Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Morava, Kostelany, řkm 139,740 - 142,550 oprava nátrží
podlimitní Zadáno 19.03.2018 09.04.2018 10:00
Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města pod jezem (DÚR)
podlimitní Zadáno 19.03.2018 12.04.2018 10:00
Prušánka, Čejkovice – úprava koryta- projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2018 28.03.2018 09:00
VDNM, retenční nádrže OČS – odtěžení nánosů- projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2018 28.03.2018 09:15
Rakovec, Velešovice, km 7,422 – 8,480, oprava koryta - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2018 20.03.2018 09:45
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - část A
podlimitní Hodnocení 05.03.2018 21.03.2018 10:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - část C
podlimitní Hodnocení 05.03.2018 21.03.2018 10:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - část B
podlimitní Hodnocení 05.03.2018 21.03.2018 10:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků
podlimitní Hodnocení 05.03.2018 21.03.2018 10:00
Suchý potok, Suchohrdly, km 6,170-7,300 - oprava koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2018 20.02.2018 10:00
Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
podlimitní Zadáno 06.02.2018 05.03.2018 09:00
Datové a hlasové telekomunikační služby v pevném místě
nadlimitní Zadáno 29.01.2018 26.02.2018 09:00
Sanace škod v adm. budově provozu Valašské Meziříčí vzniklých v souvislosti se škodní událostí
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.01.2018 29.01.2018 10:00
Pořízení 2 ks firewallů pro housing v konfiguraci vysoké dostupnosti
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.12.2017 04.01.2018 09:30
DYJE 2020/THAYA 2020 Dyje, napojení odstavených ramen D9 a D8 a napojení ramene D18
podlimitní Zadáno 28.11.2017 25.01.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016