Veřejná zakázka: Dodávka žacích strojů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6294
Systémové číslo: P16V00000251
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.03.2016
Nabídku podat do: 04.05.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka žacích strojů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je kompletní dodávka 7 ks nových žacích strojů a 1 ks nového dvounápravového svahového nosiče. Rozsah požadovaného plnění je dán technickou specifikací.
Zakázka je dělená na 5 částí, přičemž lze podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo na kteroukoliv část samostatně (dílčí plnění).
Součástí zakázky je dále:
• dopravní náklady na určená místa plnění,
• předvedení dodaného zařízení, jeho vyzkoušení v terénu a zprovoznění, proškolení obsluhy v terénu včetně pořízení zápisu o tomto proškolení s podpisem všech zúčastněných osob,
• zabezpečení servisních služeb a bezplatné odstranění případných vad po celou dobu záruční doby,
• kompletní dokumentace k dodanému zařízení, včetně atestů, revizních zpráv a jiných dokladů – pouze v českém jazyce,
• všechny další poplatky spojené s dodáním.

Zadavatel požaduje nová zařízení.

Dodavatel je povinen při realizaci zakázky respektovat veškeré závazné a platné české právní a technické normy a platné bezpečnostní předpisy.

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy jsou určeny následujícím výčtem. Dodavatel je oprávněn nabídnout pro zadavatele výhodnější technické parametry a úroveň výbavy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 170 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy