Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Boskovice - rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní, projektová dokumentace pro stavební řízení
podlimitní Zadáno 15.04.2015 07.05.2015 00:00
VD Letovice - rekonstrukce, projektová dokumentace pro územní řízení
podlimitní Zadáno 15.04.2015 07.05.2015 00:00
Nákup přístroje pro stanovení rtuti ve vodách
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2015 25.03.2015 00:00
Dodávka živých ryb pro rybářské hospodaření
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 18.03.2015 00:00
Plavba a krajina - studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2015 13.03.2015 00:00
Zařízení pro údržbu měrných křivek
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2015 11.03.2015 00:00
Mistřický potok, Kněžpole km 0,000-1,600 – odstranění nánosů, opravy nátrží
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2015 27.02.2015 00:00
Protipovodňová opatření v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou – dokumentace pro provedení stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2015 27.02.2015 00:00
Štěpkovač
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2015 20.02.2015 00:00
Obslužné plavidlo pro Baťův kanál
podlimitní Zadáno 07.02.2015 23.02.2015 00:00
Jez Halenkov – rekonstrukce včetně rybího přechodu - dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 06.02.2015 18.02.2015 00:00
Dyje, Břeclav, LB, ř.km 26,250-26,460 - oprava zdí včetně zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 28.11.2014 00:00
Personální a mzdový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2014 01.12.2014 00:00
Doplnění sítě meteor. a hydr. stanic, Dyje-Frainer Thaya/Vranovská Dyje - provedení souvisejících prací
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2014 13.11.2014 00:00
Dodávka laboratorního nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2014 12.11.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016