Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Těšetice, věžový objekt - zastřešení včetně přístupu
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Znojmo – oprava příjezdových ploch
VZ malého rozsahu Zadáno
VN Tršice - oprava koruny hráze a zdi u bezpečnostního přelivu vč. zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno
Morava, jez OR Vnorovy, ř. km 0,745
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 18.08.2021 13:00
Jez Radkov – rekonstrukce zavázání jezu, opevnění v podjezí vč. LB za ukončovacím prahem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 10.08.2021 09:30
Morava, Bolelouc (oprava dlažby, ř. km 208,700 - 208,909); Morava, Tučapy (oprava koryta toku ř. km 207,900 - 207,979)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 10.08.2021 10:00
Manažerská vozidla 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 10.08.2021 13:00
VN Skalice - rekonstrukce - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 18.08.2021 10:00
Setkání zaměstnanců PM v roce 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2021 09.08.2021 09:00
Rekonstrukce budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 3. etapa
podlimitní Příjem nabídek 28.07.2021 19.08.2021 10:00
Probírka VVT Moštěnka v k.ú. Prusy a Beňov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.07.2021 09.08.2021 09:00
Datové a hlasové telekomunikační služby v pevném místě
nadlimitní Příjem nabídek 27.07.2021 27.08.2021 10:00
Jevíčka, Velké Opatovice – nánosy, oprava koryta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.07.2021 10.08.2021 10:00
Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 23.07.2021 27.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016