Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OČS Brod, statické zajištění a oprava budovy - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.02.2020 13.03.2020 10:00
Přeliv v hrázi poldru – soutok Moravy a Dyje – oprava degradovaných betonů a spár - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2020 03.03.2020 10:00
Sečení trvalých travních porostů 2020-2021 - BLANSKO
nadlimitní Hodnocení 12.02.2020 16.03.2020 10:00
VD Jevišovice, koruna hráze, oprava
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2020 21.02.2020 10:00
Štorchova příkopa Rakvice, ř.km 0,0 – 2,9 – úprava toku - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2020 19.02.2020 10:00
„VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV - dokončení“ - předběžná tržní konzultace
podlimitní Vyhodnoceno 06.02.2020 18.02.2020 09:30
VD Vír II, přeliv – oprava – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2020 13.02.2020 10:00
Dřevnice, Kašava, km 32,285 – oprava stupně limnigrafu a km 34,979-35,060, oprava opevnění koryta toku a oprava stupně - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.01.2020 17.02.2020 10:00
Leska, ř. km 0,015 – 0,145, Dobšice, úprava koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2020 11.02.2020 09:30
Provozní areál VD Mor. Třebová – oprava zpevněných ploch včetně odvedení dešťových vod
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.01.2020 18.02.2020 09:00
Puklický p., Puklice, úprava koryta - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.01.2020 10.02.2020 10:00
Ludslávka, Ludslavice, Zahnašovice, km 0,600-1,200 a 2,200-2,900, LB přítok Ludslávky KM 0,197-1,138 - oprava opevnění koryta toku, odstranění nánosů - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.01.2020 11.02.2020 10:00
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - autorský dozor
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2020 29.01.2020 09:00
Slavkovický p., ř. km 3,210 – 4,200, Slavkovice, oprava zdí
podlimitní Hodnocení 15.01.2020 19.02.2020 09:00
10. ZLÍN
nadlimitní Zadáno 20.12.2019 21.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30  ››