Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DVT Týnečka a DVT Beroňka - těžba sedimentů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2024 24.05.2024 10:00
Leska, ř. km 2,360 – 2,850, Znojmo, úprava koryta
podlimitní Hodnocení 22.04.2024 23.05.2024 10:00
DVT Kozrálka, Prusinovice – těžba sedimentů
podlimitní Vyhodnoceno 22.04.2024 23.05.2024 09:30
Mojena, km 20,560 – 20,820, Martinice – úprava toku" a „Mojena, km 20,100 - 20,560, Martinice – oprava opevnění a odstranění nánosu"
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2024 30.04.2024 09:00
Litava Bučovice, ř.km 32,950 – 35,020, oprava hrází - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2024 29.04.2024 11:00
Štěpkovač
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2024 29.04.2024 10:00
Jez na Moravě, Nové Mlýny - Rekonstrukce technologie
podlimitní Zadáno 08.04.2024 25.04.2024 10:00
Dobšický p., ř. km 7,930 – 8,177, Přímětice, úprava koryta
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2024 16.04.2024 09:00
VD Bystřička – zavzdušňovací potrubí návodních uzávěrů
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2024 23.04.2024 10:00
Jez Zuberský – oprava jezu - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2024 18.04.2024 09:00
Vsetínská Bečva, Pržno – Vsetín – Huslenky – oprava toku
podlimitní Hodnocení 04.04.2024 25.04.2024 10:00
Starohorský potok, Hluk řkm 0,000 – 1,150, oprava koryta a stupňů
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2024 15.04.2024 10:00
Baťův kanál, optimalizace prázdnění PK Vnorovy I - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2024 16.04.2024 09:00
Modernizace řídících systémů Baťova kanálu – PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2024 17.04.2024 09:00
Systém elektronické spisové služby Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Hodnocení 03.04.2024 17.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30  ››