Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Doplnění nábytku a vnitřního vybavení po rekonstrukci interiéru budovy státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 2. etapa
podlimitní Zadáno 16.07.2020 21.08.2020 09:00
Bratrušovský potok, Bratrušov - oprava toku v úseku ř. km 7,980 - 10,350, vč. přehrážky nad obcí
podlimitní Zadáno 27.04.2020 29.05.2020 09:30
Merta-údržba HM, ř. km 0,000-4,400 - část-SO 09
podlimitní Zadáno 16.04.2020 06.05.2020 09:30
Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami (Generel)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 06.04.2020 09:00
VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV - dokončení
podlimitní Zadáno 17.03.2020 24.04.2020 09:30
„VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV - dokončení“ - předběžná tržní konzultace
podlimitní Vyhodnoceno 06.02.2020 18.02.2020 09:30
Provozní areál VD Mor. Třebová – oprava zpevněných ploch včetně odvedení dešťových vod
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2020 18.02.2020 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 09.09.2019 11.10.2019 09:30
Tiskové řešení pro PM, s.p.
nadlimitní Zadáno 21.08.2019 24.09.2019 10:00
SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem
nadlimitní Zadáno 12.08.2019 12.09.2019 09:30
Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany
podlimitní Zadáno 09.08.2019 30.08.2019 09:30
VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum) - tržní konzultace
nadlimitní Hodnocení 31.07.2019 15.08.2019 10:00
Podvalník 2 ks, nosnost min. 13 t
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2019 06.08.2019 09:00
Dyje, 81,550 – 84,028 – retenční prostor Novosedly
podlimitní Zadáno 16.07.2019 13.08.2019 10:00
Únanovka, ř. km 4,680 - 5,223, Těšetice, úprava koryta
podlimitní Zadáno 08.07.2019 07.08.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016