Veřejná zakázka: OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 17159
Systémové číslo: P22V00000783
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.07.2022
Nabídku podat do: 10.08.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povodňových škod. Jedná se o 6 samostatně řešených stavebních objektů. V rámci SO 01 je navržena obnova poškozeného opevnění dna. V rámci SO 02 je navržena nová zeď s navazující ochrannou předpatou. Objekt SO 03 zahrnuje řešení poškozeného dna a břehu. SO 04 řeší sanaci vytvořeného výmolu v patě zdi. Objekt SO 05 zahrnuje řešení poškozeného dna v úseku ohraničeném příčnými prahy. V rámci SO 06 je řešena sanace a obnova poškozené zdi.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), které tvoří přílohu ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 636 315 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky