Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bratrušovský potok, Šumperk – oprava skluzu a toku
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2020 30.04.2020 09:00
Merta – údržba HM, ř. km 0,000 – 4,400 - část: SO 09
podlimitní Zadáno 16.04.2020 06.05.2020 09:30
Vinarský potok, Vinary – oprava zatrubněné části
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 28.04.2020 09:00
Jez Bradovský, Hovězí – sanace průsaku v levobřežním zavázání
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 22.04.2020 09:00
Slaná voda, Lešná
podlimitní Hodnocení 01.04.2020 15.05.2020 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry
nadlimitní Zadávání 01.04.2020
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část A. Povodí Smolinky – toky
nadlimitní Vyhodnoceno 01.04.2020 15.05.2020 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část B. Povodí Smolinky – nádrže
nadlimitní Vyhodnoceno 01.04.2020 15.05.2020 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část C. Povodí Vláry a Tichovského potoka – toky
nadlimitní Vyhodnoceno 01.04.2020 15.05.2020 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část D. Povodí Vláry a Tichovského potoka – nádrže ostatní
nadlimitní Vyhodnoceno 01.04.2020 15.05.2020 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část E. Povodí Vláry a Tichovského potoka – nádrže velké
nadlimitní Vyhodnoceno 01.04.2020 15.05.2020 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část F. Povodí Benčice a Vysokopolského potoka – toky
nadlimitní Vyhodnoceno 01.04.2020 15.05.2020 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část G. Povodí Benčice – nádrže
nadlimitní Vyhodnoceno 01.04.2020 15.05.2020 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část H. Povodí Vysokopolského potoka – nádrže
nadlimitní Vyhodnoceno 01.04.2020 15.05.2020 10:00
Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami (Generel)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 06.04.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30  ››