Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.35 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění výkonu role specialisty na systém federovaných identit
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2018 05.11.2018 10:00
Stavební úpravy haly a přilhlých místností provozní budovy ÚKZÚZ v Lednici n/Moravě
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2018 15.11.2018 09:00
VD Stanovice - generální oprava provozních uzávěrů SV
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2018 07.11.2018 10:00
MVE Nové Mlýny, rekonstrukce KT 2400
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 19.10.2018 06.11.2018 09:30
Morava km 137,021 - revitalizace VH uzlu Nedakonice – dokumentace DPS + AD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2018 01.11.2018 09:30
VD Vranov – rekonstrukce regulačních uzávěrů SV, fyzikální model
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2018 31.10.2018 08:00
Litava, Slavkov, km 25,610 – 25,765, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2018 30.10.2018 09:30
Lodní motory - 2 ks
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2018 24.10.2018 09:00
Instalace automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných VD
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2018 08.11.2018 10:00
Mycí automat
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2018 30.10.2018 09:00
Dodávka a implementace centralizovaného řešení pro sběr provozních záznamů (log management)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2018 31.10.2018 09:30
MVE Souš, modernizace a rekonstrukce
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2018 30.10.2018 09:00
Modernizace plavebního značení na plavebních komorách dolního Labe
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 17.10.2018 08.11.2018 10:00
Dřevěné pomůcky pro lesní pedagogiku
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.10.2018 25.10.2018 10:00
Rotátor (CAT)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2018 31.10.2018 08:45
Rozšíření licencí pro VDI a služby s tím související
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.10.2018 24.10.2018 08:00
Tampelačka, Tample, oprava břehu, ř.km 2,700 - 2,780
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2018 29.10.2018 08:30
Jizera, Albánie, výřez náletů LB, ř.km 74,000 – 74,500
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2018 29.10.2018 08:30
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku (tonery)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2018 30.10.2018 09:00
Tiskové řešení
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2018 01.11.2018 13:30
Loučná, Litomyšl, kácení a prořez břehového porostu, ř.km 61,300 - 63,100
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2018 26.10.2018 08:00
Divoká Orlice, Sopotnice, kácení a prořez břehového porostu, ř.km 61,40 - 62,60
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2018 26.10.2018 08:00
VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2018 23.10.2018 09:00
Provádění úklidových prací v budovách Povodí Labe, s. p. v Hradci Králové
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2018 31.10.2018 09:00
Nákup osobních manažerských vozidel (rok 2018) II.
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 12.10.2018 31.10.2018 10:00
Úprava plavebního značení na mostech Baťova kanálu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2018 24.10.2018 09:30
OČS Brod nad Dyjí, oprava technologie
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2018 24.10.2018 10:00
Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice - výstavba rybího přechodu a vodácké propusti – Biologický monitoring
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 11.10.2018 05.11.2018 10:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku a zařízení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2018 31.10.2018 09:00
Licence Oracle – nákup a maintenance na rok 2019
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2018 25.10.2018 13:00
všechny zakázky