Veřejná zakázka: VD Přísečnice – sanace betonových konstrukcí v hrázi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18272
Systémové číslo: P23V00000618
Datum zahájení: 05.06.2023
Nabídku podat do: 20.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Přísečnice – sanace betonových konstrukcí v hrázi
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je sanace stávajících betonových konstrukcí injekční chodby VD Přísečnice a rekonstrukce vstupního a výstupního domku. Bude provedeno otryskání a mechanické odbourání degradovaného betonového povrchu. Odhalená výztuž bude pasivována. Připravený povrch bude reprofilován vhodnými sanačními stěrkami. Sanační práce budou provedeny tak, aby nebylo nutné provádět demontáž vnitřního vybavení.
V rámci rekonstrukce výstupního domku bude provedena sanace stropní desky, osazení odvětrávání, kompletní provedení nových vnitřních omítek, výměna stávajícího zábradlí, výměna vnitřního a vnějšího žebříku, sanace vnějšího pláště a výměna vstupního poklopu.
V rámci rekonstrukce vstupního domku bude provedena sanace stropní desky, osazení odvětrávání, kompletní provedení nových vnitřních omítek, výměna stávajícího zábradlí a osazení nových vstupních dveří.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), které tvoří přílohu výzvy k podání nabídky (dále jen „výzva“), a zněním smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“), které tvoří přílohu výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 410 796 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky