Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem
nadlimitní Zadáno 31.01.2023 03.03.2023 09:00
Aktualizace záplavového území Desné
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2023 13.02.2023 09:00
VN Gramanec - oprava hráze, výpustného sdruženého objektu
podlimitní Zadáno 31.01.2023 01.03.2023 09:30
Polešovický potok, Polešovice, řkm 6,800 – 7,400 – oprava koryta
podlimitní Zadáno 24.01.2023 22.02.2023 09:30
VD Brno, segmentový uzávěr - revize a oprava
VZ malého rozsahu Zrušeno 24.01.2023 15.02.2023 10:00
VN Skalice - rekonstrukce
podlimitní Zadáno 24.01.2023 28.02.2023 09:00
Morava, Bohuslavice/Vitošov – dosypání hráze, etapa č. 2 v km 0,900 - 1,900
podlimitní Zadáno 24.01.2023 09.02.2023 10:00
Rakovec, ř. km 14,880 – 15,060, Komořany, oprava koryta
podlimitní Zadáno 24.01.2023 09.02.2023 09:30
Svitava, ř. km 54,775 – 55,545, Svitávka revitalizace toku
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2023 06.02.2023 09:00
Žeranovka, km 3,070 - 3,960, Žeranovice - oprava opevnění, odstranění nánosu
podlimitní Zadáno 03.01.2023 01.02.2023 10:00
Povodňový model soutok Morava, Olšava, Aktualizace záplavového území Olšavy Kunovice a Moravy Uherské Hradiště a studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Uherské Hradiště a Starého Města II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2022 16.01.2023 10:00
VD Luhačovice, oprava bezpečnostního přelivu a skluzu
podlimitní Zadáno 14.11.2022 01.12.2022 09:30
Bečva, Vodní dílo Skalička – předprojektová příprava, technické řešení
nadlimitní Zadáno 08.11.2022 09.12.2022 09:30
Juhyně, oprava toku, km 0,000-6,795, Choryně-Komárovice
podlimitní Zadáno 03.11.2022 12.12.2022 09:00
Probírka dřevin u VVT Merta v k.ú. Petrov nad Desnou
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2022 18.10.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30  ››