Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Měřící technologie
nadlimitní Hodnocení 24.08.2018 10.10.2018 09:30
Rostlinný materiál 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.08.2018 05.09.2018 09:00
VD NM ČS - oprava 3 čistících česlicových strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018 04.09.2018 09:30
Nelešovický potok, Nelešovice – rekonstrukce opěrných zdí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.08.2018 27.08.2018 10:00
Dyje, jez Oblekovice - oprava
podlimitní Zadáno 07.08.2018 23.08.2018 09:00
Kuřimka, ř. km 7,809 - 8,551, Kuřim, oprava koryta
podlimitní Zadáno 24.07.2018 10.08.2018 10:00
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje)
nadlimitní Zadáno 18.07.2018 28.08.2018 10:00
VN Drahotuše
podlimitní Zadáno 17.07.2018 27.08.2018 09:30
Provádění úklidových prací v objektu podnikového ředitelství Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00
podlimitní Zadáno 16.07.2018 01.08.2018 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum
nadlimitní Zadáno 30.06.2018 10.09.2018 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, geodetické práce
podlimitní Zadáno 29.06.2018 02.08.2018 10:00
Jednoosá žačka vč. mulčovače - 6 ks
nadlimitní Zadáno 11.06.2018 13.08.2018 10:00
Desná, Loučná - Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů, stupeň č. 1 ř. km 30,267
podlimitní Zadáno 23.05.2018 08.06.2018 10:00
Jez na Moravě, Řimice - oprava jezu, sanace průsaků
podlimitní Zadáno 23.05.2018 08.06.2018 09:30
Šatava, km 26,824 – 27,176, Prštice, oprava toku
podlimitní Zadáno 11.05.2018 01.06.2018 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30  ››