Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jez na Dyji, Krhovice, oprava LB zdi
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 25.05.2017 09:00
VN Tršice – odstranění sedimentů – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.05.2017 23.05.2017 10:20
Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení
nadlimitní Zrušeno 02.05.2017 27.06.2017 10:00
Baťův kanál, Vnorovy – Veselí n. Mor, km 14,895 – 17,825, opevnění koryta – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2017 10.05.2017 09:15
VD Letovice – odstranění sedimentů - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 11.05.2017 09:30
Baťův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. - komplexní oprava - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017 10.05.2017 10:30
VN Smolenská – těžba nánosů a oprava VD - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2017 28.03.2017 09:30
Vyhotovení znaleckých posudků za účelem ocenění nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Skalička
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2017 14.03.2017 09:00
VD Karolínka – výměna oken ve věžovém objektu a strojovně SV vč. stavebních úprav
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 06.03.2017 09:00
Šardický potok, Šardice – oprava koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2017 27.02.2017 10:30
Úprava Krupé – Staré Město, ř. km 9,472 – 10,702
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2017 20.02.2017 09:00
Častava, k.ú. Horka nad Moravou - nánosy, oprava toku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.02.2017 23.02.2017 09:30
Baťův kanál, PK Vnorovy I., přístavní hrana“; „Baťův kanál, PK Vnorovy II, servisní stání obslužného plavidla“; „Baťův kanál, PK Veselí nad Moravou, servisní stání plavidel– projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2017 07.02.2017 09:30
Popický potok v ř. km 0,940 - 3,240, včetně LB přítoku v ř. km 0,000 - 1,150, revitalizace toku
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 07.02.2017 10:30
Udánecký potok, Moravská Třebová – Udánky, nánosy, opevnění
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2017 07.02.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016