Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oslava, ř. km 59,827 - 60,800, Velké Meziříčí, oprava opěrných zdí
podlimitní Zadáno 10.02.2021 26.02.2021 10:00
Říka Slavičín, ř.km 4,900 - 7,900 - odstranění nánosů v intravilánu města
podlimitní Zadáno 10.02.2021 11.03.2021 10:00
Merta, Vernířovice – oprava koryta toku ř. km 7,130 – 9,930 - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 19.02.2021 11:00
VD Landštejn, technologie - oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 19.02.2021 10:00
„Žeranovka, km 3,070 – 3,960, Žeranovice – oprava opevnění, odstranění nánosu“ - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2021 15.02.2021 09:00
Desná, Loučná - Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů (část SO 06, SO 07)
podlimitní Zadáno 03.02.2021 19.02.2021 10:00
"Miroslávka, Troskotovice, v ř.km 4,300-5,525, úprava toku" - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2021 15.02.2021 09:00
Morava, km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
podlimitní Zadáno 02.02.2021 16.04.2021 09:30
Shybka DVT Cholinka v ř.km 1,772, k.ú. Horka nad Moravou - PD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.01.2021 09.02.2021 09:00
Morava, Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh - ř. km 130,250-131,870
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.01.2021 08.02.2021 09:30
Bečva, Hranice – PPO města – autorský dozor
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.01.2021 11.02.2021 09:00
Obnova podpory výrobce pro centralizované řešení pro sběr provozních záznamů LOGmanager do 31. 1. 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2021 08.02.2021 09:00
Bečva, Hranice – PPO města – výkon TDS
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2021 10.02.2021 09:00
Bečva, Hranice – PPO města – koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.01.2021 08.02.2021 09:30
Reichův jez
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2021 05.02.2021 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016