Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VN Ostrov n. Oslavou - oprava technologie
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.04.2022 26.04.2022 09:00
Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.04.2022 26.04.2022 09:00
Svratka, km 164,038-166,580 - PBPPO Herálec
podlimitní Hodnocení 11.04.2022 16.05.2022 10:00
Modernizace nápustného stavidla Veselí n. M.
podlimitní Hodnocení 11.04.2022 12.05.2022 09:30
OČS Milovice, oprava výtlačného potrubí
podlimitní Hodnocení 07.04.2022 10.05.2022 10:00
Mulčovací nástroje
podlimitní Hodnocení 06.04.2022 28.04.2022 10:00
Příkopová ramena s mlučovačem
podlimitní Hodnocení 06.04.2022 27.04.2022 10:00
Užitkové vozy do 3,5 t
nadlimitní Příjem nabídek 06.04.2022 31.05.2022 10:00
„Luhačovický potok, Pozlovice, ř. km 16,306, oprava limnigrafické stanice-přítok“ a „Ludkovický potok, Ludkovice, ř. km 7,424, oprava limnigrafické stanice a poškozených částí opevnění koryta toku“
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2022 20.04.2022 10:00
Velička, Hranice, Velká – oprava toku - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.04.2022 20.04.2022 09:00
Morava, hráz Lukavice – dosypání hráze
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2022 21.04.2022 10:00
„Mojena, km 20,560 – 20,820, Martinice – úprava toku“ a „Mojena, km 20,100 - 20,560, Martinice – oprava opevnění a odstranění nánosu“
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2022 19.04.2022 10:00
Diagnostický průzkum a výpočet zatížitelnosti mostu k akci Svratka, oprava mostovky
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2022 12.04.2022 10:00
Říčka - Šatava, oprava zatrubnění, 6,560 - 6,900
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.03.2022 11.04.2022 10:00
VN Ludkovice, monitoring a sanace svahu v pravobřežním zavázání“ a „VN Ludkovice, doplnění pozorovacích vrtů a automatizace měření průsaků“ a „VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly“
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2022 13.04.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20 30  ››