znojmo, st. úpravy na kanalizaci ul. Melkusova, Krapkova – dodatečné stavební práce - II
podlimitní Zadáno 17.12.2012 04.01.2013 00:00
Pekárkův jez - oprava jezu
nadlimitní Zadáno 13.12.2012 20.12.2012 00:00
Optimalizace hlásných systémů Povodí Moravy - DSP
nadlimitní Zadáno 04.12.2012 19.12.2012 00:00
Zlepšení jakosti vod a snížení eutrofizace v povodí VD Plumlov
nadlimitní Zadáno 04.12.2012 20.12.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016