Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Provoz Zlín - instalace FVE 20kWp
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2023 13.06.2023 09:00
Provoz Veselí nad Moravou – instalace FVE 20kWp
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2023 13.06.2023 09:00
Doprava adaptéru na sklizeň silážní kukuřice II
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2023 21.06.2023 09:00
Nákup nových serverů s diskovým polem
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2023 16.06.2023 12:00
Baťův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I. – komplexní oprava - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2023 15.06.2023 10:00
Rybochovné hospodářství Koryčany - instalace FVE
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 02.06.2023 26.06.2023 10:00
Kunčinský potok, Moravská Třebová - nánosy, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 02.06.2023 20.06.2023 10:00
Dodávka nesených postřikovačů - 2 ks
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 20.06.2023 10:00
NÁKUP DAT O OBJEMECH PRODEJŮ A PRŮMĚRNÝCH PRODEJNÍCH CENÁCH VYBRANÝCH POTRAVIN ČI POTRAVINOVÝCH SKUPIN A JEJICH ZEMÍ PŮVODU V ČLENĚNÍ PODLE PRODEJNÍCH FORMÁTŮ (2023) II.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2023 19.06.2023 10:00
Dodávka užitkových vozidel s chlazením nákladového prostoru
Státní veterinární ústav Olomouc
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2023 30.06.2023 13:00
AuditPro - update
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 19.06.2023 09:00
Morava, Veselí - Ostroh - oprava stavidel
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 14.06.2023 10:00
Panenský potok, km 0,000 – 0,260, Kvasice – rekonstrukce ochranné hráze
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2023 12.06.2023 09:30
Maintenance antispamového řešení a služby s tím související
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 31.05.2023 09.06.2023 09:00
Výběr lokality na provedení vědecko výzkumných prací pro pěstování ovocných druhů v kombinaci s agrovoltaikou pro VÚZT, v. v. i., Praha
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2023 12.06.2023 10:00
Budovy Povodí Labe v Ústí nad Labem, poskytování úklidových služeb
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 14.06.2023 09:00
VD Kamýk – oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru č. 4
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 12.06.2023 10:00
Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 15.06.2023 09:00
VD Hluboká nad Vltavou - rekonstrukce provozní budovy s výstavbou krytých stání
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2023 20.06.2023 10:00
Ředický potok, Dolní Ředice, Horní Ředice, posečení travního porostu, ř. km 6,950 – 11,655
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 16.06.2023 08:00
Kapalinový chromatograf HPLC (UHPLC) s kompatibilitou k MS detektoru
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2023 07.06.2023 10:00
Bezpečnostní prvky IS - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2023 07.06.2023 09:00
OPŠ 07/21 - Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 24.05.2023 13.06.2023 09:00
VD Landštejn – rekonstrukce VD vč. elektro – DÚSP a DPS
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 24.05.2023 26.06.2023 09:30
SUV – 5 ks
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 24.05.2023 26.06.2023 10:00
VD Lipno I – oprava vzdušného líce betonové hráze
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 24.05.2023 15.06.2023 10:00
MVN Všebořice - odstranění nánosů
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2023 07.06.2023 10:00
B: OOPP lesnické
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Prokazování kvalifikace 23.05.2023 23.06.2023 10:00
A: OOPP běžné
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Prokazování kvalifikace 23.05.2023 23.06.2023 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky, 2023-2025
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadávání 23.05.2023
všechny zakázky