Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Brusnický potok, Dolní Brusnice, kácení břehového porostu, ř.km 1,120 - 2,480
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2020 04.02.2020 09:00
Užitková vozidla 2019
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2020 28.01.2020 10:00
VD Pařížov, přístřešek pro mechanizaci - dodávka stavebního materiálu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 14.02.2020 08:00
VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod: TDI
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2020 03.02.2020 12:00
Mlynařice, Benátecká Vrutice - Milovice, oprava koryta, ř. km 10,000-14,030
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2020 06.02.2020 10:00
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - autorský dozor
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 29.01.2020 09:00
Slavkovický p., ř. km 3,210 – 4,200, Slavkovice, oprava zdí
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 15.01.2020 14.02.2020 10:00
VD Křižanovice, oprava nátěrů a těsnění klapkových uzávěrů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 30.01.2020 09:00
Dodávka, montáž a instalace skleníků - II. fáze, v areálu VÚRV v.v.i. Praha – Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
podlimitní Příjem nabídek 13.01.2020 29.01.2020 10:00
VD Předměřice, oprava nástaveb jezových pilířů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2020 29.01.2020 10:00
Dodávka vakcinačních přípravků včetně vakcinace a dodávka odčervovacích přípravků
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 21.01.2020 09:00
Zlatý potok, Třemošnice, oprava stupňů, ř. km 2,530 a 2,580 (zhotovení PD)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 24.01.2020 08:00
Geometrické plány ochranných hrází – levý břeh Vltavy v Českých Budějovicích
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 24.01.2020 10:00
Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř.km 10,600-10,630 (zhotovení PD)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 24.01.2020 08:00
Zajištění recepční služby pro SVÚ Olomouc 2020
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Zadávání 09.01.2020 23.01.2020 13:00
Dodávky obědů pro SVÚ Olomouc 2020
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Zadávání 09.01.2020 23.01.2020 13:00
Vltava LB, ř. km 247,000 - 248,500 - Boršov nad Vltavou - údržba porostů.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.01.2020 24.01.2020 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, aktualizace ZÚR Zlínského kraje, SEA
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2020 20.01.2020 10:00
Stavební úpravy bytu v budově NZM Praha
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.01.2020 21.01.2020 14:00
Mandava ve Varnsdorfu u Kočky
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 06.01.2020 23.01.2020 09:00
Dodávka nových užitkových vozů
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.01.2020 21.01.2020 13:00
Ještědský potok v Křižanech naproti eč. 11
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.01.2020 21.01.2020 09:00
Jez Varnsdorf - sanace průsaků ve středním pilíři
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.01.2020 21.01.2020 09:00
Oprava LB a PB zdi Svitávky v Kunraticích u čp. 250
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.01.2020 17.01.2020 09:00
Postřiky
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Příjem nabídek 20.12.2019 22.01.2020 09:45
VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu (č.st. 4054)
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 20.12.2019 18.02.2020 10:00
Sečení trvalých travních porostů 2020-2021
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadávání 20.12.2019
2. BRNO - SEVER
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 20.12.2019 21.01.2020 10:00
3. BLANSKO
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 20.12.2019 21.01.2020 10:00
4. NÁMĚŠŤ N. OSLAVOU
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 20.12.2019 21.01.2020 10:00
všechny zakázky