Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sečení trvalých travních porostů 2020-2021
nadlimitní Zadávání 20.12.2019
11. VESELÍ NAD MORAVOU a DOLNÍ VĚSTONICE
nadlimitní Hodnocení 20.12.2019 21.01.2020 10:00
1. BRNO - JIH
nadlimitní Hodnocení 20.12.2019 21.01.2020 10:00
9. UHERSKÉ HRADIŠTĚ
nadlimitní Hodnocení 20.12.2019 21.01.2020 10:00
Olšava, Uherský Brod – protipovodňová ochrana města - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.12.2019 07.01.2020 09:30
Obnova licence a podpory pro firewally KERNUN UTM 440 Cluster a KERNUN KBI 480
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.12.2019 19.12.2019 09:00
VD Koryčany – těžba sedimentů
podlimitní Hodnocení 11.12.2019 03.01.2020 10:00
Trnávka, Trnava u Zlína, dílčí úpravy toku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.12.2019 20.12.2019 09:30
Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky
podlimitní Hodnocení 09.12.2019 24.01.2020 09:30
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.12.2019 16.12.2019 09:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry část I. II., IV. - Pžedběžná tržní konzultace
nadlimitní Hodnocení 29.11.2019 12.12.2019 13:00
VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV - dokončení
podlimitní Hodnocení 26.11.2019 18.12.2019 09:30
MVE Karolínka - modernizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2019 13.02.2020 10:00
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - technický dozor stavebníka
podlimitní Vyhodnoceno 13.11.2019 29.11.2019 09:00
DYJE 2020/THAYA 2020 – pasivní značky pro biotelemetrický monitoring v rámci pracovního balíčku T2
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2019 21.11.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20 30  ››