Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Baťův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. - komplexní oprava - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2017 10.05.2017 10:30
VN Smolenská – těžba nánosů a oprava VD - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2017 28.03.2017 09:30
Vyhotovení znaleckých posudků za účelem ocenění nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Skalička
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2017 14.03.2017 09:00
VD Karolínka – výměna oken ve věžovém objektu a strojovně SV vč. stavebních úprav
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 06.03.2017 09:00
Šardický potok, Šardice – oprava koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2017 27.02.2017 10:30
Úprava Krupé – Staré Město, ř. km 9,472 – 10,702
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2017 20.02.2017 09:00
Častava, k.ú. Horka nad Moravou - nánosy, oprava toku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.02.2017 23.02.2017 09:30
Baťův kanál, PK Vnorovy I., přístavní hrana“; „Baťův kanál, PK Vnorovy II, servisní stání obslužného plavidla“; „Baťův kanál, PK Veselí nad Moravou, servisní stání plavidel– projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2017 07.02.2017 09:30
Popický potok v ř. km 0,940 - 3,240, včetně LB přítoku v ř. km 0,000 - 1,150, revitalizace toku
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 07.02.2017 10:30
Udánecký potok, Moravská Třebová – Udánky, nánosy, opevnění
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2017 07.02.2017 10:00
Elektroinstalace a ochrana před bleskem adm. bud. Šumperk (vč. bytu)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2017 02.02.2017 09:00
VD Karolinka, rekonstrukce schodiště
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2017 30.01.2017 09:30
VN Klášov – oprava bezpečnostního přelivu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017 31.01.2017 09:30
VD Slušovice, vztažné body N9, N10 a pozorovací vrty SOI a SOII + VD Slušovice, zatěsnění tlakového vrtu TVII
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2017 26.01.2017 09:00
Oprava včetně zpevnění koruny PB hráze Moravy v linii cyklotrasy ř.km 79,500 – 87,000 (Lanžhot – Tvrdonice) - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.01.2017 12.01.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016