Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dyje - rovnovážná dynamika odtokových poměrů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2022 04.07.2022 09:00
Monitoring na území PR Věstonická nádrž
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 27.06.2022 09:00
Modernizace nápustného stavidla Veselí n. M.
podlimitní Zadáno 14.06.2022 15.07.2022 09:00
Morava, Napajedla, LB ř. km 161,570-161,670, oprava nátrží
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2022 22.06.2022 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura Celek 08 a 09 – kanalizace – DSP, DPS a související činnosti - předběžná tržní konzultace
nadlimitní Hodnocení 09.06.2022 24.06.2022 10:00
Rekonstrukce interiérů budovy státního podniku Povodí Moravy - 4. etapa - architektonické a projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2022 07.06.2022 09:00
Jez Kroměříž, oprava elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2022 24.05.2022 09:00
Jez na Moravě, Nové Mlýny - oprava PB zdi v nadjezí
podlimitní Hodnocení 25.04.2022 11.05.2022 09:00
Jez na Moravě, Nové Mlýny - Rekonstrukce technologie
podlimitní Hodnocení 25.04.2022 11.05.2022 10:00
VN Bojkovice, rekonstrukce BP a manipulační věže
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2022 03.05.2022 10:00
Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2022 26.04.2022 09:00
Mulčovací nástroje
podlimitní Vyhodnoceno 06.04.2022 28.04.2022 10:00
VN Ludkovice, monitoring a sanace svahu v pravobřežním zavázání“ a „VN Ludkovice, doplnění pozorovacích vrtů a automatizace měření průsaků“ a „VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly“
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2022 13.04.2022 10:00
DVT Loučka, Branky - těžba sedimentů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2022 11.04.2022 09:30
Kolová svahová sekačka – 2 ks
podlimitní Zadáno 25.03.2022 28.04.2022 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30  ››