Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vřesůvka, Výšovice - optimalizace toku
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 25.02.2019 09:00
Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku Skalička; Bečva, km 42,480 - 44,135 - revitalizace toku Černotín
nadlimitní Zadáno 06.02.2019 18.03.2019 09:30
Rekonstrukce interiérů budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 1. etapa - Předběžná třžní konzultace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.01.2019 04.02.2019 12:00
Svitava, Brno – rekonstrukce soustavy jezů (DÚR)
nadlimitní Zadáno 15.01.2019 20.02.2019 09:30
Baťův kanál, čištění rejd PK
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 10.12.2018 10:00
MVE Nové Mlýny, rekonstrukce KT 2400
podlimitní Zadáno 19.10.2018 23.11.2018 09:30
Mycí automat
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2018 30.10.2018 09:00
Jez Spytihněv, automatizace ovládání jezu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.09.2018 21.09.2018 09:00
Měřící technologie
nadlimitní Zadáno 24.08.2018 10.10.2018 09:30
VD NM ČS - oprava 3 čistících česlicových strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018 04.09.2018 09:30
Kuřimka, ř. km 7,809 - 8,551, Kuřim, oprava koryta
podlimitní Zadáno 24.07.2018 10.08.2018 10:00
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje)
nadlimitní Zadáno 18.07.2018 28.08.2018 10:00
Provádění úklidových prací v objektu podnikového ředitelství Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00
podlimitní Zadáno 16.07.2018 01.08.2018 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum
nadlimitní Zadáno 30.06.2018 10.09.2018 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, geodetické práce
podlimitní Zadáno 29.06.2018 02.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016