Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka OOPP pro práci s nebezpečnými chem. látkami a směsmi 2021-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 28.04.2020 10:00
Juhyně, oprava příčných objektů, km 18,300 – 19,340, Komárno
podlimitní Hodnocení 24.03.2020 15.04.2020 10:00
VD Vír I, koruna hráze, oprava zábradlí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.03.2020 01.04.2020 10:00
VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV - dokončení
podlimitní Zadáno 17.03.2020 24.04.2020 09:30
Geometrické plány, pasporty a zápis vlastnického práva k vodním dílům do KN
nadlimitní Zadávání 11.03.2020
Geometrické plány, pasporty a zápis vlastnického práva k vodním dílům do KN- Závod Dyje - část A
nadlimitní Zadáno 11.03.2020 28.04.2020 10:00
Geometrické plány, pasporty a zápis vlastnického práva k vodním dílům do KN - Závod Horní Morava - část B
nadlimitní Zadáno 11.03.2020 28.04.2020 10:00
Geometrické plány, pasporty a zápis vlastnického práva k vodním dílům do KN - Závod Střední Morava - část C
nadlimitní Zadáno 11.03.2020 28.04.2020 10:00
Desná, Loučná – Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů – část: SO 05 stupeň č. 5 ř. km 30,973
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2020 23.03.2020 10:00
VD Slušovice, oprava strojovny regulačních uzávěrů
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2020 17.03.2020 10:00
VDNM, čerpací jímky OČS - odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2020 16.03.2020 10:00
VN Ordějov - oprava výpustného objektu - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2020 17.03.2020 10:00
Zajištění monitoringu médií pro Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.03.2020 13.03.2020 10:00
Opatření na zlepšení jakosti vod v povodí VD Plumlov (srážedla – dotace)
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2020 19.03.2020 09:00
ČS Štinkavka - nový řídící systém
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2020 10.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30  ››