Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Znojmo – oprava příjezdových ploch
VZ malého rozsahu Zadáno
VN Tršice - oprava koruny hráze a zdi u bezpečnostního přelivu vč. zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno
Aktualizace záplavového území Desné
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.01.2023 13.02.2023 09:00
Polešovický potok, Polešovice, řkm 6,800 – 7,400 – oprava koryta
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 22.02.2023 09:30
VD Brno, segmentový uzávěr - revize a oprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2023 15.02.2023 10:00
VN Skalice - rekonstrukce
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 22.02.2023 09:00
Jez Radkov – rekonstrukce zavázání jezu, opevnění v podjezí vč. LB za ukončovacím prahem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2023 06.02.2023 09:00
Morava, Bohuslavice/Vitošov – dosypání hráze, etapa č. 2 v km 0,900 - 1,900
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 09.02.2023 10:00
Rakovec, ř. km 14,880 – 15,060, Komořany, oprava koryta
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 09.02.2023 09:30
Svitava, ř. km 54,775 – 55,545, Svitávka revitalizace toku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2023 06.02.2023 09:00
Obnova licence a přímé technické podpory výrobce centralizovaného řešení pro sběr provozních záznamů LOGmanager a SW podpory v celkovém rozsahu 1MD/měsíc
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2023 31.01.2023 10:00
Jez Spytihněv - zajištění průsaků a měření
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.01.2023 30.01.2023 10:00
Skalička, klapky, stavidla - oprava
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.01.2023 25.01.2023 10:00
VD Mostiště, rozstřikovací uzávěr DN 1100 - oprava
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.01.2023 25.01.2023 10:00
Doplnění nábytku a vnitřního vybavení po rekonstrukci interiéru budovy státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 4. etapa
podlimitní Hodnocení 03.01.2023 27.01.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016