Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Merta – údržba HM, ř. km 0,000- 4,400, - část: SO 10 Úsek č. 10 km 3,220 – 3,288 a SO 11 Úsek č. 11 km 3,329 – 3,397
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2018 20.06.2018 10:30
Mulčovací hlava
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2018 05.06.2018 09:30
Desná, Loučná - Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů, stupeň č. 1 ř. km 30,267
podlimitní Zadáno 23.05.2018 08.06.2018 10:00
Jez na Moravě, Řimice - oprava jezu, sanace průsaků
podlimitní Zadáno 23.05.2018 08.06.2018 09:30
Baťův kanál Spytihněv, oprava mostu a přístupové komunikace – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 31.05.2018 09:30
Šatava, km 26,824 – 27,176, Prštice, oprava toku
podlimitní Zadáno 11.05.2018 01.06.2018 09:30
Měřící stanice v povodí VN Vlachovice – realizace automatického měření
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018 24.05.2018 09:30
ČOV Babice, rekonstrukce na jímku na vyvážení, ČOV Staré Město, rekonstrukce na přečerpávání do kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 15.05.2018 09:20
Bečva km 42,480 – 44,135 – revitalizace toku, Černotín – dokumentace DPS + AD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2018 11.05.2018 10:00
Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku Skalička – dokumentace DPS + AD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2018 11.05.2018 09:30
Prezentace plánu významných stavebních a souvisejících veřejných zakázek
nadlimitní Hodnocení 27.04.2018 22.05.2018 09:00
Antivirový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 02.05.2018 09:30
Vřesůvka, Výšovice – optimalizace toku - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 23.04.2018 09:00
Huštěnovický potok km 0,000 – 2,040 – odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 26.04.2018 10:00
Provádění nepřetržité ostrahy objektů Povodí Moravy, s.p. - část A
podlimitní Hodnocení 10.04.2018 10.05.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30  ››