Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava – vyhledávací studie tras přeložek inženýrských sítí
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.08.2019 22.08.2019 11:00
Moutnický p., ř. km 6,265 – 7,833, Moutnice, Těšany, oprava toku a bet. objektu
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 27.08.2019 10:00
VD Slušovice oprava elektroinstalace v odběrné věži a strojovně spodních výpustí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 26.08.2019 09:00
Rotátor (CAT)
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.08.2019 22.08.2019 09:00
Lejtna, ř. km 0,000 – 0,858, Bratčice, oprava koryta
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 27.08.2019 09:00
Otinoveský p., ř. km 2,200 – 4,894, PB přítok Otinoveského p., ř. km 0,000 – 0,620, oprava koryt
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 27.08.2019 09:30
Jez Osek – stavebně technický průzkum
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.08.2019 19.08.2019 11:00
VDNM, retenční nádrže OČS - odtěžení nánosů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2019 23.08.2019 09:00
Velička, Strážnice, ř. km 3,827 - 4,212, oprava PB hráze
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2019 23.08.2019 09:00
Jednoosá žačka (2 ks)
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.08.2019 20.08.2019 09:00
Jez Hrachovec - oprava - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.08.2019 19.08.2019 10:00
Vinarský potok, Vinary – oprava zatrubněné části
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.08.2019 19.08.2019 09:30
VD Hubenov, přivaděče – rekonstrukce, Jedlovský přivaděč
podlimitní Příjem nabídek 05.08.2019 05.09.2019 09:00
Setkání zaměstnanců PM na pláži plumlovské přehrady 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2019 12.08.2019 11:00
Vyhotovení znaleckých posudků za účelem ocenění nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Vlachovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2019 12.08.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30  ››