Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VN Ludkovice, monitoring a sanace svahu v pravobřežním zavázání“ a „VN Ludkovice, doplnění pozorovacích vrtů a automatizace měření průsaků“ a „VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly“
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2022 13.04.2022 10:00
Bečva, km 41,91 - 42,37 - revitalizace toku, Ústí
podlimitní Zadáno 23.02.2022 25.03.2022 09:30
Morava, Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh - ř. km 130,250-131,870
podlimitní Zadáno 18.02.2022 22.03.2022 10:00
PS Blansko - rekonstrukce, SO 02 Provozní budova
podlimitní Zadáno 17.02.2022 16.03.2022 10:00
Jez Bělov, provozní budova – oprava šatny a sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2022 24.02.2022 10:00
VD Bystřička, doplnění návodních uzávěrů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2022 07.02.2022 10:00
Bečva, Osek nad Bečvou II – oprava koryta toku ř. km 22,929 – 24,735
podlimitní Zadáno 24.01.2022 28.02.2022 10:00
Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku ř. km 21,851 – 22,929
podlimitní Zadáno 24.01.2022 24.02.2022 09:00
Desná, Filipová – Loučná nad Desnou, oprava koryta toku ř. km 25,500 – 28,700
podlimitní Zadáno 12.01.2022 10.02.2022 09:30
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA
nadlimitní Zadáno 09.12.2021 04.04.2022 09:30
Leska, ř. km 0,015 – 1,176, Dobšice, oprava a úprava koryta
podlimitní Zadáno 02.12.2021 07.01.2022 09:30
MERTA, Petrov nad Desnou – oprava koryta toku ř. km 0,000 – 4,200
podlimitní Zadáno 24.11.2021 23.12.2021 10:00
Jez Spytihněv - zajištění průsaků a měření - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2021 01.12.2021 10:00
Merta, Sobotín – oprava koryta toku ř.km 4,220-5,614
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 22.11.2021 10:00
Kyjovka, km 22,313-28,780 - odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves - lokální rozvolnění toku v k.ú. Moravská Nová Ves
podlimitní Zadáno 27.10.2021 13.12.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016