Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dyje, Břeclav-protipovodňová opatření, I.etapa (DSP)
nadlimitní Zadáno 02.04.2014 30.04.2014 00:00
Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta II.etapa (DUR)
nadlimitní Zadáno 02.04.2014 19.05.2014 00:00
Užitkový skříňový vůz - 4 x 4
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2014 10.04.2014 00:00
Bečva, Lipník nad Bečvou - PPO města (DSP)
nadlimitní Zadáno 01.04.2014 25.04.2014 00:00
Merta, poldr Sobotín (DÚR)
nadlimitní Zadáno 01.04.2014 25.04.2014 00:00
Opatření na zlepšení jakosti vod v povodí VD Plumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 25.03.2014 00:00
Podhradský rybník - výměna stavidel
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2014 13.03.2014 00:00
Nákup HPLC/DAD/FLD
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2014 10.02.2014 00:00
Technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly III. a IV. kategorie Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 28.01.2014 13.02.2014 00:00
Protipovodňová opatření Města Velké Meziříčí - výkon TDS-dodatečné služby
nadlimitní Zadáno 21.01.2014 28.01.2014 00:00
Studie zlepšení jakosti vod ve vodním díle Vranov – Frainer ThayaVranovská Dyje
nadlimitní Zadáno 20.12.2013 14.02.2014 00:00
Technická opatření ke snížení dopadu havarijního znečištění vodní nádrže Vranov a úprava části stávajícího náhonu řeky Dyje-Frainer Thaya/Vranovská Dyje
podlimitní Zadáno 29.11.2013 23.12.2013 00:00
Technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly I. a II. kategorie Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 18.11.2013 29.11.2013 00:00
Litenčický potok, oprava koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2013 26.11.2013 00:00
Rusava, Holešov - Všetuly, nátrže
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2013 26.11.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016