Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dolanský potok, Dolany-Nové Sady, oprava toku, nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2012 19.10.2012 00:00
Stouska a Křelovský potok, Topolany - těžba nánosů, zkapacitnění toku
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2012 19.10.2012 00:00
VD Plumlov – rekonstrukce odběrné věže, technologie MVE a sanace betonů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2012 22.10.2012 00:00
Zlatá stružka, Luběnice – zkapacitnění toku
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2012 22.10.2012 00:00
VD Luhačovice, rekonstrukce koruny hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2012 18.10.2012 00:00
Nemilanka, zkapacitnění v km 5,2-5,4, k. ú. Slavonín
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2012 15.10.2012 00:00
Nákup ICP-MS
podlimitní Zadáno 27.09.2012 16.10.2012 00:00
Zajištění administrace zadávacích řízení a právní poradenství v rámci projektu Optimalizace hlásných systémů Povodí Moravy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2012 08.10.2012 00:00
ZKT Dobřínský
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2012 19.09.2012 00:00
Oprava obslužné komunikace VD Luhačovice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2012 14.09.2012 00:00
SN Černá
podlimitní Zadáno 31.08.2012 14.09.2012 00:00
Dodávka 6 ks repasovaných nákladních vozidel
nadlimitní Zadáno 22.08.2012 15.10.2012 00:00
VD Letovice – studie návrhu opatření k bezpečnému převedení KPV10 000
nadlimitní Zadáno 17.08.2012 04.09.2012 00:00
Stavidlo na odpadu Litovel – oprava opevnění a opěrných zdí pod stavidlem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2012 28.08.2012 00:00
VD Opatovice – rekonstrukce VD
nadlimitní Zadáno 31.07.2012 17.08.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016