Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Těšetice, věžový objekt - zastřešení včetně přístupu
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Znojmo – oprava příjezdových ploch
VZ malého rozsahu Zadáno
VN Tršice - oprava koruny hráze a zdi u bezpečnostního přelivu vč. zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno
Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami (Generel)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 06.04.2020 09:00
Dodávka OOPP pro práci s nebezpečnými chem. látkami a směsmi 2021-2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 09.04.2020 10:00
Juhyně, oprava příčných objektů, km 18,300 – 19,340, Komárno
podlimitní Příjem nabídek 24.03.2020 15.04.2020 10:00
Dokumentace EIA - „Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy Střední a Dolní nádrže Nové Mlýny dle § 6 zák. č. 100/2001 Sb."
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 03.04.2020 09:30
VD Vír I, koruna hráze, oprava zábradlí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2020 01.04.2020 10:00
VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV - dokončení
podlimitní Příjem nabídek 17.03.2020 21.04.2020 09:30
Rekonstrukce kotelny provozní Budovy Břeclav
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2020 02.04.2020 09:00
Geometrické plány, pasporty a zápis vlastnického práva k vodním dílům do KN
nadlimitní Zadávání 11.03.2020
Geometrické plány, pasporty a zápis vlastnického práva k vodním dílům do KN- Závod Dyje - část A
nadlimitní Příjem nabídek 11.03.2020 15.04.2020 10:00
Geometrické plány, pasporty a zápis vlastnického práva k vodním dílům do KN - Závod Horní Morava - část B
nadlimitní Příjem nabídek 11.03.2020 15.04.2020 10:00
Geometrické plány, pasporty a zápis vlastnického práva k vodním dílům do KN - Závod Střední Morava - část C
nadlimitní Příjem nabídek 11.03.2020 15.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016