Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VT Ostravice, Paskov, km 16,776 - 17,00 - oprava opěrné PB zdi
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.01.2022 22.02.2022 09:00
VD Kolín, oprava protikorozní ochrany hradící konstrukce jezu
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 27.01.2022 21.02.2022 10:00
Mohelka, Mohelnice n. J., probírka břehového porostu OB, ř.km 0,670 - 0,800
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.01.2022 14.02.2022 08:30
Dodávka průmyslových hnojiv na rok 2022
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2022 17.02.2022 09:00
Chrudimka, jez Nemošice, rekonstrukce nábřežních zdí
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 26.01.2022 17.02.2022 10:00
Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) - rekonstrukce
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 26.01.2022 01.03.2022 09:00
Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) - rekonstrukce
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 26.01.2022 01.03.2022 09:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví na rok 2022
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2022 16.02.2022 09:00
Zajištění úklidu v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2022 11.02.2022 10:00
Desná, Sudkov - oprava koryta toku v úseku 0,870 - 3,220
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 25.01.2022 25.02.2022 10:00
Zajištění recepční služby pro SVÚ Olomouc 2022
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2022 08.02.2022 10:00
Jez Olomouc - oprava strojoven (fasáda a zastřešení)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2022 07.02.2022 09:00
Dodávky obědů pro SVÚ Olomouc 2022
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2022 08.02.2022 10:00
VD Bystřička, doplnění návodních uzávěrů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2022 07.02.2022 10:00
IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km 0,360 - 0,620
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 25.01.2022 23.02.2022 10:00
VD Brandýs nad Labem, vrtný průzkum horního ohlaví PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2022 08.02.2022 09:00
Lužanka, Třtěnice, odstranění nánosu a oprava koryta, ř. km 4,600 - 5,300 - DSJ
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2022 10.02.2022 08:30
Dodávka nové korby pro vozidlo Tatra 815
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2022 04.02.2022 09:00
Desná, Loučná nad Desnou, oprava zdí a koryta toku, 2. etapa
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2022 23.02.2022 10:00
Bečva, Osek nad Bečvou II – oprava koryta toku ř. km 22,929 – 24,735
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2022 24.02.2022 10:00
MVE Vrchlice, modernizace šoupátkového uzávěru TG2
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2022 11.02.2022 08:00
Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku ř. km 21,851 – 22,929
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2022 24.02.2022 09:00
Nákup pásových nosičů nářadí (rok 2022)
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 24.01.2022 24.02.2022 10:00
Modernizace provozního zázemí VVC Mlazice – DSP, IČ, DPS
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 21.01.2022 17.02.2022 10:00
Představení významných plánovaných veřejných zakázek na stavební práce zadavatele Povodí Ohře, státní podnik, pro kalendářní rok 2022
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2022 02.02.2022 10:00
Budova Račice, č.p. 108 a budova D. Beřkovice, bez č.p., stanovení technických podmínek staveb.úprav
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2022 08.02.2022 10:00
Sázava, ř.km 0,800-2,650 odstranění sedimentů
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 20.01.2022 28.02.2022 10:00
Potápěčské práce 2022
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2022 07.02.2022 09:00
Svitava, Blansko, oprava opevnění a jezových klapek včetně hradidel
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 19.01.2022 04.02.2022 10:00
Dodávka 2 ks kolových traktorů
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 19.01.2022 22.02.2022 09:00
všechny zakázky