Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti - Část A (Újezd, Vysoké Pole, Drnovice, Tichov, Loučka)
nadlimitní Příjem nabídek 01.09.2022 05.10.2022 09:30
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti - Část B (Vlachovice, Vrbětice a Haluzice)
nadlimitní Příjem nabídek 01.09.2022 05.10.2022 09:30
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti - Část C (Vlachova Lhota)
nadlimitní Příjem nabídek 01.09.2022 05.10.2022 09:30
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti - Část D (Smolina)
nadlimitní Příjem nabídek 01.09.2022 05.10.2022 09:30
Obnova nástroje pro behaviorální analýzu Flowmon, včetně modulu ADS Business s podporou na 5 let
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.08.2022 12.09.2022 09:30
Jednoosá žačka včetně mulčovače – 2 ks
podlimitní Hodnocení 26.08.2022 13.09.2022 09:00
Morava, Nedakonice, nadjezí i podjezí LB + PB, oprava poškozených dlažeb" a „Morava, Nedakonice PB řkm 139,400 - 139,750, oprava nátrží"
podlimitní Hodnocení 24.08.2022 22.09.2022 10:00
Servis MF zařízení Minolta na provozech PM
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2022 05.09.2022 10:00
Vsetínská Bečva, Pržno - Vsetín - Huslenky - oprava toku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.08.2022 07.09.2022 09:30
Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek - projektová dokumentace, autorský dozor
nadlimitní Příjem nabídek 23.08.2022 04.10.2022 10:00
Vyhotovení geometrických plánů pro výkupy nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Vlachovice – přírodě blízká opatření
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.08.2022 15.08.2022 09:30
PS Koryčany, optimalizace provozního zázemí
podlimitní Hodnocení 01.08.2022 22.08.2022 09:00
Probírka VVT Moštěnka v k.ú. Domaželice, Turovice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 08.08.2022 09:00
Dyje, rovnovážná dynamika odtokových poměrů, revitalizace ramen D13+D14 a D16+D17
podlimitní Vyhodnoceno 15.07.2022 15.08.2022 09:00
Jez Přerov, oprava těsnění a obnova antikorozní ochrany levého a středního segmentu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 15.07.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20 30  ››