Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Roudnice n.L., Č.Kopisty, Lovosice, oprava odlehčovací drenáže
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2019 08.07.2019 09:00
Nákup přídavných vozíků za automobil
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2019 28.06.2019 11:00
Plynový kotel s příslušenstvím, VD Hamry, č.p. 112
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2019 08.07.2019 08:00
„DVT Olešná, IDVT 10267361, ř. km 6,620 – 7,270, Nová Olešná – oprava koryta“
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2019 10.07.2019 10:00
Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb včetně dodávky spotřebního materiálu (s výjimkou papíru)
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 04.07.2019 10:00
Výměna nosné konstrukce mostku Na Splavech
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2019 10.07.2019 09:00
VD Sojovice, oprava těsnění provizorního hrazení klapky
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.06.2019
VD Orlík – rekonstrukce kuželových uzávěrů v RCH 2 ICH 1
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2019 09.07.2019 10:00
Lodní zdvihadlo Orlík – technickoekonomická studie
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2019 09.07.2019 10:00
Dřevnice, Kašava km 33,225 – 33,840 odstranění nánosů, oprava opevnění a stupňů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2019 27.06.2019 09:30
Tvorba dvou informačních videí k tématu resortu zemědělství
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2019 27.06.2019 14:00
Tvorba informačního videa k sektoru českého pivovarnictví
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2019 27.06.2019 13:00
VD Nová Říše – revize a oprava aerátoru hypolimnia
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2019 27.06.2019 09:00
Třebovka, Hylváty, odstranění nánosů z nadjezí, ř. km 2, 735 – 3,508
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2019 03.07.2019 08:00
Lampertický potok, Lampertice, rekonstrukce koryta, ř. km 1,230 - 2,785
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2019 09.07.2019 09:00
Traktorový nosič kontejnerů a velkoobjemový kontejner
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2019 04.07.2019 08:00
Poldr Lichkov, oprava nátěrů přelivu a zábradlí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2019 04.07.2019 08:00
VD Lovosice a VD České Kopisty,oprava teflonových desek + instalace bočních těsnění
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2019 02.07.2019 09:00
Jizera, Mladá Boleslav, oprava průtočného profilu pod MVE, ř.km 37,550-37,700
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2019 01.07.2019 08:30
Ostašovský potok, Liberec - Ostašov, probírka břehových porostů, ř.km 1,750 - 3,550, I. etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 03.07.2019 10:00
Jez Kroměříž, oprava povrchové ochrany středního pole, Jez Poštorná, povrchová ochrana pravého pole a lávky, Jez Kroměříž, oprava povrchové ochrany levého pole a obslužné lávky”
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 09.07.2019 09:30
Parcelní sklízeč zelené píce
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2019 17.07.2019 09:00
VD Želivka – sanace betonových konstrukcí jeřábové dráhy
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 08.07.2019 10:00
Orlice, Týniště n.O., revitalizace ramene Jordán
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 08.07.2019 10:00
„Centrální nákup kancelářských potřeb pro resort MZe a MK“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 17.07.2019 10:00
„Centrální nákup kancelářských potřeb v resortu MZe – vyhrazená veřejná zakázka“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 17.07.2019 10:00
VD Chroustovice, rekonstrukce hradící konstrukce - SO 04 Zpevněné plochy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2019 26.06.2019 10:00
Úroveň přežití jedinců candáta obecného (Sander lucioperca) puštěných zpět do rybářského revíru po ulovení sportovními rybáři
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2019 21.06.2019 10:00
VD Obříství, VD D.Beřkovice, výměna hydraulického oleje
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2019 27.06.2019 09:00
Poskytovatel pracovně-lékařských služeb na Ministerstvu zemědělství
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2019 21.06.2019 10:00
všechny zakázky