Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Znojmo – oprava příjezdových ploch
VZ malého rozsahu Zadáno
VN Tršice - oprava koruny hráze a zdi u bezpečnostního přelivu vč. zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno
Bečva, km 41,91 – 42,37 – revitalizace toku, Ústí – činnost koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2022 23.05.2022 09:30
Čelní nakladač pro JD 6115M
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2022 20.05.2022 10:00
Jez Kroměříž, oprava elektroinstalace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2022 20.05.2022 09:00
VD Bystřička – stupeň u LG, oprava
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2022 16.05.2022 09:00
Desná, Loučná nad Desnou – oprava jezu Loučná II včetně lávky – PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2022 18.05.2022 10:00
VD Opatovice, oprava PO lávky a střechy OV
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2022 13.05.2022 10:00
VDNM, horní zdrž, oprava gallových řetězů
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2022 10.05.2022 10:00
Bystřice, ústí – Olomouc – Bělidla – nánosy, oprava opevnění
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2022 09.05.2022 09:30
Pracovní užitkové vozidlo vč. příslušenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2022 06.05.2022 09:00
Jez na Moravě, Nové Mlýny - oprava PB zdi v nadjezí
podlimitní Hodnocení 25.04.2022 11.05.2022 09:00
Jez na Moravě, Nové Mlýny - Rekonstrukce technologie
podlimitní Hodnocení 25.04.2022 11.05.2022 10:00
VD Znojmo, uzávěry spodních výpustí DN 1000 - oprava
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2022 05.05.2022 10:00
VN Bojkovice, rekonstrukce BP a manipulační věže
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2022 03.05.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016