Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístroj k záznamu změny flourescence v průběhu reakce při nastavitelné teplotě potřebné k použití na metodu „Loop-mediated isothermal amplification“ (LAMP) v reálném čase
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 13.04.2020 10:00
Výstavní panely ze smaltovaného plechu a stojany k technice pro pobočku NZM Ostrava
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 07.04.2020 13:00
FVE Povodí Vltavy - Slapy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 15.04.2020 10:00
Chotovinský potok, ř.km 0,000 - 0,221, Sezimovo Ústí - rekonstrukce nábřežních zdí
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 05.05.2020 10:00
Velká strouha, ř.km 0,0 – 6,2, vymezení záplavového území - zaměření
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 20.04.2020 12:00
Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami (Generel)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 06.04.2020 09:00
Podklady pro zápis staveb vodních děl do katastru nemovitostí – jezy v povodí Otavy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 14.04.2020 10:00
Dodávka OOPP pro práci s nebezpečnými chem. látkami a směsmi 2021-2022
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 09.04.2020 10:00
Liščí potok, Hejtmánkovice, sečení břehových porostů, ř. km 0,800 – 5,600
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 08.04.2020 10:00
Poptávkové řízení - ICT vybavení - březen 2020
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 31.03.2020 12:00
Úprava povrchů cihlových stěn na pobočce NZM Ostrava II
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 03.04.2020 12:00
Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 03.04.2020 10:00
Juhyně, oprava příčných objektů, km 18,300 – 19,340, Komárno
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 24.03.2020 15.04.2020 10:00
PS Dvůr Králové n.L., jih, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 08.04.2020 09:30
PS Jičín, MVN, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 08.04.2020 09:00
Dokumentace EIA - „Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy Střední a Dolní nádrže Nové Mlýny dle § 6 zák. č. 100/2001 Sb."
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 03.04.2020 09:30
Výzdoba zámku a údržba záhonů na zámku Kačina v roce 2020
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2020 26.03.2020 10:00
Zahradnické služby na zámku Kačina v roce 2020
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2020 26.03.2020 10:00
Depozitář potravin – interaktivní modulární expozice pro pobočku NZM Ostrava
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2020 06.04.2020 11:00
Chovná technologie do pavilonu ryb
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2020 06.04.2020 10:00
VD Vír I, koruna hráze, oprava zábradlí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2020 01.04.2020 10:00
VN Pocheň – odbahnění nádrže, č. stavby 3331
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.03.2020 21.04.2020 10:00
VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV - dokončení
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 17.03.2020 21.04.2020 09:30
Zajištění úklidových služeb MZe
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 17.03.2020 24.04.2020 10:00
VD Fláje – zdvihací zařízení o nosnosti 15 t pro meziúrovňový transport břemen, kolejový svršek a manipulační vozík
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.03.2020 09.04.2020 09:00
Veeam upgrade
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2020 01.04.2020 09:00
Rekonstrukce kotelny provozní Budovy Břeclav
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2020 02.04.2020 09:00
Nákup osobního manažerského vozidla (rok 2020)
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2020 25.03.2020 10:00
Nákup ICP spektrometru s příslušenstvím
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2020 30.03.2020 10:00
Zajištění úklidových prací a služeb v administrativní budově Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2020 06.04.2020 11:00
všechny zakázky