Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Morava-Uherský Ostroh, oprava koryta PB (146,880 – 148,790), III. etapa
podlimitní Příjem nabídek 06.06.2019 24.06.2019 09:00
Jez Bradovský, Hovězí – sanace průsaku v levobřežním zavázání
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2019 17.06.2019 10:00
Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VDNM a vodohospodářské funkce soustavy Střední a Dolní nádrže Nové Mlýny – Technická studie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2019 11.06.2019 09:30
Ždánický potok, Ždánice, km 0,000 – 1,452 – úprava koryta a oprava koryta
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2019 01.07.2019 10:00
„Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VDNM a vodohospodářské funkce soustavy Střední a Dolní nádrže – biologické průzkumy“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.05.2019 10.06.2019 09:00
Jez Bolelouc – povrchová úprava klapek, 2. etapa – oprava provizorního hrazení
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2019 07.06.2019 09:00
„Jez Bělov, provozní budova – zajištění statiky objektu“
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2019 04.06.2019 09:00
„Nelešovický potok, Nelešovice – rekonstrukce opěrných zdí“
podlimitní Hodnocení 22.05.2019 13.06.2019 10:00
Autosampler pro iontový chromatograf a upgrade systému
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2019 21.05.2019 09:00
Sečení trvalých travních porostů 2019 - provoz Valašské Meziříčí
podlimitní Vyhodnoceno 07.05.2019 24.05.2019 09:00
Sečení trvalých travních porostů 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2019 24.05.2019 09:00
Sečení trvalých travních porostů 2019 - provoz Přerov
podlimitní Vyhodnoceno 07.05.2019 24.05.2019 09:00
Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene
nadlimitní Příjem nabídek 06.05.2019 27.06.2019 09:00
VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum)
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2019 25.06.2019 09:30
Modernizace laboratorního informačního systému
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2019 09.05.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30  ››