Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti - Část B (Vlachovice, Vrbětice a Haluzice)
nadlimitní Zadáno 01.09.2022 05.10.2022 09:30
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti - Část C (Vlachova Lhota)
nadlimitní Zadáno 01.09.2022 05.10.2022 09:30
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti - Část D (Smolina)
nadlimitní Zadáno 01.09.2022 05.10.2022 09:30
Morava, Nedakonice, nadjezí i podjezí LB + PB, oprava poškozených dlažeb" a „Morava, Nedakonice PB řkm 139,400 - 139,750, oprava nátrží"
podlimitní Zadáno 24.08.2022 22.09.2022 10:00
Servis MF zařízení Minolta na provozech PM
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2022 05.09.2022 10:00
Vsetínská Bečva, Pržno - Vsetín - Huslenky - oprava toku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.08.2022 07.09.2022 09:30
Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek - projektová dokumentace, autorský dozor
nadlimitní Vyhodnoceno 23.08.2022 04.10.2022 10:00
Vyhotovení geometrických plánů pro výkupy nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Vlachovice – přírodě blízká opatření
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.08.2022 15.08.2022 09:30
PS Koryčany, optimalizace provozního zázemí
podlimitní Zadáno 01.08.2022 22.08.2022 09:00
Dyje, rovnovážná dynamika odtokových poměrů, revitalizace ramen D13+D14 a D16+D17
podlimitní Zadáno 15.07.2022 15.08.2022 09:00
Modernizace nápustného stavidla Veselí n. M.
podlimitní Zadáno 14.06.2022 15.07.2022 09:00
Morava, Napajedla, LB ř. km 161,570-161,670, oprava nátrží
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2022 22.06.2022 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura Celek 08 a 09 – kanalizace – DSP, DPS a související činnosti - předběžná tržní konzultace
nadlimitní Hodnocení 09.06.2022 24.06.2022 10:00
VN Bojkovice, rekonstrukce BP a manipulační věže
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2022 03.05.2022 10:00
Mulčovací nástroje
podlimitní Zadáno 06.04.2022 28.04.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30  ››