Veřejná zakázka: Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11105
Systémové číslo VZ: P18V00000920
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.06.2018
Nabídku podat do: 10.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumných prací (IGP) pro stavbu „Vlára, Vodní dílo Vlachovice“ (dále jen „stavba“) a další související stavby a záměry v souladu zadáním „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, technické řešení F.2. Zadání pro IG průzkum“ zpracovaným společností AQUATIS, a.s., v lednu 2018 (dále jen „zadání“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky