Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava Záchytné nádrže nad VD Koryčany
podlimitní Zadáno 27.10.2021 29.11.2021 09:30
VD Hubenov, přivaděče - rekonstrukce, Jiřínský přivaděč
podlimitní Zadáno 18.10.2021 19.11.2021 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 18.10.2021 19.11.2021 09:30
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly Ive správě Povodí Moravy, s.p. v letech 2022 – 2025 – II. - IV. kategorie
nadlimitní Zadáno 12.10.2021
1. Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. Kategorie
nadlimitní Zadáno 12.10.2021 12.11.2021 09:30
2. Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie
nadlimitní Zadáno 12.10.2021 12.11.2021 09:30
VD Hubenov - opatření na převedení KPV10000
podlimitní Zadáno 29.09.2021 29.10.2021 09:30
Morava, Ruda nad Moravou – dosypání hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2021 04.10.2021 10:00
MVE Veselí nad Moravou, rekonstrukce
podlimitní Zadáno 11.08.2021 03.09.2021 10:00
Ladenská strouha, Ladná – LB hráz Trkmanky, odstranění nánosů
podlimitní Zadáno 11.08.2021 09.09.2021 09:30
Mlýnský náhon, Horní Moštěnice – optimalizace toku
podlimitní Zadáno 26.05.2021 24.06.2021 10:00
Oslava, Dlouhá Loučka – oprava koryta toku
podlimitní Zadáno 26.05.2021 24.06.2021 09:30
Baťův kanál, Valcha - jez Sudoměřice, oprava opevnění
podlimitní Zadáno 21.04.2021 31.05.2021 09:30
Starohorský potok, Hluk řkm 0,000-1,150, oprava koryta a stupňů - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2021 23.04.2021 10:00
Mostní prohlídky - předběžná tržní konzultace
podlimitní Vyhodnoceno 29.03.2021 07.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016