Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DVT Loučka, Branky - těžba sedimentů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2022 11.04.2022 09:30
Juhyně, oprava toku, km 0,000-6,795, Choryně-Komárovice
podlimitní Příjem nabídek 28.03.2022 20.05.2022 10:00
Kolová svahová sekačka – 2 ks
podlimitní Vyhodnoceno 25.03.2022 28.04.2022 09:30
Jednoosá žačka včetně mulčovače
podlimitní Hodnocení 24.03.2022 19.04.2022 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti
podlimitní Příjem nabídek 24.03.2022 31.05.2022 10:00
VN Bojkovice, doplnění pozorovacích vrtů a automatizace měření průsaků; Jez Hodonín - pozorovací vrty
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.03.2022 04.04.2022 09:30
VN Machová, odstranění nánosů a oprava nádrže - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2022 06.04.2022 09:00
Sečení trvalých travních porostů 2022-2023 - část 8: OLOMOUC
nadlimitní Vyhodnoceno 22.03.2022 22.04.2022 10:00
Dyje, rovnovážná dynamika odtokových poměrů, revitalizace ramen D13+D14 a D16+D17 - DPS
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2022 30.03.2022 10:00
Morava, jez OR Vnorovy, ř. km 0,745 a Morava, Vnorovy - Veselí nad Moravou, ř.km 124,600 - 126,200
podlimitní Hodnocení 17.03.2022 19.04.2022 10:00
VD Santon - oprava
podlimitní Zadáno 17.03.2022 04.04.2022 10:00
VD Nová Říše, koruna hráze, komunikace - oprava
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.03.2022 29.03.2022 10:00
VVT Český potok, Smržice - oprava toku
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2022 22.03.2022 10:00
Jez Olomouc - výměna těsnících prvků klapek
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2022 16.03.2022 09:00
Desná, Loučná nad Desnou, oprava zdí a koryta toku, 2. etapa
podlimitní Hodnocení 03.03.2022 07.04.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30  ››