Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Protipovodňová opatření Města Velké Meziříčí
nadlimitní Zadáno 24.11.2011 06.01.2012 00:00
VD Plumlov - rekonstrukce návodního líce a koruny hráze
nadlimitní Zadáno 24.11.2011 11.07.2012 00:00
Ostraha objektů Povodí Moravy, s. p.
podlimitní Zadáno 07.11.2011 22.11.2011 00:00
Dodávka živých ryb pro zarybnění vodárenských nádrží PM, s. p.
podlimitní Zadáno 21.10.2011 07.11.2011 00:00
VD Karolinka - rekonstrukce hráze
podlimitní Zadáno 20.10.2011 23.11.2011 00:00
Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. A etapa
nadlimitní Zadáno 16.09.2011 24.10.2011 00:00
Dodávka 2 ks lehkých nákladních automobilů s prodlouženou kabinou
podlimitní Zadáno 08.09.2011 29.09.2011 00:00
Bečva, Osek nad Bečvou, km 22,780 - 24,666, oprava toku
podlimitní Zadáno 01.07.2011 20.07.2011 00:00
Senice, km 0,650 – 9,650, oprava toku, Ústí - Lužná
podlimitní Zadáno 01.07.2011 20.07.2011 00:00
Spojená Bečva km 53,050-58,300, oprava toku, Hustopeče n./Bečvou – Valašské Meziříčí
podlimitní Zadáno 01.07.2011 20.07.2011 00:00
Traktor kolový s žacím ramenem a Traktor kolový s lesnickou nástavbou
podlimitní Zadáno 17.06.2011 01.07.2011 00:00
Pobečví – studie odtokových poměrů
podlimitní Zadáno 10.06.2011 27.07.2011 00:00
MVE Ivančice - generální rekonstrukce
podlimitní Zadáno 04.01.2011 21.01.2011 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016