Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rybochovné hospodářství Koryčany - instalace FVE
podlimitní Zadáno 02.06.2023 26.06.2023 10:00
Kunčinský potok, Moravská Třebová - nánosy, oprava koryta
podlimitní Zadáno 02.06.2023 20.06.2023 10:00
Svratka, oprava mostovky - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2023 05.06.2023 10:00
Hloučela, Hamry - posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů
podlimitní Zadáno 11.05.2023 29.05.2023 09:00
Dyje Břeclav, LB ř.km 20,9 – 21,7 – oprava protipovodňové zídky
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2023 22.05.2023 09:00
Baťův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. – komplexní oprava
podlimitní Zadáno 19.04.2023 22.05.2023 09:30
Budova provozu Přerov - výměna střešní krytiny
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2023 14.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území
nadlimitní Zadávání 28.03.2023
Aktualizace záplavových území Část B – Morava – Olomoucký a Pardubický kraj
nadlimitní Zadáno 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území Část C – Dřevnice, Zlín
nadlimitní Zadáno 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území Část D – Bílý potok (Polička) a přítoky
nadlimitní Zadáno 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území Část E – Vsetínská Bečva
nadlimitní Zadáno 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území Část F – Mojena s přítoky
nadlimitní Zadáno 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Jez na Moravě, Nové Mlýny - oprava PB zdi v nadjezí
podlimitní Zadáno 22.03.2023 13.04.2023 09:00
Aktualizace záplavového území Bečvy po realizaci PPO Hranice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 20.03.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016