Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Soupravy biochemických testů
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 15.11.2019 26.11.2019 08:00
Kit pro izolaci plazmidů 2
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 15.11.2019 26.11.2019 08:00
Kit na izolaci plazmidů 1
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 15.11.2019 26.11.2019 08:00
VD Landštejn, dům hrázného – oprava TZB
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2019 29.11.2019 10:00
DVT Bušinec, Tismice, oprava opevnění, ř.km 2,785 – 2,815 (zhotovení projektové dokumentace)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2019 06.12.2019 08:00
MVE Karolínka - modernizace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2019 10.12.2019 10:00
NÁKUP DAT O OBJEMECH PRODEJŮ A PRŮMĚRNÝCH PRODEJNÍCH CENÁCH VYBRANÝCH POTRAVIN ČI POTRAVINOVÝCH SKUPIN A JEJICH ZEMÍ PŮVODU V ČLENĚNÍ PODLE PRODEJNÍCH FORMÁTŮ (2019)
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2019 02.12.2019 10:00
Laboratorní materiál
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 14.11.2019 25.11.2019 09:00
Poptávkové řízení - „Licence softwaru Origin, QC Expert 3.3. Pro, programovací jazyk Darwin“
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2019 21.11.2019 12:00
lab. mat. - zátky
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 14.11.2019 25.11.2019 08:00
VD Střekov, oprava horních vrat VPK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2019 03.12.2019 09:00
Poptávkové řízení - Licence softwaru TIBCO Statistica Desktop
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2019 21.11.2019 12:00
Nákup strojů do kuchyně Ministerstva zemědělství
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2019 25.11.2019 14:00
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - technický dozor stavebníka
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2019 29.11.2019 09:00
Dodávka čisticích prostředků a jiného drogistického zboží
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2019 02.12.2019 10:00
Labe, sečení dělících hrází - přístav Rozbělesy, Západní přístav Ústí nad Labem, Centrální přístav Krásné Březno
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 26.11.2019 10:00
MVE Vraňany - hydraulická ruka
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 26.11.2019 10:00
Maintenance licencí CheckPoint
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 11.11.2019 20.11.2019 10:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 25.11.2019 10:00
Doplnění sestavy stereomikroskopů
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 04.12.2023 09:45
Budova ředitelství Povodí Moravy, s.p. – Odbourání terasy
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 22.11.2019 09:30
Rozšíření diskové kapacity datového centra
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 08.11.2019 19.11.2019 09:00
GIS SW pro PVZ
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 25.11.2019 09:00
Chrudimka, Chrudim, oprava nábřežní zdi LB, havárie, ř.km 21,085 - 21,095
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 29.11.2019 08:00
Provozní areál VD Mor. Třebová – oprava zpevněných ploch včetně odvedení dešťových vod
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 20.11.2019 10:00
Stroj na likvidaci plevele horkou vodou - II.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 22.11.2019 10:00
VD Hvězda, instalace měření průtoku bypassem
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2019 26.11.2019 08:00
DYJE 2020/THAYA 2020 – pasivní značky pro biotelemetrický monitoring v rámci pracovního balíčku T2
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2019 21.11.2019 09:30
VD Lobkovice, oprava komínových těles včetně vyvložkování komínů OB č.p. 232
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2019 21.11.2019 09:00
Dodávka 2 automobilů kategorie SUV 4x4 pro VÚRV v.v.i. - Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.11.2019 13.11.2019 10:00
všechny zakázky