Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LMG profil Hevlín – oprava dlažeb
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 04.09.2014 00:00
Nákup přístroje pro stanovení rtuti v pevné matrici
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 01.09.2014 00:00
VD Karolinka, rekonstrukce elektro
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 04.09.2014 00:00
VD NM dolní nádrž, oprava povrchové ochrany segmentu levého pole
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 01.09.2014 00:00
Kontejnerový nosič do 11 t včetně kontejnerů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2014 03.09.2014 00:00
Nivnička, Bystřice pod Lopeníkem, km 14,400 – 17,900, odstranění povodňových škod
podlimitní Zadáno 16.08.2014 08.09.2014 00:00
Užitkový skříňový vůz
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2014 26.08.2014 00:00
VD Ludkovice a VD Bojkovice – fyzikální model přelivu a odpadní chodby
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2014 25.08.2014 00:00
ČS Štinkava - rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2014 20.08.2014 00:00
Jez Uherský Ostroh na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2014 25.08.2014 00:00
Jez Spytihněv oprava povrchové ochrany pravého pole a jez Spytihněv oprava dosedacího prahu pravého pole
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2014 20.08.2014 00:00
Dodávka osobních ochranných pracovních pomůcek
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2014 13.08.2014 00:00
Nákup GC-MS/MS
podlimitní Zadáno 12.07.2014 28.07.2014 00:00
OČS Pasohlávky, revize technologie a oprava povrchové ochrany
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2014 22.07.2014 00:00
Jez na Bystřici (u Selika) v ř. km 1,136 - zajištění migrační průchodnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2014 24.07.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016