Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Znojmo – oprava příjezdových ploch
VZ malého rozsahu Zadáno
VN Tršice - oprava koruny hráze a zdi u bezpečnostního přelivu vč. zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno
Sečení trvalých travních porostů 2022 - PROVOZ ZNOJMO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2022 03.10.2022 09:00
VD Luhačovice, oprava bezpečnostního přelivu a skluzu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2022 05.10.2022 10:00
OOPP pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2022 03.10.2022 09:00
OOPP lesnické
podlimitní Prokazování kvalifikace 15.09.2022 10.10.2022 10:00
OOPP běžné
podlimitní Prokazování kvalifikace 15.09.2022 10.10.2022 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky pro rok 2023
podlimitní Zadávání 15.09.2022
OČS Svratka, stavidlový objekt pro zajištění vody Pouzdřanského rybníku
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2022 04.10.2022 10:00
Výměna ventilů, termostatických hlavic a uzavíratelného šroubení na radiátory Budovy A a C
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2022 29.09.2022 10:00
Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023-2027-dodávka síranu železitého a opatření na zlepšení jakosti vod v povodí VD Plumlov (srážedla-dotace)
nadlimitní Příjem nabídek 14.09.2022 17.10.2022 10:00
OČS Brod, statické zajištění a oprava budovy
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2022 23.09.2022 09:00
Sečení trvalých travních porostů 2023 - PROVOZ ZLÍN
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2022 21.09.2022 09:00
VD Fryšták, odběrná věž, oprava schodiště včetně podest", „VD Fryšták, revize provozních uzávěrů", ,,VD Fryšták, oprava pohonů provozních uzávěrů“
podlimitní Hodnocení 01.09.2022 20.09.2022 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti
nadlimitní Zadávání 01.09.2022
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016