Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Těšetice, věžový objekt - zastřešení včetně přístupu
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Znojmo – oprava příjezdových ploch
VZ malého rozsahu Zadáno
VN Tršice - oprava koruny hráze a zdi u bezpečnostního přelivu vč. zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno
Bečva, Hranice – PPO města – koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2021 08.02.2021 09:30
Splavná, Drahotuše - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 11:00
Třebůvka, Moravičany (u RO), Loštice - oprava opevnění, nánosy - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 10:00
Reichův jez
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 09:30
Desná, Filipová - Loučná nad Desnou, oprava koryta toku ř. km 25,500 – 28,700 - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 09:00
Ludslávka, Ludslavice, Zahnašovice, km 0,600 - 1,200 a 2,200 - 2,900, LB přítok Ludslávky km 0,197 - 1,138 - oprava opevnění koryta toku, odstranění nánosu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 09:00
DVT Třebůvka, Útěchov (ř.km 40,370-42,400)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2021 04.02.2021 09:00
DVT Malonínský potok, Jevíčko (ř.km 0,000 – 2,250)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2021 01.02.2021 10:00
DVT Třebůvka, Dlouhá Loučka (ř.km 42,800 – 45,750) a LB přítok
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2021 01.02.2021 10:00
Morava, Kunovice - Kostelany, LB řkm 142,560–143,100, oprava nátrží - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2021 01.02.2021 10:00
Bečva, Přerov – PPO města nad jezem - II. etapa – DSP+DPS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2021 28.01.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016