Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nelešovický potok, Nelešovice – rekonstrukce opěrných zdí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.08.2018 27.08.2018 10:00
Morava, Hanušovice, pomístní opravy toku a hráze - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2018 21.08.2018 08:30
Dyje, jez Oblekovice - oprava
podlimitní Zadáno 07.08.2018 23.08.2018 09:00
Caja Lanžhot, ř. km 0,000 - 2,350 – těžení nánosů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2018 09.08.2018 09:30
Kuřimka, ř. km 7,809 - 8,551, Kuřim, oprava koryta
podlimitní Zadáno 24.07.2018 10.08.2018 10:00
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje)
nadlimitní Zadáno 18.07.2018 28.08.2018 10:00
VN Drahotuše
podlimitní Zadáno 17.07.2018 27.08.2018 09:30
Provádění úklidových prací v objektu podnikového ředitelství Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00
podlimitní Zadáno 16.07.2018 01.08.2018 10:00
Automatizace pohyblivého jezu na OR Moravy v Uherském Ostrohu, Vnorovech
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 27.07.2018 09:00
Modernizace nápustného stavidla Veselí n. M. - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2018 19.07.2018 09:30
VN Smolenská – těžba nánosů a oprava VD – stavební objekty SO 02, SO 03
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2018 20.07.2018 09:30
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum
nadlimitní Zadáno 30.06.2018 10.09.2018 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, geodetické práce
podlimitní Zadáno 29.06.2018 02.08.2018 10:00
Medlovický potok, Stříbrnice, km 2,320 - 3,220, úprava toku- projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 28.06.2018 09:00
Jednoosá žačka vč. mulčovače - 6 ks
nadlimitní Zadáno 11.06.2018 13.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30  ››