Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SUV - 4 ks
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2019 18.10.2019 10:00
VD Boskovice - rekonstrukce MVE
podlimitní Hodnocení 13.09.2019 03.10.2019 09:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava – vyhledávací studie tras přeložek inženýrských sítí
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2019 24.09.2019 10:00
VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum)
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2019 21.10.2019 10:00
1) Traktory těžší třídy- 5 ks
nadlimitní Příjem nabídek 09.09.2019 24.10.2019 10:00
2) Traktory střední třídy- 13 ks
nadlimitní Příjem nabídek 09.09.2019 24.10.2019 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Hodnocení 09.09.2019 11.10.2019 09:30
Traktory - 18 ks
nadlimitní Příjem nabídek 09.09.2019 24.10.2019 10:00
Pojištění plavidel včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem plavidel
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.09.2019 20.09.2019 09:30
VD Slušovice - oprava potrubí spodních výpustí - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2019 17.09.2019 10:00
„Klobouky u Brna – úprava Klobouckého potoka“ a „Klobouky u Brna – kanalizace v ulici Masarykova“
podlimitní Hodnocení 29.08.2019 14.10.2019 10:00
Svitava, ř. km 34,260 – 34,330, Blansko, oprava opevnění
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2019 03.09.2019 09:00
Tiskové řešení pro PM, s.p.
nadlimitní Hodnocení 21.08.2019 24.09.2019 10:00
Sečení trvalých travních porostů 2019 - Boskovice
podlimitní Zadáno 20.08.2019 05.09.2019 09:00
Studenecký potok, Studenec, Čelechovice n. H. – oprava toku
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.08.2019 26.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30  ››