Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Těšetice, věžový objekt - zastřešení včetně přístupu
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Znojmo – oprava příjezdových ploch
VZ malého rozsahu Zadáno
VN Tršice - oprava koruny hráze a zdi u bezpečnostního přelivu vč. zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - autorský dozor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 17.12.2019 09:00
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2019 16.12.2019 09:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry část I. II., IV. - Pžedběžná tržní konzultace
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2019 12.12.2019 13:00
VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV - dokončení
podlimitní Příjem nabídek 26.11.2019 18.12.2019 09:30
VD Mostiště – vodárenské potrubí, bajpas – výměna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2019 09.12.2019 10:00
Bečva, km 41,91 – 42,37 – revitalizace toku, Ústí
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2019 03.12.2019 09:30
VD Landštejn, dům hrázného – oprava TZB
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2019 29.11.2019 10:00
MVE Karolínka - modernizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2019 10.12.2019 10:00
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - technický dozor stavebníka
podlimitní Hodnocení 13.11.2019 29.11.2019 09:00
Budova ředitelství Povodí Moravy, s.p. – Odbourání terasy
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2019 22.11.2019 09:30
DYJE 2020/THAYA 2020 – pasivní značky pro biotelemetrický monitoring v rámci pracovního balíčku T2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.11.2019 21.11.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20 30  ››