Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kyjovka, km 22,313-28,780 - odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves - lokální rozvolnění toku v k.ú. Moravská Nová Ves
podlimitní Příjem nabídek 27.10.2021 13.12.2021 10:00
Úprava Záchytné nádrže nad VD Koryčany
podlimitní Hodnocení 27.10.2021 29.11.2021 09:30
Záchytná nádrž Ježená, oprava
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2021 03.11.2021 10:00
Likvidace škod po tornádu na toku Svodnice v okolí obce Hrušky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2021 01.11.2021 09:00
VD Hubenov, přivaděče – rekonstrukce, Jiřínský přivaděč
podlimitní Hodnocení 18.10.2021 19.11.2021 10:00
A: Běžné OOPP
podlimitní Hodnocení kvalifikace 18.10.2021 18.11.2021 10:00
B: OOPP lesnické
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2021 27.12.2021 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Hodnocení 18.10.2021 19.11.2021 09:30
Pojištění plavidel včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem plavidel
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2021 25.10.2021 09:30
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly Ive správě Povodí Moravy, s.p. v letech 2022 – 2025 – II. - IV. kategorie
nadlimitní Zadávání 12.10.2021
1. Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. Kategorie
nadlimitní Hodnocení 12.10.2021 12.11.2021 09:30
2. Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie
nadlimitní Hodnocení 12.10.2021 12.11.2021 09:30
Povodňový model města Brna
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2021 20.10.2021 10:00
VD Hubenov - opatření na převedení KPV10000
podlimitní Vyhodnoceno 29.09.2021 29.10.2021 09:30
Morava, Ruda nad Moravou – dosypání hráze
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.09.2021 04.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30  ››