Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Baťův kanál Spytihněv, rekonstrukce mostu a přístupové komunikace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 27.04.2021 10:00
Labe, Poděbrady,PB,ř km 905,10-906,40,ošetření a kácení stromů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2021 03.05.2021 09:00
Bystřice(Teplice-Šanov)-opevnění koryta VT KP - havárie
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 04.05.2021 09:00
MVE Lučina – rekonstrukce technologie a MVE Žlutice – rekonstrukce technologie
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 20.05.2021 10:00
Oprava 4 plavidel
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 20.05.2021 10:00
VDN, sjezdy a výjezdy – pravé zavázání hráze
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.04.2021 03.05.2021 09:00
Budovy Povodí Labe v Ústí nad Labem, poskytování úklidových služeb
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.04.2021 28.04.2021 12:00
VD Štětí, modernizace mostového jeřábu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 29.04.2021 10:00
Kancelářská technika a zařízení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 29.04.2021 09:00
OČS Soutok, oprava technologie
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 26.04.2021 10:00
MS Office 365 E1
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 28.04.2021 09:00
Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro účely realizace stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní“ stavba č. 4074
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 26.04.2021 10:00
VD Labská, stavebně technický průzkum a variantní návrh řešení ukotvení návodních věží
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 03.05.2021 09:00
Geofyzikální průzkum sypaných zemních hrází
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 03.05.2021 09:00
VD Kryry - předprojektová příprava - generální projektant
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 18.05.2021 09:00
Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze, km 15,400 – 16,755
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 28.04.2021 10:00
Krmné směsi pro prasata
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2021 27.04.2021 09:45
Dodávka přístroje REAL-TIME PCR – QUANTSTUDIO S6 pro VÚRV v.v.i. - Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2021 26.04.2021 10:00
Mrlina, Vestec, stabilizace ochranné hráze, ř. km 10,950 - 11,280
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2021 26.04.2021 09:00
Chrudimka, Chrudim, sekání porostů, ř.km 21,453 - 23,106
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2021 30.04.2021 08:00
Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř.km 10,600-10,630
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2021 30.04.2021 08:00
Dodávka přístroje LightCycler, přístroj pro Real-time PCR pro VÚRV v.v.i. - Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2021 19.04.2021 10:00
Metuje, Hronov, sečení břehových porostů, ř. km 41,500 – 44,800
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2021 26.04.2021 09:30
Labe a Úpa, Jaroměř, sečení břehových porostů, ř. km 1014,700 – 1016,500 a 0,000 - 0,260
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2021 26.04.2021 09:00
PS Dvůr Králové n.L., západ, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2021 26.04.2021 08:30
Nákup 2ks manažerských vozidel 4x4
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2021 21.04.2021 10:00
Povodí Labe, ředitelství státního podniku, provádění zahradnických prací
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2021 22.04.2021 12:00
Nákup 2ks univerzálních terénních vozidel
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2021 21.04.2021 10:00
Vltava, ř. km 314,954, jez Herbertov - oprava pilíře
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2021 21.04.2021 10:00
Starohorský potok, Hluk řkm 0,000-1,150, oprava koryta a stupňů - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2021 23.04.2021 10:00
všechny zakázky