Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Suchý potok, Suchohrdly, km 6,170-7,300 - oprava koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2018 20.02.2018 10:00
Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
podlimitní Zadáno 06.02.2018 05.03.2018 09:00
Datové a hlasové telekomunikační služby v pevném místě
nadlimitní Zadáno 29.01.2018 26.02.2018 09:00
Sanace škod v adm. budově provozu Valašské Meziříčí vzniklých v souvislosti se škodní událostí
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.01.2018 29.01.2018 10:00
Pořízení 2 ks firewallů pro housing v konfiguraci vysoké dostupnosti
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.12.2017 04.01.2018 09:30
DYJE 2020/THAYA 2020 Dyje, napojení odstavených ramen D9 a D8 a napojení ramene D18
podlimitní Zadáno 28.11.2017 25.01.2018 09:00
VD Výrovice, funkční objekt, svodidla, závlaha
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.11.2017 06.12.2017 09:00
OR Moravy, ř.km 0,565, oprava LB propustku
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2017 03.10.2017 11:00
Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení
nadlimitní Zadáno 06.09.2017 12.10.2017 10:00
VD Bojkovice, oprava schodiště a zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 06.09.2017 09:20
BPP Bílého potoka (Sr I 10), ř. km 0,660 - 2,200, Polička, oprava koryta
VZ malého rozsahu Zrušeno 21.08.2017 01.09.2017 09:00
Svratka, ř. km 49,610 - 50,210, Pisárky, oprava LB opěrné zdi
podlimitní Zadáno 08.08.2017 25.08.2017 09:00
„Zpracování pasportu staveb“ – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2017 15.08.2017 10:30
Výstavba nové serverovny - předběžná tržní konzultace
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2017 07.08.2017 10:00
Vlčidolka, Popůvky-Křenovice 0,000 - 2,800- odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017 11.07.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016