Veřejná zakázka: „VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - pravé pole“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15075
Systémové číslo: P21V00000143
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-005756
Datum zahájení: 11.02.2021
Žádost o účast podat do: 08.03.2021 09:00
Nabídku podat do: 09.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - pravé pole“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci akce je navržena demontáž původní hradící konstrukce pravého krajního pole bezpečnostního přelivu, jeho náhrada dutou klapkou a rekonstrukce přelivného objektu tak, aby byla možná vestavba nové hradící konstrukce.
Po demontáži hydrostatického uzávěru budou demontovány boční těsnicí štíty, ložiska hradící konstrukce i další zabetonované části konstrukce. Vybourají se veškeré původní zálivky a odbourá se podstatná část přelivné plochy tak, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro sklopení nové hradící konstrukce. V tlačné komoře se vyhloubí prostory pro osazení podpěrných servoválců a do bočních pilířů se osadí vnitřní zavzdušovací trouby.
Osadí se boční štíty, nová prahová ložiska pro ukotvení duté klapky a nová ložiska pro servoválce, nainstaluje se nové pancéřování dosedacího prahu a vše se stabilizuje zálivkami.
V pravém krajním pilíři přelivného objektu se vybuduje strojovna pro umístění olejového hospodářství. K tomuto účelu se využije stávající komory v nejvyšším patře pilíře, kterou však bude nutno nově fyzicky oddělit od přístupové šachty do nižších pater objektu. Pro zajištění přístupu do strojovny bude třeba zřídit v jejím stropě nový přístupový otvor.
Jako poslední krok se dobetonuje přelivná plocha v upraveném tvaru a nové zařízení bude připraveno k použití.
Rovněž bude zřízeno nové sdělovací a datové propojení tří objektů v prostoru VD Nechranice, které bude sloužit k posílení a zálohování stávajícího sdělovacího a datového propojení mezi Přelivy, Vrátnicí a Velínem HC.
Detailněji viz zadávací dokumentace, včetně příloh.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 126 801 927 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky