Profil zadavatele: Povodí Moravy, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Probírka břehového porostu VVT Rokytná ř. km 14,600 - 19,010, Dobřínský potok ř. km 0,000 - 0,210, Moravský Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 09:15
Probírka břehového porostu VVT Svratka, Komárov, Jundrov, Komín, ř. km 38,836 - 48,767
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 09:30
Probírka břehového porostu VVT Punkva, Blansko, ř. km 0,620 - 1,740
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 09:00
Litávka, Lísky, oprava koryta (1 477 m)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2016 01.12.2016 09:00
Bělá, ř. km 4,434 – 4,849, Boskovice, oprava dlažeb
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2016 16.11.2016 09:00
VD Fryšták – rekonstrukce vzdušného líce hráze – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2016 14.11.2016 10:00
VD Vranov, úsek hráz – Granátová zátoka, výměna drátokamenných matrací
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2016 16.11.2016 09:00
Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné, PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 17.10.2016 09:00
Svitava, Svitavy - zvýšení kapacity koryta, III. etapa - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.09.2016 16.09.2016 09:00
Chylický potok, oprava toku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.08.2016 30.08.2016 09:30
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků
podlimitní Zadáno 06.08.2016 29.08.2016 10:00
VD Vranov – náhradní přístaviště během stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 18.07.2016 09:00
Svratka, VDNM Uherčice, ř. km 7,920-14,040 - dosypání OH
podlimitní Zadáno 06.06.2016 22.06.2016 09:00
Svitava, Svitávka, ř. km 55,720 - 55,850 - oprava opěrných zdí
podlimitní Zadáno 02.06.2016 07.07.2016 09:30
VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2016 13.06.2016 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016