Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Most přes Stř. Moravu, Hynkov – oprava hydroizolace, sanace povrchů spodní stavby a nosné konstrukce – PD
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2024 26.03.2024 09:00
Revitalizace Rudoltičky a přítoků
podlimitní Zadáno 04.03.2024 08.04.2024 10:00
Oprava čistícího stroje na nátoku MVE Těšov, ř.km 22,587
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2024 20.03.2024 10:00
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2024 21.03.2024 10:00
VD Brno, oprava mostovky a železobetonových konstrukcí - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.02.2024 06.03.2024 10:00
VD Landštejn, segmentové uzávěry – revize a oprava
podlimitní Zadáno 16.02.2024 05.03.2024 09:00
Morava, Olomouc – oprava PB opěrné zdi nad jezem Olomouc - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.02.2024 26.02.2024 10:00
Jihlava, oprava mostovky - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2024 23.02.2024 10:00
Jez Podolí - výměna vaku
podlimitní Zadáno 29.01.2024 19.02.2024 10:00
Bělá, ř. km 6,975 – 7,140, Boskovice, oprava koryta
podlimitní Zadáno 29.01.2024 14.02.2024 09:30
Bílý potok, ř. km 0,000 – 1,504, Veverská Bítýška, oprava koryta
podlimitní Zadáno 29.01.2024 23.02.2024 09:00
PS Blansko - rekonstrukce, II. etapa
podlimitní Zadáno 26.01.2024 28.02.2024 10:00
Baťův kanál, Vnorovy - domek obsluhy PK
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2024 07.02.2024 09:00
Jez Kunovský les, provozní budova - kompletní oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2024 06.02.2024 09:00
Dřevnice, stupeň Malenovice, rekonstrukce – migrační prostupnost
podlimitní Zadáno 25.01.2024 16.02.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016