Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Personální zajištění realizace marketingových projektů Zařízení služeb MZe
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2019 06.05.2019 11:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice a související opatření – stokové sítě v obcích - Pořízení podkladové dokumentace (pasportizace)
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 25.04.2019 15.05.2019 09:00
PHM
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Příjem nabídek 25.04.2019 15.05.2019 09:45
Prušánka Čejkovice – úprava koryta“ a „Prušánka Čejkovice – odstranění nánosů
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 25.04.2019 28.05.2019 10:00
VD Mariánské Lázně – hospodářská budova – rekonstrukce budovy
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2019 13.05.2019 09:30
Dodávka přístroje pro automatizované měření komplexní kvality preparátů DNA a RNA
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2019 10.05.2019 10:00
VN Hrabišín - rekonstrukce a odbahnění
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 24.04.2019 29.05.2019 10:00
Dodávka 4 ks kolových traktorů
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Příjem nabídek 24.04.2019 13.05.2019 09:00
Tiskové řešení pro PM, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 24.04.2019 28.05.2019 10:00
Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb včetně dodávky spotřebního materiálu (s výjimkou papíru)
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2019 16.05.2019 13:00
„Merta – údržba HM, ř. km 0,000 – 4,400 - část: SO 01 – SO 08“
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2019 13.05.2019 09:00
Modul pro stanovení TOC v pevných matricích
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2019 02.05.2019 09:00
Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2019 24.05.2019 10:00
„Jihlava, km 0,800-3,150 - oprava koryta“ – projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2019 30.04.2019 09:00
Bezejmenný tok, Pouzdřany, ř.km 0,000-0,710 úprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2019 06.05.2019 10:00
Jez Bělov, provozní budova – zajištění statiky objektu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2019 30.04.2019 09:00
VN Tetětice, oprava nádrže a odstranění nánosů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2019 06.05.2019 09:30
Zajištění provozu a funkce PPO Lovosicko
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2019 20.05.2019 10:00
Nádrž Boleradice - revize regulačního uzávěru a oprava lávky
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 02.05.2019 09:00
Nákup originálních tonerů a spotřebního materiálu na rok 2019 - 2020
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2019 09.05.2019 10:00
Nákup velkoplošné tiskárny
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.04.2019 29.04.2019 10:00
Dům jezného Kroměříž, zateplení objektu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 29.04.2019 09:00
Nákup dvou přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2019 23.05.2019 09:00
VD Mšeno, oprava koruny hráze bez přemostění přelivu
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2019 14.05.2019 10:00
V. Stanovnice, oprava toku, km 2,780 - 6,450
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2019 13.05.2019 10:00
Jez na Moravě Olomouc – výměna oken u strojoven
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2019 26.04.2019 10:00
Našiměřický potok, Miroslavské Knínice, ř. km 8,930-9,000 opevnění toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.04.2019 25.04.2019 10:00
Plynová kotelna v objektu č. p. 23, Kladruby nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2019 10.05.2019 09:00
Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku Skalička; Bečva, km 42,480 - 44,135 - revitalizace toku Černotín – výkon TDS
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2019 26.04.2019 10:00
Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku Skalička; Bečva, km 42,480 - 44,135 - revitalizace toku Černotín – koordinátor BOZP
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2019 26.04.2019 09:30
všechny zakázky