Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Znojmo – oprava příjezdových ploch
VZ malého rozsahu Zadáno
VN Tršice - oprava koruny hráze a zdi u bezpečnostního přelivu vč. zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno
Mojena, km 20,560 – 20,820, Martinice – úprava toku" a „Mojena, km 20,100 - 20,560, Martinice – oprava opevnění a odstranění nánosu"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2024 30.04.2024 09:00
Litava Bučovice, ř.km 32,950 – 35,020, oprava hrází - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 29.04.2024 11:00
Štěpkovač
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 29.04.2024 10:00
Tištínka km 10,006–10,450, Uhřický potok km 0,000 – 0,190, Počenice – oprava opevnění, odstranění nánosu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2024 23.04.2024 10:00
Jez na Moravě, Nové Mlýny - Rekonstrukce technologie
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2024 25.04.2024 10:00
Dobšický p., ř. km 7,930 – 8,177, Přímětice, úprava koryta
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2024 16.04.2024 09:00
VD Bystřička – zavzdušňovací potrubí návodních uzávěrů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.04.2024 23.04.2024 10:00
Jez Zuberský – oprava jezu - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2024 18.04.2024 09:00
Vsetínská Bečva, Pržno – Vsetín – Huslenky – oprava toku
podlimitní Příjem nabídek 04.04.2024 25.04.2024 10:00
Starohorský potok, Hluk řkm 0,000 – 1,150, oprava koryta a stupňů
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2024 15.04.2024 10:00
Baťův kanál, optimalizace prázdnění PK Vnorovy I - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2024 16.04.2024 09:00
Modernizace řídících systémů Baťova kanálu – PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2024 17.04.2024 09:00
Systém elektronické spisové služby Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 10.05.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016