Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poptávkové řízení na nákup „sestavy samonivelační plošiny Fish-eye pro pořízení hemisférických snímků a aktualizace stávajícího software"
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
mimo režim ZZVZ Zadávání 19.04.2024 30.04.2024 14:00
Poptávkové řízení na „doplnění sestavy Field Map o úhlový snímač a kompatibilní laserový dálkoměr
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
mimo režim ZZVZ Zadávání 19.04.2024 30.04.2024 14:00
PPO Planá nad Lužnicí – oprava nátěrů kontejnerů na uskladnění mobilních prvků protipovodňové ochrany.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2024 06.05.2024 10:00
MS Office 365 - podpora 2024-26
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2024 02.05.2024 10:00
Technologická sestava gelové permeační chromatografie
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2024 09.05.2024 10:00
ŘSP, budova A, rekonstrukce sociálních zařízení a úklidových komor
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2024 02.05.2024 09:00
Mojena, km 20,560 – 20,820, Martinice – úprava toku" a „Mojena, km 20,100 - 20,560, Martinice – oprava opevnění a odstranění nánosu"
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2024 30.04.2024 09:00
Litava Bučovice, ř.km 32,950 – 35,020, oprava hrází - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 29.04.2024 11:00
Štěpkovač
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 29.04.2024 10:00
VD Slapy - rekonstrukce střechy provozní budovy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 26.04.2024 10:00
Kolový traktor do krmného vozu
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 13.05.2024 09:45
VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazných trámců PK
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 24.04.2024 10:00
MVE Fláje – modernizace soustrojí + vyvedení výkonu
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2024 06.05.2024 09:00
Radličkový kypřič
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 09.05.2024 09:45
REKONSTRUKCE TOALET MÁNESOVA – ÚZEI
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2024 09.05.2024 10:00
Dubanka, Dubany, odstranění nánosů, ř.km 0,000 - 2,240
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2024 29.04.2024 09:00
Laboratorní přístroj – Kapalinový chromatograf
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2024 23.04.2024 10:00
VD Josefův Důl, obnova provozních částí VD
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 24.04.2024 10:00
PD Zvíkov – modernizace provozního zázemí VVC, DPS
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 06.05.2024 10:00
VD Poděbrady, oprava spodní stavby štěrkové propusti, potápěčské práce
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2024 24.04.2024 09:00
„Studený potok - oprava zakrytého profilu“
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 26.04.2024 09:00
Tištínka km 10,006–10,450, Uhřický potok km 0,000 – 0,190, Počenice – oprava opevnění, odstranění nánosu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2024 23.04.2024 10:00
Komunikační strategie – informovanost spotřebitelů 1 – Produkce
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 14.05.2024 10:00
Areál ZCV, střechy - FVE
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 26.04.2024 09:00
VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK – Správce stavby II
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 20.05.2024 10:00
Vltava ř.km 80,3 - 84,2 – osazení pevného plavebního značení
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2024 22.04.2024 10:00
VD Dolní Beřkovice, sanace dna podjezí
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2024 26.04.2024 10:00
Jez na Moravě, Nové Mlýny - Rekonstrukce technologie
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2024 25.04.2024 10:00
02.050 Opatření v úseku Zátor- Brantice, OHO, projektová dokumentace
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 08.04.2024 13.05.2024 10:00
Vltava, ř.km 328/673 – měrný profil jez Kimlíček
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2024 19.04.2024 10:00
všechny zakázky