Veřejná zakázka: Šporka v Novém Boru za garážemi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17430
Systémové číslo: P22V00001054
Datum zahájení: 14.10.2022
Nabídku podat do: 01.11.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Šporka v Novém Boru za garážemi
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava opevnění a úprava koryta vodního toku Šporka v Novém Boru v ř.km 18,356 – 18,581, v délce 225 m. Opevnění bude provedeno štípaným čedičem. Břehy toku budou opraveny jako kamenná rovnanina na sucho d-0,4-0,6 m, Dno toku jako kamenná dlažba na sucho d-0,4-0,6 m. Rovnanina bude založena na patce z kamenů d-0,6 m. Koryto bude stabilizováno 4 kamennými prahy ze zdiva z lomového kamene na cementovou maltu. Vývar pod prahy bude zpevněn kamennou rovnaninou na cementovou maltu. V projektu je počítáno s výziskem 50% kamene, který bude odvezen na povodňový dvůr POh s.p.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 430 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky