Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění závodního stravování, včetně provozu kantýny pro zaměstnance, v objektu ústředí ÚHÚL Brandýs nad Labem
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.10.2017 08.11.2017 10:00
Mlynařice, Milovice, čištění koryta s probírkou BP, ř.km 15,000-16,200
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2017 30.10.2017 08:30
Nákup 1 kompletní sady pasů na dozer KOMATSU D155W
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2017 08.11.2017 09:00
Nákup naklápěcí upínací hlavy pro kráčivé rypadlo Menzi-Muck A61
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2017 08.11.2017 09:00
VD Dolní Beřkovice, likvidace 7 ks stromů v havarijním stavu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2017 01.11.2017 09:00
PS Roudnice n. L., úklid provozních objektů a kanceláří
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2017 08.11.2017 09:00
Labe, zdrž Brandýs nad Labem, kácení a výsadba doprovodného porostu, PB ř. km 866,00 - 867,00
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2017 25.10.2017 09:00
Přístup ke znalostní databázi v oblasti ICT
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2017 31.10.2017 10:00
DVT PP Jilmového potoka, ř. km 0,0 – 2,850, Martinov, oprava úpravy a výchovná probírka břehového porostu
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2017 06.11.2017 10:00
DVT Nučický p. a přítoky, IDVT 10100483. 10276489, 10267864, 10239038; k.ú. Oleška, Nučice, Výžerky – obnova průtočného profilu
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2017 03.11.2017 10:00
Probírka břehového porostu VVT Jihlava, ř.km 22,640-23,600; 38,560-39,900, Němčičky, Kupařovice, Alexovice, Letkovice
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2017 31.10.2017 09:00
Likvidace následků větrné smrště VVT Rokytná, ř. km 17,950 - 20,600, M. Krumlov - Rybníky
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2017 31.10.2017 09:30
Zhotovení podnikového Zpravodaje o vodě pro období let 2018–2019
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2017 01.11.2017 09:00
Dodávka nákladního automobilu N3, 8x8
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 19.10.2017 16.11.2017 10:00
„Probírka břehového porostu VVT Rokytka, ř. km 12,700 - 13,500, Litohoř“ a „Probírka břehového porostu VVT Želetavka, ř. km 52,316 - 53,142, Želetava“
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2017 31.10.2017 09:15
Posílení výpočetního výkonu 2. část - 2 ks ESX serverů
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2017 01.11.2017 09:00
Řečický p., ř.km 2,660-3,070, Řečice, oprava zdí
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2017 16.11.2017 10:00
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2017 20.11.2017 09:00
Zpracování podkladů a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla v dílčím povodí Dolní Vltavy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2017 06.11.2017 10:00
Svratka, Tejkalův jez, zprůchodnění bezpečnostního přelivu a oprava
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2017 30.10.2017 10:00
Oprava hnojného plata
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Příjem nabídek 17.10.2017 03.11.2017 09:45
Vyhodnocení účinnosti dostupných registrovaných dezinfekčních prostředků proti původcům nemocí včel
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2017 30.10.2017 10:00
Dodávka kancelářského nábytku včetně montáže, ÚHÚL pobočka Jablonec nad Nisou
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 17.10.2017 26.10.2017 10:00
Hloučela, Plumlov – oprava zdí u limnigrafu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2017 30.10.2017 09:00
PS Mladá Boleslav, demolice silničního mostu přes náhon MVE
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2017 30.10.2017 08:30
Mohelka, Podhora, probírka BP, ř.km 9,500 - 10,000
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2017 30.10.2017 08:30
Ještědka, Libíč – Bohumileč, probírka BP, ř.km 0,400 – 1,500
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2017 30.10.2017 08:30
Bílá Nisa, Janov nad Nisou, probírka břehových porostů, ř.km 4,200 – 7,400
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2017 30.10.2017 08:30
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadávání VZ 16.10.2017 09.11.2017 09:00
VD Hněvkovice - zabezpečení VD před účinky velkých vod - DPS
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2017 31.10.2017 10:00
všechny zakázky