Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Doplnění sítě meteorologických a hydrologických stanic, Dyje - Frainer Thaya/ Vranovská Dyje
nadlimitní Zadáno 01.10.2013 26.11.2013 00:00
Hráz na Dyji - Břeclav - Ladná, ř. km 28,350-28,800, navýšení LB hráze
podlimitní Zadáno 24.09.2013 10.10.2013 00:00
VD Bystřička - zrestaurování oken
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2013 15.10.2013 00:00
Koryčany líheň, oprava střechy a šatny
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2013 24.09.2013 00:00
VD Plumlov - úpravy v odběrné věži
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2013 19.09.2013 00:00
Litava, Křižanovice, oprava koryta 1.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2013 17.09.2013 00:00
M00195 Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje – dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 28.08.2013 04.09.2013 00:00
VD Znojmo - výstavba provozního objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2013 02.09.2013 00:00
VD Výrovice - oprava technologie včetně jeřábové dráhy
podlimitní Zadáno 19.08.2013 04.09.2013 00:00
Dodávka 2 ks použitých nákladních aut se sklopkou
podlimitní Zadáno 15.08.2013 03.09.2013 00:00
VD Plumlov – Sečení dna a sběr biomasy - sečení před napouštěním
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2013 30.08.2013 00:00
Zuberský jez - oprava prahu vývaru
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2013 02.09.2013 00:00
Žačky
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2013 10.08.2013 00:00
Morava Napajedla km 173,810 - 174,030, oprava koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2013 08.08.2013 00:00
VD Karolinka – rekonstrukce osvětlení a schodiště na hrázi
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2013 07.08.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016