Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Morava, Bohuslavice/Vitošov - dosypání hráze, etapa č. 3 v km 1,900 - 2,900
podlimitní Zadáno 11.01.2022 10.02.2022 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA
nadlimitní Zadáno 09.12.2021 04.04.2022 09:30
Leska, ř. km 0,015 – 1,176, Dobšice, oprava a úprava koryta
podlimitní Zadáno 02.12.2021 07.01.2022 09:30
MERTA, Petrov nad Desnou – oprava koryta toku ř. km 0,000 – 4,200
podlimitní Zadáno 24.11.2021 23.12.2021 10:00
Jez Spytihněv - zajištění průsaků a měření - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2021 01.12.2021 10:00
Merta, Sobotín – oprava koryta toku ř.km 4,220-5,614
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 22.11.2021 10:00
Kyjovka, km 22,313-28,780 - odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves - lokální rozvolnění toku v k.ú. Moravská Nová Ves
podlimitní Zadáno 27.10.2021 13.12.2021 10:00
Úprava Záchytné nádrže nad VD Koryčany
podlimitní Zadáno 27.10.2021 29.11.2021 09:30
VD Hubenov, přivaděče - rekonstrukce, Jiřínský přivaděč
podlimitní Zadáno 18.10.2021 19.11.2021 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 18.10.2021 19.11.2021 09:30
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly Ive správě Povodí Moravy, s.p. v letech 2022 – 2025 – II. - IV. kategorie
nadlimitní Zadáno 12.10.2021
1. Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. Kategorie
nadlimitní Zadáno 12.10.2021 12.11.2021 09:30
2. Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie
nadlimitní Zadáno 12.10.2021 12.11.2021 09:30
VD Hubenov - opatření na převedení KPV10000
podlimitní Zadáno 29.09.2021 29.10.2021 09:30
Morava, Ruda nad Moravou – dosypání hráze
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.09.2021 04.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30  ››