Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VN Bojkovice, rekonstrukce BP a manipulační věže - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2019 01.04.2019 10:00
MVE Karolínka - modernizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.03.2019 04.04.2019 10:00
Sečení trvalých travních porostů 2019 – provoz Náměšť n. Oslavou
podlimitní Příjem nabídek 11.03.2019 27.03.2019 09:00
„Dyje, Drnholec - Nový Přerov, km 79,560 - 85,534, dosypání koruny LB, PB hráze“ – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.03.2019 22.03.2019 09:00
VD Nové Mlýny – oprava stavební části objektu MVE, I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 08.03.2019 26.03.2019 09:30
Hodnocení stavu útvarů povrchových vod 2016-2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2019 18.03.2019 09:30
Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města - technický dozor stavebníka
podlimitní Hodnocení 06.03.2019 22.03.2019 09:00
Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2019 08.04.2019 09:30
Sečení trvalých travních porostů 2019 – provoz Blansko
podlimitní Hodnocení 04.03.2019 20.03.2019 09:00
Sečení trvalých travních porostů 2019
podlimitní Příjem nabídek 04.03.2019 27.03.2019 09:00
Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města - autorský dozor
podlimitní Vyhodnoceno 01.03.2019 19.03.2019 09:00
Geodetický GNSS přijímač s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2019 19.03.2019 10:00
Demolice staveb na pozemku parc. č. 488 v k. ú. Zámrsky
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2019 11.03.2019 10:00
Stupeň Komunální, Rož. Bečva, Val. Meziříčí - stabilizace
podlimitní Příjem nabídek 22.02.2019 28.03.2019 10:00
SEA PDP Moravy a PDP Dyje 2021-2027
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.02.2019 05.03.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30  ››