Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Svitava, Brno – rekonstrukce soustavy jezů (DÚR)
nadlimitní Zadáno 15.01.2019 20.02.2019 09:30
Baťův kanál, čištění rejd PK
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 10.12.2018 10:00
MVE Nové Mlýny, rekonstrukce KT 2400
podlimitní Zadáno 19.10.2018 23.11.2018 09:30
Mycí automat
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2018 30.10.2018 09:00
Servisní stání služebních plavidel - Uherské Hradiště
podlimitní Zadáno 03.10.2018 01.11.2018 10:00
Opatovický potok, Ústí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.09.2018 03.10.2018 09:00
Dyje Břeclav, ř.km (dig.) 23,300 – 24,400 – navýšení LB hráze“ a „Dyje Břeclav, ř.km (dig.) 23,300 – 24,400 – zpevnění koruny LB hráze
podlimitní Zadáno 13.09.2018 02.10.2018 09:30
Jez Spytihněv, automatizace ovládání jezu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.09.2018 21.09.2018 09:00
Měřící technologie
nadlimitní Zadáno 24.08.2018 10.10.2018 09:30
VD NM ČS - oprava 3 čistících česlicových strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018 04.09.2018 09:30
Dyje, jez Oblekovice - oprava
podlimitní Zadáno 07.08.2018 23.08.2018 09:00
Kuřimka, ř. km 7,809 - 8,551, Kuřim, oprava koryta
podlimitní Zadáno 24.07.2018 10.08.2018 10:00
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje)
nadlimitní Zadáno 18.07.2018 28.08.2018 10:00
VN Drahotuše
podlimitní Zadáno 17.07.2018 27.08.2018 09:30
Provádění úklidových prací v objektu podnikového ředitelství Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00
podlimitní Zadáno 16.07.2018 01.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016