Veřejná zakázka: Poskytování služeb ostrahy a dozoru pro Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14847
Systémové číslo: P20V00001295
Evidenční číslo zadavatele: 78 - p - 2020; NZM/2020/1859
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-041666
Datum zahájení: 23.11.2020
Nabídku podat do: 11.01.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb ostrahy a dozoru pro Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy a dozoru v prostorách zadavatele. Fyzickou ostrahou je ochrana věcí movitých a nemovitých, prostor či jiných chráněných zájmů zadavatele, včetně ochrany zdraví a života zaměstnanců zadavatele a ostatních osob přítomných v těchto prostorách, dozor nad instalovanými bezpečnostními prvky technické a režimové ochrany, v 24-hodinovém režimu případně jiném režimu podle požadavku zadavatele.
Národní zemědělské muzeum s.p.o. (zkr. NZM) se sídlem v Praze má rozmístěny jednotlivé pobočky po celé České republice. V uplynulém období byla, v souladu s hlavním strategickým cílem NZM, realizována v duchu moderní muzeologie řada nových návštěvnicky přijatelných a přitažlivých interaktivních expozic, a to jak v Praze, tak i ostatních mimopražských pobočkách. Realizované expozice ve všech pobočkách jsou z převážné většiny orientovány na prioritní skupinu rodiče s dětmi. Z výše uvedených důvodu jsou proto na pracovníky vykonávající výkon služby ostrahy a dozoru v jednotlivých pobočkách NZM kladeny zvýšené nároky oproti bežným administrativním budovám, zejména z hlediska jednání a komunikace s těmito návštěvníky muzea a nutnosti ovládání interaktivních prvků expozic a výstav.
Předmět plnění bude realizován v souladu se Specifikací výkonu ostrahy a dozoru, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, a Harmonogramem plnění, který je přílohou č. 2.

79710000 – 4 Bezpečnostní služby

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 • IČO: 75075741
 • Poštovní adresa:
  Kostelní 1300/44
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky