Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Morava, Lanžhot - Tvrdonice, ř.km 79,500-87,00, oprava koruny hráze
podlimitní Zadáno 30.07.2019 15.08.2019 10:00
Podvalník 2 ks, nosnost min. 13 t
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2019 06.08.2019 09:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 28.08.2019 10:00
Dodávka mulčovačů, ramena s mulčovačem a boční protiběžné lišty
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.07.2019 30.07.2019 09:00
Dyje, 81,550 – 84,028 – retenční prostor Novosedly
podlimitní Zadáno 16.07.2019 13.08.2019 10:00
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod
nadlimitní Vyhodnoceno 10.07.2019 05.09.2019 10:00
Únanovka, ř. km 4,680 - 5,223, Těšetice, úprava koryta
podlimitní Zadáno 08.07.2019 07.08.2019 10:00
Trusovický potok, Bohuňovice – optimalizace koryta
podlimitní Zadáno 24.06.2019 10.07.2019 09:30
Nákladní přívěs do 1,8 t (2 ks)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 24.06.2019 10:00
„Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VDNM a vodohospodářské funkce soustavy Střední a Dolní nádrže – biologické průzkumy“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 10.06.2019 09:00
„Jez Bělov, provozní budova – zajištění statiky objektu“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 04.06.2019 09:00
Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene
nadlimitní Zadáno 06.05.2019 27.06.2019 09:00
Prušánka Čejkovice – úprava koryta“ a „Prušánka Čejkovice – odstranění nánosů
podlimitní Zadáno 25.04.2019 28.05.2019 10:00
VN Tetětice, oprava nádrže a odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2019 06.05.2019 09:30
Jez Kunovský les, rekonstrukce jezu - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2019 18.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30  ››