Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Desná, Loučná nad Desnou, rekonstrukce/oprava zdí a koryta toku, 1. etapa, (část SO 03 a inventarizace dřevin)
podlimitní Zadáno 07.05.2021 15.06.2021 10:00
Juhyně, oprava toku, km 0,000-6,795, Choryně-Komárovice - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2021 14.05.2021 11:00
Jez Hoštice - oprava stavební a technologické části jezu - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2021 14.05.2021 10:00
Lipolecký p., ř. km 3,366 – 3,820, Lipolec, oprava koryta
podlimitní Hodnocení 21.04.2021 21.05.2021 10:00
Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2021 06.05.2021 09:00
Dodávka virtualizačního clusteru (2ks serverů) pro DB ORACLE
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2021 07.05.2021 10:00
Baťův kanál, Valcha - jez Sudoměřice, oprava opevnění
podlimitní Zadáno 21.04.2021 31.05.2021 09:30
Baťův kanál Spytihněv, rekonstrukce mostu a přístupové komunikace
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2021 27.04.2021 10:00
Starohorský potok, Hluk řkm 0,000-1,150, oprava koryta a stupňů - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2021 23.04.2021 10:00
Mostní prohlídky - předběžná tržní konzultace
podlimitní Vyhodnoceno 29.03.2021 07.04.2021 10:00
VD Horní Bečva - rekonstrukce venkovního schodiště
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2021 15.04.2021 10:00
VD Letovice - rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů - TDS
podlimitní Zadáno 12.03.2021 07.04.2021 09:00
VD Ludkovice, VD Bojkovice, jez Nedakonice, provozní objekty, rekonstrukce vytápění – II. etapa (VD Bojkovice, jez Nedakonice)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2021 23.03.2021 10:00
„VD Letovice- rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů – koordinátor BOZP“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 16.03.2021 09:00
Bečva, Troubky – oprava koryta toku ř. km 1,280 – 1,827 - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 09.03.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30  ››