Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup analytického přístroje pro měření stopových prvků
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 13.08.2020 02.09.2020 10:00
Chlazený mikrobiologický inkubátor
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2020 28.08.2020 10:00
Biohazard box – flow box
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2020 28.08.2020 10:00
Laboratorní centrifuga chlazená
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2020 28.08.2020 10:00
Hlubokomrazící box
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2020 28.08.2020 10:00
VD Štěchovice – GO stavítek horního ohlaví
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 12.08.2020 28.08.2020 10:00
Návštěvnický informační systém Národního zemědělského muzea, pobočka Praha
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2020 24.08.2020 10:00
Nákup užitkového vozidla
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2020 25.08.2020 14:00
Podpora a rozvoj PIM řešení MZE
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 10.08.2020 26.08.2020 10:00
Homogenizátor
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2020 28.08.2020 10:00
Zajištění školení zaměstnanců SVS a SZPI v oblasti sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 07.08.2020 31.08.2020 10:00
Dodávka se sklopkou 2020 (opakované zadání)
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2020 18.08.2020 10:00
Úprava projektové dokumentace „Výstavba nového skladového objektu“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2020 31.08.2020 09:00
Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK (říjen)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2020 25.08.2020 09:00
Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE v objemu 8 400 ks
Státní veterinární ústav Jihlava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2020 18.08.2020 13:00
Dodávka rychlého imunochromatografického testu k diagnostice BSE v objemu 8 500 ks
Státní veterinární ústav Jihlava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2020 18.08.2020 14:00
VD Znojmo a VD Výrovice - oprava uzávěrů spodních výpustí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2020 17.08.2020 10:00
„Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení při zvýšení neškodného odtoku z VD Nechranice a návrh ochranných protipovodňových opatření v území pod vodním dílem“
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 06.08.2020 01.09.2020 09:00
Berounka LB ř.km 3,35 - 3,6 - rekonstrukce břehového opevnění
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 06.08.2020 26.08.2020 10:00
Ochranné stání Miřejovice
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 06.08.2020 24.08.2020 10:00
Dodávka úklidových, hygienických a čisticích prostředků
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 04.08.2020 17.08.2020 10:00
Materiál pro sestavení přístrojů pro stanovení transpiračního proudu s vestavěným přírůstoměrem (SAP_FLOW)
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 17.08.2020 12:00
Poptávkové řízení/průzkum trhu – telefonní ústředna VÚLHM – ústředí Strnady
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.08.2020 12.08.2020 12:00
Průtočná nádrž Otnice - oprava
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.08.2020 14.08.2020 10:00
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích (předběžná tržní konzultace)
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Zadávání 03.08.2020
Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK (září)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.07.2020 14.08.2020 09:00
VD Roudnice nad Labem, obnova technologických částí sektorového jezu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2020 17.08.2020 09:00
Nákup nákladních vozidel (rok 2020)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 30.07.2020 18.08.2020 10:00
Chotovinský potok, ř.km 0,000 - 0,221, Sezimovo Ústí - rekonstrukce nábřežních zdí
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Hodnocení 29.07.2020 14.08.2020 10:00
Setkání zaměstnanců PM na pláži plumlovské přehrady 2020
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2020 12.08.2020 10:00
všechny zakázky