Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Geometrické plány a pasporty pro zápis budov do KN
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2020 27.11.2020 10:00
Obnova licence a podpory pro firewally KERNUN UTM 440 Cluster a KERNUN KBI 480
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2020 24.11.2020 09:00
„Prodloužení podpory a licence pro technologiii Flowmon“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.10.2020 20.10.2020 09:00
VD Slušovice - oprava potrubí spodních výpustí
podlimitní Zadáno 08.09.2020 20.10.2020 09:30
Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu
podlimitní Zadáno 26.08.2020 05.10.2020 10:00
ČS Novosedly, oprava technologie
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2020 31.08.2020 09:00
Setkání zaměstnanců PM na pláži plumlovské přehrady 2020
VZ malého rozsahu Zrušeno 29.07.2020 12.08.2020 10:00
„Rekonstrukce budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 2. etapa“
podlimitní Zadáno 29.07.2020 17.08.2020 09:00
Doplnění nábytku a vnitřního vybavení po rekonstrukci interiéru budovy státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 2. etapa
podlimitní Zadáno 16.07.2020 21.08.2020 09:00
Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami (Generel)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 06.04.2020 09:00
„VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV - dokončení“ - předběžná tržní konzultace
podlimitní Vyhodnoceno 06.02.2020 18.02.2020 09:30
Provozní areál VD Mor. Třebová – oprava zpevněných ploch včetně odvedení dešťových vod
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2020 18.02.2020 09:00
Tiskové řešení pro PM, s.p.
nadlimitní Zadáno 21.08.2019 24.09.2019 10:00
VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum) - tržní konzultace
nadlimitní Hodnocení 31.07.2019 15.08.2019 10:00
Podvalník 2 ks, nosnost min. 13 t
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2019 06.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016