Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.14 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Hnojiva
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2019 07.11.2019 09:45
VD Ivanské jezero, obnova vodního díla
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2019 11.11.2019 10:00
Svodidla u propustku P43
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2019 29.10.2019 09:00
IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km 0,360 - 0,620
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 04.11.2019 09:00
Nosič nářadí jednoosý
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 04.11.2019 10:00
VD Boskovice, kuželové uzávěry – oprava
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 05.11.2019 10:00
Poptávkové řízení - Sestava infračerveného digitálního radiometru
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 31.10.2019 23:59
Dodávka dodávkových vozidel - 11 ks
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 17.10.2019 18.11.2019 10:00
Mycí a dezinfekční automat s horkovzdušným sušením
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2019 07.11.2019 09:45
Lužická Nisa, Růžodol-Nové Pavlovice, probírka břeh. porostů, ř.km 29,545-31,075
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2019 07.11.2019 08:30
Centrifugy Eppendorf minispin
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 15.10.2019 24.10.2019 12:00
Klimatizovaná komora
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 25.10.2019 10:00
VD Lysá n. L., oprava komínových těles včetně vyvložkování komínů OB č.p. 316
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 31.10.2019 09:00
DVT Dírenský potok, IDVT 10267378, ř.km 25,270 – 25,423, Deštná - oprava regulace
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 31.10.2019 10:00
Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 30.10.2019 10:00
VD Veletov, oprava hydraulických systémů jezových klapek
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 29.10.2019 09:00
VMware - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 29.10.2019 10:00
MVE Vraňany - hydraulická ruka
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 29.10.2019 10:00
Obnova a rozšíření počítačové sítě na pobočkách ÚHÚL
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 14.10.2019 25.10.2019 09:00
Dodávka 2 automobilů kategorie SUV 4x4 pro VÚRV v.v.i. - Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2019 18.10.2019 10:00
Lis na slámu
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Příjem nabídek 13.10.2019 04.11.2019 09:45
Laboratorní analyzátor NIRS
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2019 04.11.2019 09:45
„Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském - III. etapa (u mandlu)“ - projektová dokumentace DSJ
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2019 29.10.2019 09:00
Mohelka, Buřínsko, probírka břehového porostu, ř.km 5,300 - 5,780
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 29.10.2019 08:30
„Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském - II. Etapa“ - projektová dokumentace DSJ
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 25.10.2019 09:00
PS služeb Pouchov, rekonstrukce vrat dílen
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 25.10.2019 09:00
VD NM, oprava přemostění přelivného objektu dolní zdrže
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 10.10.2019 30.10.2019 10:00
PTÚ Pardubice, Z3, náhradní zdroje - 2 ks
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 29.10.2019 09:00
Poskytování úklidových služeb v budově laboratoří Povodí Vltavy, státní podnik, E. Pittera 1, České Budějovice
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 24.10.2019 10:00
Jez Moravcová, geologický průzkum
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 25.10.2019 08:00
všechny zakázky