Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rožnovská Bečva, km 3,025 – 9,910, oprava toku, Valašské Meziříčí – Střítež nad Bečvou
podlimitní Zadáno 21.03.2012 11.04.2012 00:00
Litava, Slavkov - Hodějice, oprava koryta
podlimitní Zadáno 20.03.2012 09.07.2012 00:00
Morava, Hodonín, rekonstrukce PB hráze Skařiny
podlimitní Zadáno 20.03.2012 11.04.2012 00:00
Morava, Kvasice-Kroměříž, nátrže
nadlimitní Zadáno 20.03.2012 11.04.2012 00:00
Rožnovská Bečva, km 13,890-24,801, oprava toku, Rožnov pod Radhoštěm - Prostřední Bečva
podlimitní Zadáno 20.03.2012 13.07.2012 00:00
Rožnovská Bečva, km 32,570-36,000, oprava toku, Horní Bečva
podlimitní Zadáno 20.03.2012 11.04.2012 00:00
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby„Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.A etapa“
podlimitní Zadáno 14.03.2012 30.03.2012 00:00
M00195 Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje
podlimitní Zadáno 12.03.2012 26.03.2012 00:00
Svratka, Unčín - zvýšení kapacity koryta
nadlimitní Zadáno 12.03.2012 28.03.2012 00:00
Jihlava, Třebíč-zvýšení kapacity koryta, II.etapa-dodat. st. práce
podlimitní Zadáno 08.03.2012 15.03.2012 00:00
Centrální tiskové řešení formou pronájmu
podlimitní Zadáno 27.02.2012 12.03.2012 00:00
Litava II-přírodě blízká PPO a obnova přir. hydromorf. a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř.km 16,000 (Újezd u Brna) až ř.km 24,000 (Slavkov u Brna)
nadlimitní Zadáno 20.02.2012 17.04.2012 00:00
Tvorba map povodňového nebezpečí a povod. rizik v oblasti povodí Moravy a v oblasti povodí Dyje
nadlimitní Zadáno 19.01.2012 16.03.2012 00:00
Protipovodňová opatření Města Velké Meziříčí
nadlimitní Zadáno 24.11.2011 06.01.2012 00:00
VD Plumlov - rekonstrukce návodního líce a koruny hráze
nadlimitní Zadáno 24.11.2011 11.07.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016