Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy objektu vodohospodářské laboratoře, E. Pittera 1, České Budějovice
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání VZ 20.03.2018 13.04.2018 10:00
Dodávka paměťových modulů DDR4
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.03.2018 03.04.2018 10:00
Rozšíření licence pro Checkpoint Security Gateway
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.03.2018 03.04.2018 10:00
Prodloužení podpory k produktům Juniper Networks a RSA
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.03.2018 03.04.2018 10:00
Dodávky spotřebního materiálu tiskových zařízení pro Českou plemenářskou inspekci – vyhrazená veřejná zakázka
Česká plemenářská inspekce
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.03.2018 10.04.2018 09:00
Morava, Kostelany, řkm 139,740 - 142,550 oprava nátrží
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 19.03.2018 09.04.2018 10:00
Laboratorní UV-VIS Spektrofotometr
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.03.2018 28.03.2018 10:00
Půdní prosévací mlýn – deaglomerátor
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.03.2018 28.03.2018 10:00
Bečva, Přerov-protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa, PD pro stavební povolení a PD pro provedení stavby
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 19.03.2018 11.04.2018 09:00
Dodávky technických a speciálních plynů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2018 28.03.2018 09:00
Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města pod jezem (DÚR)
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 19.03.2018 12.04.2018 10:00
Oprava Mandavy ve Varnsdorfu pod kostelem – projektová dokumentace
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2018 04.04.2018 09:30
VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů - projektová dokumentace
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2018 04.04.2018 09:30
Konzervace a restaurování zemědělské techniky ze sbírky NZM
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2018 25.04.2018 13:00
Dodávka 2 ks užitkových vozidel kategorie N1 se sklápěcí korbou
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2018 25.04.2018 10:00
Dodávka rychlého imunochromatografického testu k diagnostice BSE v objemu 9 500 ks
Státní veterinární ústav Jihlava
podlimitní Příjem nabídek 16.03.2018 05.04.2018 09:00
Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE v objemu 8 500 ks
Státní veterinární ústav Jihlava
podlimitní Příjem nabídek 16.03.2018 05.04.2018 11:00
Traktorový lesnický naviják s příslušenstvím
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2018 03.04.2018 08:30
Oprava Mandavy ve Varnsdorfu – Orlická ulice - projektová dokumentace
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2018 04.04.2018 09:30
Úklidové, čisticí a mycí prostředky
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2018 29.03.2018 10:00
Dodávka krmiv a doplňkových krmiv pro koně na rok 2018
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2018 29.03.2018 09:00
VD Letovice, rekonstrukce VD - PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2018 09.04.2018 10:00
Ochranné a zdravotní potřeby pro koně na rok 2018-2019
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2018 05.04.2018 09:00
ČOV Babice, rekonstrukce na jímku na vyvážení, ČOV Staré Město, rekonstrukce na přečerpávání do kanalizace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2018 28.03.2018 09:30
Hloučela, Plumlov – oprava zdí u limnigrafu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2018 03.04.2018 09:15
Prušánka, Čejkovice – úprava koryta- projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2018 28.03.2018 09:00
VDNM, retenční nádrže OČS – odtěžení nánosů- projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2018 28.03.2018 09:15
Volnočasové poukázky pro zaměstnance
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.03.2018 21.03.2018 10:00
Hardwarová infrastruktura pro firewall
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.03.2018 21.03.2018 10:00
Zpracování projektové dokumentace stavebních a terénních úprav v areálu ÚHÚL Brandýs n/L.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.03.2018 21.03.2018 10:00
všechny zakázky