Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ – PROTOTYPOVÁ LABORATOŘ PROBIOVET
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2024 13.03.2024 12:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE - k veřejné zakázce VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK – Správce stavby II
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2024 15.03.2024 11:00
VD Pardubice, jeřábnické práce při hrazení a vyhrazování jezových polí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.02.2024 19.03.2024 09:00
Výmola, Úvaly, přírodě blízká protipovodňová opatření – geotechnický + stavebně technický průzkum
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.02.2024 18.03.2024 10:00
VD Seč, rekonstrukce domu hrázného - vypracování DSJ + výkon IČ a AD
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.02.2024 18.03.2024 09:00
2. část: 1 ks kolový traktor s lesnickou nástavbou s výkonem min. 100 kW pro závod Opava
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 28.02.2024 03.04.2024 10:00
1. část: 1 ks kolový traktor s výkonem min. 140 kW pro VHP Skotnice
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 28.02.2024 03.04.2024 10:00
Traktory 2024
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Zadávání 28.02.2024
VD Soběnov, ř. km 6,4 – odstranění nánosů
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 28.02.2024 25.03.2024 10:00
DWH a data-governance pro nové CRM D365 CE
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 28.02.2024 21.03.2024 13:00
Pesticidy 2024
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
podlimitní Příjem nabídek 27.02.2024 14.03.2024 09:45
PPO Ústí n.L. - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ - SO 1.01
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.02.2024 14.03.2024 09:00
Morava, Vnorovy-Zarazice, oprava zpevnění l.b. hráze
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.02.2024 11.03.2024 09:30
PS Jičín, jih, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.02.2024 13.03.2024 10:00
Studený potok - oprava zakrytého profilu
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 27.02.2024 15.03.2024 09:00
VD Slušovice – IG a stavebně technický průzkum
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.02.2024 11.03.2024 10:00
PS Jičín, západ, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.02.2024 13.03.2024 09:00
PS Jičín, východ, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2024 12.03.2024 10:00
VD Opatovice, oprava spárování dlážděných přelivných ploch
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2024 12.03.2024 09:00
VD Brno, oprava mostovky a železobetonových konstrukcí - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2024 06.03.2024 10:00
Rámcová dohoda na nákup pohonných hmot prostřednictvím palivových karet
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 23.02.2024 03.04.2024 10:00
PS Pardubice, provozní úsek Loučná, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2024 11.03.2024 10:00
PS Pardubice, provozní úsek Chrudimka, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2024 11.03.2024 09:00
Hotová kultivační média pro mikrobiologii
Státní veterinární ústav Olomouc
nadlimitní Příjem nabídek 23.02.2024 31.03.2024 13:00
Ochranné a zdravotní potřeby pro koně
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2024 19.03.2024 09:00
Třemošná, ř.km 39,40 - 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2024 11.03.2024 10:00
VD Karolínka – oprava dlažeb a vývaru u LG
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2024 06.03.2024 09:00
VD KLECANY- ROZTOKY – výkon TBD v průběhu stavby MVE
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2024 03.04.2024 10:00
Otava, Horažďovice – úpravy jezu Mrskoš ř.km 72,285
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 22.02.2024 03.04.2024 11:00
Poskytování služeb elektronických komunikací
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2024 22.03.2024 10:00
všechny zakázky