Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Horní Bečva - rekonstrukce venkovního schodiště
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2021 15.04.2021 10:00
VD Letovice - rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů - TDS
podlimitní Zadáno 12.03.2021 07.04.2021 09:00
VD Ludkovice, VD Bojkovice, jez Nedakonice, provozní objekty, rekonstrukce vytápění – II. etapa (VD Bojkovice, jez Nedakonice)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2021 23.03.2021 10:00
Bečva, Troubky – oprava koryta toku ř. km 1,280 – 1,827 - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 09.03.2021 09:00
Oslava, ř. km 59,827 - 60,800, Velké Meziříčí, oprava opěrných zdí
podlimitní Zadáno 10.02.2021 26.02.2021 10:00
Merta, Vernířovice – oprava koryta toku ř. km 7,130 – 9,930 - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 19.02.2021 11:00
VD Landštejn, technologie - oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 19.02.2021 10:00
Morava, km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
podlimitní Zadáno 02.02.2021 16.04.2021 09:30
Morava, Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh - ř. km 130,250-131,870
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.01.2021 08.02.2021 09:30
PS Blansko – rekonstrukce – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.11.2020 09.12.2020 10:00
Desná, Loučná nad Desnou – oprava zdí a koryta toku 2. etapa - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.11.2020 09.12.2020 09:00
Geometrické plány a pasporty pro zápis budov do KN
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2020 27.11.2020 10:00
Obnova licence a podpory pro firewally KERNUN UTM 440 Cluster a KERNUN KBI 480
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2020 24.11.2020 09:00
„Prodloužení podpory a licence pro technologiii Flowmon“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.10.2020 20.10.2020 09:00
VD Slušovice - oprava potrubí spodních výpustí
podlimitní Zadáno 08.09.2020 20.10.2020 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016