Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Těšetice, věžový objekt - zastřešení včetně přístupu
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Znojmo – oprava příjezdových ploch
VZ malého rozsahu Zadáno
VN Tršice - oprava koruny hráze a zdi u bezpečnostního přelivu vč. zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno
Hovoranský potok, Šardice-Hovorany 0,000-2,250
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 10.06.2020 13:00
Vyhotovení geometrických plánů pro výkupy nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Vlachovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 11.06.2020 10:00
Měrný profil - Malá Haná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 10.06.2020 10:00
VD Luhačovice - oprava elektroinstalace věže
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 09.06.2020 10:00
Údržba břehového porostu na DVT Kobylník
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 08.06.2020 09:00
Odpad Perná, D. Dunajovice km 0,000–2,700 – oprava koryta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 08.06.2020 10:00
Rostěnický potok, Vyškov km 0,000-1,400, oprava nátrží a opevnění, odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2020 08.06.2020 10:00
Probírka břehového porostu u VVT Senice v k.ú. Valašská Polanka
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2020 03.06.2020 09:00
Středisko Hodonín, oprava inženýrských sítí
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.05.2020 02.06.2020 10:00
VD Karolinka, komunikační a odpadní chodba – sanace (průsaků)
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.05.2020 02.06.2020 10:00
Dodávky technických plynů a pronájem lahví
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.05.2020 02.06.2020 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016