Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Znojmo – oprava příjezdových ploch
VZ malého rozsahu Zadáno
VN Tršice - oprava koruny hráze a zdi u bezpečnostního přelivu vč. zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Vír, antikorozní ochrana potrubí a oprava jezové klapky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2021 21.12.2021 10:00
Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2021 13.12.2021 09:00
Leska, ř. km 0,015 – 1,176, Dobšice, oprava a úprava koryta
podlimitní Příjem nabídek 02.12.2021 07.01.2022 09:30
Bečva, Troubky – oprava koryta toku ř. km 1,280 – 1,827
podlimitní Příjem nabídek 01.12.2021 05.01.2022 10:00
MERTA, Petrov nad Desnou – oprava koryta toku ř. km 0,000 – 4,200
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2021 23.12.2021 10:00
Jez Spytihněv - zajištění průsaků a měření - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2021 01.12.2021 10:00
Geodetický přístroj – GNSS (Globální navigační satelitní systém)
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2021 30.11.2021 09:00
Litava, Nesovice ř. km 42,015 – 42,980 – úprava koryta - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2021 30.11.2021 10:00
Sečení trvalých travních porostů 2022-2023
nadlimitní Zadávání 12.11.2021
1. BRNO - JIH
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2021 14.12.2021 10:00
10. UHERSKÉ HRADIŠTĚ
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2021 14.12.2021 10:00
11. ZLÍN
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2021 14.12.2021 10:00
12. VESELÍ N. MOR. a D. VĚSTONICE
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2021 14.12.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016