Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sp. Bečva, km 27,550 – 30,900, oprava toku, Lipník n/ Bečvou – Jezernice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2012 04.05.2012 00:00
Spojená Bečva, km 33,000-33,300, úprava toku, Slavíč
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2012 17.04.2012 00:00
Třebůvka, Vr. Lhota – rekonstrukce PB hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2012 17.04.2012 00:00
Jevíčka, ústí - Chornice, oprava toku
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2012 06.04.2012 00:00
Branná, km 6,355-15,000, jez Jindřichov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2012 06.04.2012 00:00
Rožnovská Bečva, km 24,801-32,000, oprava toku, Prostřední Bečva - Horní Bečva
podlimitní Zadáno 21.03.2012 11.04.2012 00:00
Rožnovská Bečva, km 3,025 – 9,910, oprava toku, Valašské Meziříčí – Střítež nad Bečvou
podlimitní Zadáno 21.03.2012 11.04.2012 00:00
Litava, Slavkov - Hodějice, oprava koryta
podlimitní Zadáno 20.03.2012 09.07.2012 00:00
Morava, Hodonín, rekonstrukce PB hráze Skařiny
podlimitní Zadáno 20.03.2012 11.04.2012 00:00
Morava, Kvasice-Kroměříž, nátrže
nadlimitní Zadáno 20.03.2012 11.04.2012 00:00
Rožnovská Bečva, km 13,890-24,801, oprava toku, Rožnov pod Radhoštěm - Prostřední Bečva
podlimitní Zadáno 20.03.2012 13.07.2012 00:00
Rožnovská Bečva, km 32,570-36,000, oprava toku, Horní Bečva
podlimitní Zadáno 20.03.2012 11.04.2012 00:00
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby„Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.A etapa“
podlimitní Zadáno 14.03.2012 30.03.2012 00:00
M00195 Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje
podlimitní Zadáno 12.03.2012 26.03.2012 00:00
Svratka, Unčín - zvýšení kapacity koryta
nadlimitní Zadáno 12.03.2012 28.03.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016