Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup originálních tonerů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.05.2019 29.05.2019 10:00
Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2019 19.06.2019 09:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2019 03.06.2019 09:00
Raná, 10185468, Žďárec u Skutče, 0,000-0,342, oprava koryta
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2019 03.06.2019 10:00
PPV - oprava betonového pláště
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2019 07.06.2019 10:00
Úpa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta, ř. km 56,850 – 56,986
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2019 13.06.2019 10:00
Strečová fólie a síťovina
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2019 05.06.2019 09:00
Jez Bradovský, Hovězí – sanace průsaku v levobřežním zavázání
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2019 28.05.2019 10:00
STUDIE ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ 2019
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2019 30.05.2019 10:00
Opakování: Interim evaluace Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ a Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2019 29.05.2019 10:00
Vedení účetnictví pro v.v.i.
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.05.2019 30.05.2019 12:00
Servisní smlouva pro multifunkční zařízení XEROX
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2019 27.05.2019 10:00
Průtokový analyzátor 2019
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2019 27.05.2019 10:00
Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic – IG průzkum
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2019 30.05.2019 09:00
Olešnický potok, Čestice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,600-0,900 – vrtný průzkum
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2019 30.05.2019 10:00
Nákup tiskopisů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2019 28.05.2019 08:00
„Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VDNM a vodohospodářské funkce soustavy Střední a Dolní nádrže – biologické průzkumy“
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2019 27.05.2019 09:00
Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř.km 0,078 - 0,850 a 1,050 -1,350
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2019 11.06.2019 10:00
Rozšíření funkcionality systému pro správu registračních procesů 2019
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2019 18.06.2019 11:00
Síťový balancer - F5 - BIG-IP SERVICE
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2019 29.05.2019 09:00
Dodávka mobilního nábytku pro vodohospodářskou laboratoř v Českých Budějovicích
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2019 03.06.2019 10:00
Skořenický potok, Koldín, rekonstrukce opevnění, ř.km 5,060 - 5,180
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2019 28.05.2019 09:00
Slepá ramena Labe v Pardubicích, Cihelna ř.km 968,100 a Brozany ř.km 970,70 , odstranění a údržba stromů v havarijním stavu, provedení náhradní výsadby
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2019 28.05.2019 10:00
Dodávka kancelářského nábytku do č. p. 169 Slatiňany
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 31.05.2019 09:00
Dodávka kancelářského nábytku do č. p. 3 Kladruby nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 31.05.2019 09:00
Nákladní automobily – Pick-up 2019
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 21.05.2019 10:00
VD Vír I, koruna hráze, oprava zábradlí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 22.05.2019 10:00
Rolava horní - LB zeď a dno v Nových Hamrech u pošty
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 27.05.2019 09:00
Ličná, ř.km 0.0 – 5.0, vymezení záplavového území - zaměření
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 31.05.2019 12:00
Geofyzikální průzkum sypaných zemních hrází
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 31.05.2019 09:00
všechny zakázky