Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servis MF zařízení Minolta na provozech PM
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2022 05.09.2022 10:00
Dyje, rovnovážná dynamika odtokových poměrů, revitalizace ramen D13+D14 a D16+D17
podlimitní Zadáno 15.07.2022 15.08.2022 09:00
Dyje - rovnovážná dynamika odtokových poměrů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2022 04.07.2022 09:00
Modernizace nápustného stavidla Veselí n. M.
podlimitní Zadáno 14.06.2022 15.07.2022 09:00
Morava, Napajedla, LB ř. km 161,570-161,670, oprava nátrží
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2022 22.06.2022 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura Celek 08 a 09 – kanalizace – DSP, DPS a související činnosti - předběžná tržní konzultace
nadlimitní Vyhodnoceno 09.06.2022 24.06.2022 10:00
VN Bojkovice, rekonstrukce BP a manipulační věže
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2022 03.05.2022 10:00
Mulčovací nástroje
podlimitní Zadáno 06.04.2022 28.04.2022 10:00
VN Ludkovice, monitoring a sanace svahu v pravobřežním zavázání“ a „VN Ludkovice, doplnění pozorovacích vrtů a automatizace měření průsaků“ a „VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly“
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2022 13.04.2022 10:00
Bečva, km 41,91 - 42,37 - revitalizace toku, Ústí
podlimitní Zadáno 23.02.2022 25.03.2022 09:30
Jez Bělov, provozní budova – oprava šatny a sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2022 24.02.2022 10:00
VD Bystřička, doplnění návodních uzávěrů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2022 07.02.2022 10:00
Bečva, Osek nad Bečvou II – oprava koryta toku ř. km 22,929 – 24,735
podlimitní Zadáno 24.01.2022 28.02.2022 10:00
Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku ř. km 21,851 – 22,929
podlimitní Zadáno 24.01.2022 24.02.2022 09:00
Desná, Filipová – Loučná nad Desnou, oprava koryta toku ř. km 25,500 – 28,700
podlimitní Zadáno 12.01.2022 10.02.2022 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016