Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Prezentace plánu významných stavebních a souvisejících veřejných zakázek
nadlimitní Hodnocení 27.04.2018 22.05.2018 09:00
Antivirový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 02.05.2018 09:30
Vřesůvka, Výšovice – optimalizace toku - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 23.04.2018 09:00
Provádění nepřetržité ostrahy objektů Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Hodnocení 10.04.2018 10.05.2018 09:00
Jez Olomouc – rekonstrukce manipulační lávky (nová)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018 17.04.2018 10:00
Morava, Kostelany, řkm 139,740 - 142,550 oprava nátrží
podlimitní Zadáno 19.03.2018 09.04.2018 10:00
Prušánka, Čejkovice – úprava koryta- projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2018 28.03.2018 09:00
VDNM, retenční nádrže OČS – odtěžení nánosů- projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2018 28.03.2018 09:15
Rakovec, Velešovice, km 7,422 – 8,480, oprava koryta - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2018 20.03.2018 09:45
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - část C
podlimitní Zadáno 05.03.2018 21.03.2018 10:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků
podlimitní Hodnocení 05.03.2018 21.03.2018 10:00
Suchý potok, Suchohrdly, km 6,170-7,300 - oprava koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2018 20.02.2018 10:00
Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
podlimitní Zadáno 06.02.2018 05.03.2018 09:00
Datové a hlasové telekomunikační služby v pevném místě
nadlimitní Zadáno 29.01.2018 26.02.2018 09:00
Sanace škod v adm. budově provozu Valašské Meziříčí vzniklých v souvislosti se škodní událostí
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.01.2018 29.01.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016