Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Ludkovice - oprava schodiště strojovny
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Těšetice, věžový objekt - zastřešení včetně přístupu
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Znojmo – oprava příjezdových ploch
VZ malého rozsahu Zadáno
VN Tršice - oprava koruny hráze a zdi u bezpečnostního přelivu vč. zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno
Probírka břehových porostů na toku Vsetínská Bečva v k.ú. Brňov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2019 28.01.2019 08:40
Svitava, Brno – rekonstrukce soustavy jezů (DÚR)
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2019 15.02.2019 09:30
VD Bystřička - rekonstrukce MVE
podlimitní Hodnocení 20.12.2018 14.01.2019 10:00
VD Landštejn – náhradní zdroj surové vody – studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.12.2018 11.01.2019 10:00
„Zpracování pasportu staveb“ – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.12.2018 03.01.2019 09:00
Krokovický p., ř. km 0,000 – 0,194, Písečné, rekonstrukce opevnění
podlimitní Hodnocení 13.12.2018 17.01.2019 10:00
Knínický p., Veverské Knínice, revitalizační opatření
podlimitní Příjem nabídek 13.12.2018 25.01.2019 10:00
Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu Zbýšov – Újezd u Brna a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.12.2018 09.01.2019 09:30
Demolice staveb na pozemku parc. č. 488 v k. ú. Zámrsky
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.12.2018 16.01.2019 09:00
Dunávka, ř. km 3,760 – 5,010, Rajhradice, retenční opatření na toku
podlimitní Hodnocení 10.12.2018 17.01.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20 30  ››