Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 4. etapa
podlimitní Příjem nabídek 03.01.2023 02.02.2023 10:00
Žeranovka, km 3,070 - 3,960, Žeranovice - oprava opevnění, odstranění nánosu
podlimitní Příjem nabídek 03.01.2023 01.02.2023 10:00
VD Vír I., denní nádrž - oprava
podlimitní Vyhodnoceno 02.01.2023 18.01.2023 10:00
Povodňový model soutok Morava, Olšava, Aktualizace záplavového území Olšavy Kunovice a Moravy Uherské Hradiště a studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Uherské Hradiště a Starého Města II. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.12.2022 16.01.2023 10:00
VD Luhačovice, oprava bezpečnostního přelivu a skluzu
podlimitní Zadáno 14.11.2022 01.12.2022 09:30
Bečva, Vodní dílo Skalička – předprojektová příprava, technické řešení
nadlimitní Zadáno 08.11.2022 09.12.2022 09:30
Juhyně, oprava toku, km 0,000-6,795, Choryně-Komárovice
podlimitní Hodnocení 03.11.2022 12.12.2022 09:00
VD Ostrov nad Oslavou – opatření na převedení KPV 1000 – PD, AD
podlimitní Zadáno 17.10.2022 21.11.2022 10:00
Probírka dřevin u VVT Merta v k.ú. Petrov nad Desnou
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2022 18.10.2022 10:00
OČS Svratka, stavidlový objekt pro zajištění vody Pouzdřanského rybníku
podlimitní Zadáno 15.09.2022 04.10.2022 10:00
Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023-2027-dodávka síranu železitého a opatření na zlepšení jakosti vod v povodí VD Plumlov (srážedla-dotace)
nadlimitní Zadáno 14.09.2022 17.10.2022 10:00
Sečení trvalých travních porostů 2023 - PROVOZ ZLÍN
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2022 21.09.2022 09:00
VD Fryšták, odběrná věž, oprava schodiště včetně podest", „VD Fryšták, revize provozních uzávěrů", ,,VD Fryšták, oprava pohonů provozních uzávěrů“
podlimitní Hodnocení 01.09.2022 20.09.2022 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti
nadlimitní Zadávání 01.09.2022
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti - Část A (Újezd, Vysoké Pole, Drnovice, Tichov, Loučka)
nadlimitní Zadáno 01.09.2022 05.10.2022 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20 30  ››