Veřejná zakázka: VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 15553
Systémové číslo: P21V00000621
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Na základě zakázky: Smlouva příkazní o poskytování právních služeb
Datum zahájení: 13.10.2021
Nabídku podat do: 19.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vodního díla Harcov, které se nachází v katastrálním území Liberec, na vodním toku Harcovský potok, poblíž Kristiánova („VD Harcov“). Cílem zakázky je rekonstrukce celého VD Harcov, která umožní bezpečné převedení extrémní povodně PV10000 přes korunu hráze, bez ohrožení bezpečnosti a stability VD Harcov a zároveň zvýšení mezní bezpečné hladiny (MBH) a tedy i navýšení objemu neovladatelného retenčního prostoru. V rámci realizace veřejné zakázky budou provedeny nezbytné stavební úpravy jednotlivých objektů VD Harcov (na koruně hráze, návodním líci, vzdušném líci, koruně hráze a úprav ve zdrži a pod zdrží zařízení TBD, technologie, monitoringu). Podrobný popis veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 428 852 432 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy