Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby-Zámek Kačina, obnova budovy Chotkovské knihovny
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.12.2017 27.12.2017 12:00
VN Sedlice - odstranění nánosů ve vzdutí nádrže – těžební pokus – SO 01-04
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání VZ 15.12.2017 09.01.2018 10:00
Oprava schodiště provozní budovy ÚHÚL Hradec Králové
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.12.2017 02.01.2018 09:00
Hážovický potok, oprava toku
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 14.12.2017 18.01.2018 10:00
Pořízení 2 ks firewallů pro housing v konfiguraci vysoké dostupnosti
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.12.2017 04.01.2018 09:30
Pojištění majetku a odpovědnosti
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.12.2017 10.01.2018 09:00
Traktorové nosiče kontejnerů s kontejnery
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.12.2017 21.12.2017 08:00
Servisní stání služebních plavidel na VD Nové Mlýny a Vranov - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.12.2017 03.01.2018 09:00
Rokytka, ř. km 7,100 – 8,625, Lukov u Moravských Budějovic, Moravské Budějovice, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 12.12.2017 16.01.2018 09:30
EMS - 3, repase podavače a elektroniky
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2017 21.12.2017 10:00
Rekonstrukce výdejny jídel na správě podniku Povodí Odry, státní podnik
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2017 19.12.2017 10:00
Rekonstrukce interiérů budovy státního podniku Povodí Moravy – architektonické a projekční práce
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2017 04.01.2018 09:00
Přelivný objekt, spodní výpust a MVE Nové Mlýny - rekonstrukce zabezpečení ovládání technologického zařízení
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2017 10.01.2018 09:00
Chvalkovický potok, Uhřice, km 1,000 – 1,600 – úprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 07.12.2017 09.01.2018 10:00
Těžební činnost na rok 2018
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2017 19.12.2017 09:00
VD Pilská (u Žďáru nad Sázavou) – rekonstrukce technologie spodních výpustí
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2017 08.01.2018 10:00
Maintenance licencí Veeam
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.12.2017 13.12.2017 10:00
VD Lučina – provozní a obytný objekt hrázného - vnitřní vybavení
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2017 08.01.2018 10:00
Podkovářské služby na rok 2018-2019 - hřebčín Kladruby nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 06.12.2017 09.01.2018 09:00
Podkovářské služby na rok 2018-2019 - hřebčín Slatiňany
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 06.12.2017 09.01.2018 10:00
Jez na Moravě, Hodonín – hloubkově stabilizované body
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2017 19.12.2017 09:30
VD Hněvkovice - zabezpečení VD před účinky velkých vod - DPS - II.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2017 20.12.2017 10:00
MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektů soustavy Bedřichov - Rudolfov - výkon činnosti BOZP
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.12.2017 14.12.2017 09:00
VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu – výkon TDI
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2017 18.12.2017 09:00
Dlouhá Strouha, Solnice, těžení sedimentů, ř.km 1,200-2,580 - Biologické hodnocení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.12.2017 15.12.2017 09:00
Úklidové práce na rok 2018/2019 – Provozní středisko Vysoké Mýto
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.12.2017 15.12.2017 09:00
GEODETICKÉ SLUŽBY 2018 – RÁMCOVÁ DOHODA
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 01.12.2017 20.12.2017 09:00
Technická podpora informačních a komunikačních technologií (ICT) ÚSKVBL
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
podlimitní Příjem nabídek 01.12.2017 27.12.2017 11:00
Komunikační služby OP Rybářství 2014 - 2020
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2017 10.01.2018 10:00
Nákup sklápěčkového nákladního automobilu nad 12 t (rok 2017)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání VZ 30.11.2017 19.12.2017 10:00
všechny zakázky